Tapio Palokangas

Professori
Helsingin yliopisto

Vastaukset

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Velkaantumisen jatkuminen kaventaa talouspoltiikan liikkumavaraa tulevaisuudessa.Eri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Kahdet työmarkkinat johtavat vaikeisiin ongelmiin: niitä on vaikea valvoa ja halpa työvoima syrjäyttää kotimaista työvoimaa.Samaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäPalkkatuen täytyy kuitenkin olla määräaikainen ja perustua työn oppimiseen. Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaTyöpäivän tehokas pituus on useimmilla 8 tuntia. Tästä syystä työaikaa ei pidä vähentää mekaanisesti kaikilta. Lyhyempiä työaikoja voitaisiin järjestää esim. opiskeijoille ja pienten lasten vanhemmille, mitä varten täytyisi luoda jotain korvausmekanismeja. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaNollatuntisopimusten kanssa pitäisi olla erittäin varovainen. Periaatteessa joihinkin työtehtäviin voi olla tarkoituksenmukaista palkata esim. opiskelijoita tai maahanmuutajia nollatuntisopimuksella, mutta yhteiskuntaan ei saa muodostua mitään “lumpenproletariaattia“, joiden toimeentulo on pysyvästi riippuvainen nollatuntisopimuksista. Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaMitä tarkoitetaan “työmarkkinoiden toimivuudella“? Toimiihan se, vaikka epätäydellisenäkin. Samaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäPaikallisella sopimisella voidaan joustaa työaikaa tilausten mukaan silloin kun se sopii myös palkansaajapuolelle, mutta se ei juurikaan vaikuta työn tuottavuuteen siten, kuin tämä käsite taloustieteessä ymmärretään. . Epävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaPaikallisella sopimisella voidaan joissakin tapauksissa parantaa työllisyyttä -- saadaan tilauksia siloin kun on kysyntää -- mutta onko se “nopein“ tapa, on epäselvää.Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäJos perustulo toteutetaan esitetyssä muodossa ja työmarkkinoiden osallistuminen jätetään kunkin omani valinnan varaan, niin lyhytnäköisillä ihmisillä on suuri kiusaus jättäytyä pitkäksi aikaa työmarkkinoiden ulkopuolelle.Epävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaMikä on “järkevä“ tapa pienentää eriarvoisuutta? Jos ainoa tavoite olisi tuloerojen pientäminen, niin silloin yhtenäinen ja progressiivinen verotus olisi perusteltua, Jos tällainen verotus vähentää avoimen talouden verotuloja ja talouskasvua, niin silloin verorakenteen pitää olla monipuolisempi, Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaAsuntotulon verotuksen ongelma on, että se rankaisee niitä, jotka ovat olleet aktiivisia säästääkseen asunnon ja hankkiakseen asunnon kasvukeskuksista. Tästä aiheutuva epäluottamus voi alentaa kansantalouden säästämisastetta. Jos asuntotulo on määrä asettaa verolle, niin silloin pitää käyttää erittäin pitkää sopeutumisaikaa (> 15 v). Lyhyellä aikavälillä asuntotulon verotuksella ei ole asuntomarkkinoihin suurta vaikutusta, koska alivuoralaisasuminen on vähentynyt.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaTuloerojen kasvu ei haittaa talouskasvua silloin, kun varakkaat sijoittavat varansa kotimaahan ja köyhemmilläkin on mahdollisuus kouluttautua. Muussa tapauksessa se voi haitata.Eri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaKoko SOTE-hanke on äärimmäisen epävarmalla pohjalla, jotta siitä voitaisiin tehdä mitään järkeviä ennusteita.Epävarma6

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäJos valtion menoja lisätään tai tuloja karsitaan, valtio velkaantuu. Mikään “elvytysvaikutus“ ei pysty tätä täysin korvaamaan.Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäMitä “pärjäämisellä“ tarkoitetaan? Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEurosta oli alkuaikana (< 2008) Suomelle suuresti hyötyä, koska se vakautti talouden poistamalla inflaation ja taipumuksen devalvaatiosykleihin. Tämän jälkeen on rikottu Maastrichtin sopimusta ottamalla käyttöön “yhteisvastuu“ veloista, mikä tuo euro-alueelle moraalikato-ongelman.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäPahasti kompuroiden päästiin jonkinlaiseen järkevään ratkaisun palkkakehityksestä.Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaTämä on vielä uskon asia. En nähnyt mitään empiiristä näyttöä väittämän tueksi.Eri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäMeidän ei pidä luoda mitään elinkeinoa, jonka kannattavuus perustuu valtion maksamiin tukiaisiin. Eri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäJos jotakin paikkakuntaa kohtaa ennakoimaton rakennemuutos, niin silloin valtion paikalliset elvytystoimet ovat perusteltuja. Tässä on kuitenkin paino sanalla “ennakoimaton“. Taantuvien paikkakuntien työikäiselle väestölle pitää tarjota optio siirtyä muualle.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltäVuokrasäätely luo kahdet vuokramarkkinat, jotka luovat eriarvoisuutta, ja joita on pitkällä aikavälillä vaikea valvoa kattavasti.Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäMuuten samaa mieltä, paitsi poistaisin sanan “tehokas“. Yksi tapa muiden joukossa.Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaJos pääomat liikkuisivat liukkaasti maiden välillä, työ korvattaisiin roboteilla ja työn rajatuottavuus alenisi siten kuin Baldwin selittää, niin silloin palkat alenisivat ja veropohja kapenisi merkittävästi. Ei olisi enää muuta keinoa rahoittaa sosiaaliturvaa. Todellisuudessa tämä ennuste ei täysin pitäne paikkaansa, koska hävinneiden työtehtävien tilanne tulee robottien kanssa komplementaarisia työtehtäviä.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Perintövero voi joko kiihdyttää tai hidastaa talouskasvua. Olennaista on, mihin verotetut varat käytetään. Jos niitä ei käytetä tuottavasti, niin perintövero hidastaa talouskasvua. Jos taas ne käytetään esim. koulutukseen ja tuotekehittelyyn, niin talouskasvu voi kiihtyä.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7