Ekonomistien selvä enemmistö katsoo, että väliaikainen palkka-ale saattaisi auttaa kotoutuvia maahanmuuttajia työllistymään paremmin.

Kysymys: Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastaajaYliopisto/tutkimuslaitosVastausVarmuusKommenttiProfiili ja vastaukset
Tom BerglundHankenSamaa mieltä9Profiili ja vastaukset
Petri BöckermanJyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABORESamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Essi EerolaVATTSamaa mieltä3Mahdollisesti järkevä osa toimenpidekokonaisuutta, jolla maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa ja sitä kautta kotoutumista pystyttäisiin parantamaan nykyistä nopeammin.Profiili ja vastaukset
Bengt HolmströmMITVahvasti samaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Seppo HonkapohjaAalto Yliopiston KKKSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Anni HuhtalaVATTEi mielipidettäMaahanmuuttajat on melko heterogeeninen ryhmä, jonka kotouttamisen onnistuminen vaatisi räätälöityjä toimia; erilaiset koulutus- ja kulttuuritaustaan ja siten myös ikään ja sukupuoleen liittyvät tekijät vaikuttavat yhteiskuntaan integroitumiseen ja työllistymiseen. Suomella on muilta mailta opittavaa ja opeteltavaa kotouttamisessa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Ari HyytinenHankenSamaa mieltä4Profiili ja vastaukset
Edvard JohanssonÅbo AkademiSamaa mieltä5Profiili ja vastaukset
John M. JuseliusSuomen PankkiEri mieltäMinimum wages reduce employment for parts of the workforce and can, hence, be questioned on a general basis. But allowing for preferential treatment of immigrants in the labor market may adversely affect the remaining domestic workforce.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Markus JänttiTukholman yliopistoEri mieltä7Työmarkkinoiden kokonaisuuden huomioon ottaen olisin ennemmin taipuvainen tälle ryhmälle myöntämään määräajaksi palkkatukea; mieluiten sellaista joka määräajan seuraa työntekijää.Profiili ja vastaukset
Panu KalmiVaasan yliopistoSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Antti KauhanenElinkeinoelämän tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Karlo KaukoSuomen PankkiSamaa mieltä3Maahanmuuttajien integroiminen työmarkkinoille on tärkeää asia, mutta mikä olisi paras tapa edistää asiaa?Profiili ja vastaukset
Jaakko KianderEri mieltä 7Vastaus riippuu siitä, millaisia täsmällisiä toimia ehdotetaan ja millaisia vaikutusarvioita niistä esitetäänProfiili ja vastaukset
Juha KilponenSuomen PankkiVahvasti samaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Jarmo KontulainenEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Iikka KorhonenSuomen PankkiSamaa mieltä5Profiili ja vastaukset
Pekka J. KorhonenSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Mika KortelainenTurun yliopistoSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Tuomas KosonenValtion taloudellinen tutkimuskeskusSamaa mieltä3Vähimmäistason alittavien palkkojen työllisyysvaikutuksista on ristiriitaista empiiristä tutkimusnäyttöä. Joidenkin tutkimusten mukaan työllisyysvaikutukset voivat olla melko pieniä. Lisäksi onglemana on substituutiovaikutus: kokonaistyöllisyys ei nouse, vaan työnantajat vain ottavat töihin niitä joiden vähimmäispalkka on normaalia pienempi. Lisäksi jos maahanmuuttajat menettävät työnsä kun heidän vähimmäispalkkansa palaa normaalitasolle, eivätkä työllisty uudelleen, ei tällainen järjestelmä välttämättä olisi edullinen. Toisaalta, jos työkokemuksen ansiosta maahanmuuttajat pääsevät työuraan kiinni myös pidemmällä aikavälillä tai jos kokonaistyöllisyys nousee alempien työnantajakustannuset takia, voisi tällainen olla hyvä järjestelmä. Koska emme tiedä, olisi syytä järjestää tästä kokeilu.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Kaisa KotakorpiTampereen yliopisto; VATTSamaa mieltäArgumentti ei koske erityisesti tai pelkästään maahanmuuttajia, vaan yleisemmin vaikeasti työllistyviä ryhmiä.Profiili ja vastaukset
Markku KotilainenElinkeinoelämän tutkimuslaitos - EtlaSamaa mieltä6Ne, jotka maahan jäävät, tulisi mahdollisiman nopeasti saada elättämään itsensä ja heidän syrjäytymistään tulisi ehkäistä. Väliaikaisesti sopimuksia matalampi palkka voisi olla siihen yksi keino.Profiili ja vastaukset
Klaus Kulttihelsingin yliopistoSamaa mieltä 10Korvaamalla kotouttaminen sosiaalistumisella viisaus pätee kaikkiin muihinkin vaikeasti työllistettäviin.Profiili ja vastaukset
Timo KuosmanenTurun kauppakorkeakoulu, Turun yliopistoSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Tomi KyyräValtion taloudellinen tutkimuskeskusSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Jani LuotoHelsingin yliopistoVahvasti eri mieltä10Profiili ja vastaukset
Mika MailirantaTyön ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopistoSamaa mieltä2Ratkaisuun tulee kytkeä muutokset sosiaaliturvaan sekä kotouttamispanostuksiin niin että maahanmuuttajien kohtuullinen tulotaso turvataan palkanalennuksesta huolimatta.Profiili ja vastaukset
Hennamari MikkolaKansaneläkelaitosEri mieltä10Mielestäni yhtä ryhmää varten ei tulisi tehdä tällaisia ratkaisuja, miten muut ryhmät joiden työkyky on vajaa ? Olisiko palkkatuki parempi sanaProfiili ja vastaukset
Niku MäättänenHelsingin yliopisto ja Helsinki GSESamaa mieltä7Erityisesti puutteellinen suomen kielen taito voi heikentää monien maahanmuuttajien tuottavuutta työmarkkinoilla. Sen takia on nähdäkseni hyvin mahdollista, että työehtosopimuksissa määritellyt vähimmispalkat ovat heidän osaltaan merkittävä työllistymisen este. (Ks. myös talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2016.) Toisaalta maahanmuuttajien nopea työllistyminen olisi kaikkien kannalta hyvin arvokas asia.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Katariina Nilsson HakkalaAalto yliopisto/ ETLASamaa mieltä 8Profiili ja vastaukset
Elias OikarinenOulun yliopistoEpävarma5Profiili ja vastaukset
Tapio PalokangasHelsingin yliopistoEri mieltä8Kahdet työmarkkinat johtavat vaikeisiin ongelmiin: niitä on vaikea valvoa ja halpa työvoima syrjäyttää kotimaista työvoimaa.Profiili ja vastaukset
Tuomas PekkarinenVATTSamaa mieltä 6Profiili ja vastaukset
Hannu PiekkolaVaasan yliopistoSamaa mieltä9Suomen kielen taidon puute merkitsee jo sitä että maahanmuuttaja ei ole samalla viivalla. Muutenkin huoli palkkojen polkemisesta niin että muiden palkkataso laskee ei ole kansainvälisten tutkimusten mukaan perusteltua. Maahanmuuttaja luovat pitkälle uutta työtä jolla ikääntyvän väestön eläkkeet ja sosiaaliturva turvataan pitkässä juoksussa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Matti PohjolaAalto-yliopisto kauppakorkeakouluEri mieltä7Tutkimustiedon mukaan paras keino on palkkatuki, joka kohdennetaan yksityiselle sektorille työllistymiseen.Profiili ja vastaukset
Petri RouvinenETLA, Elinkeinoelämän tutkimuslaitosSamaa mieltä8Aikuisena Suomeen tuleville maahanmuuttajille työ on nähdäkseni pääasiallinen tapa integroitua paikalliseen yhteisöön ja yhteiskuntaan. Mitä aiemmin ja laajemmin tämä integroituminen käynnistyy sitä parempi. Koska kyse olisi määräaikaisesta ja rajattuun joukkoon kohdistuvasta toimesta ja koska näiden henkilöiden työllistymiseen liittyy työnantajan puolella ylimääräisiä kustannuksia en näe, että tällainen toimi sotkisi kohtuuttomasti työmarkkinoiden toimintaa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Olli-Pekka RuuskanenPellervon taloustutkimus, Vaasan yliopistoEri mieltä7Profiili ja vastaukset
Hannu SalonenTurun yliopistoVahvasti eri mieltä 7Profiili ja vastaukset
Rune StenbackaSvenska handelshögskolanSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Juha TervalaHelsingin yliopistoVahvasti samaa mieltä10Heikon osaamistason maahanmuuttajat eivät työllisty, jollei heidän palkkatasoa lasketa selvästi alle työehtosopimusten mukaisten palkkatasojen.Profiili ja vastaukset
Marko TerviöAalto-yliopistoSamaa mieltä3Työvoimakustannusten alentaminen matalan tuottavuuden työntekijöiltä auttaisi pääsemään työelämään mukaan, ja sitten työkokemuksen mukana vähän paremmillekin palkoille. Epäilen tässä eniten sitä, onko “maahanmuuttaja“ järkevä jaottelu. On monista syistä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joita yritysten ei kannata palkata edes työehtösopimuksen vähimmästasolla, mutta joiden työuralla alkuun pääsy olisi pidemmän päälle kaikkien kannalta hyvä.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Roope UusitaloHelsingin yliopistoSamaa mieltä7Kyseessä olisi tavallaan harjoittelijanpalkka, jollaisia työehtosopimuksissa jo on. Enemmän teemasta ehkä tiedetään kun kertyy kokemuksia rakennusalan kuuden euron tuntipalkan vaikutuksistaProfiili ja vastaukset
Hannu VartiainenHelsingin yliopistoSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Vesa VihriäläHelsingin yliopistoVahvasti samaa mieltä10Huonon kielitaidon ja vähäisen koulutuksen takia maahanmuuttajien tuottavuus alittaa usein työehtösopimusten minimipalkkatason. Tämän takia tällaiset henkilöt jäväät työllistymättä ja integroituminen ml. kielitaidon kehitys hidastuu ja pahimmillaan estyy kokonaan. Mahdollisuus työskennellä määräaikaisesti työehtosipimuspalkkoja pienemmällä korvauksella anataisi ainakin osalle tällaisia maahanmuuttajia paremmmat mahdollisuudet integroitua, nostaa tuottavuuttaan ja työllistyö ajan mittaan normaalein työehdoin.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jouko VilmunenTurun yliopisto/kauppakorkeakouluSamaa mieltä 8Profiili ja vastaukset
Juuso VälimäkiAalto yliopiston kauppakorkeakouluEri mieltä8Harjoittelijalle voi jo maksaa alempaa palkkaa. Sallitun harjoittelujakson pituutta voi tietysti miettiä.Profiili ja vastaukset
Eva ÖsterbackaÅbo AkademiEri mieltä5Miksi kohdellaan maahanmuuttajat eri tavalla kuin muut, epäreillua? Sen lisäksi, vähimmäistason alittavat palkat vinouttavat työmarkkinat.Profiili ja vastaukset