Vajaa neljännes (23 %) ekonomistipaneelin jäsenistä arvioi, että kiinteistöverot siirtyvät vuokriin ja nostavat näin asumisen hintaa. Eri meiltä on selvästi useampi (40 %) on reilu kolmannes (36 %) on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä.  Kommenteissaan useat ekonomistit toteavat, että kiinteistöverot eivät nostaisi vapaarahoitteisten asuntojen vuokria vaan pikemmin alentaisivat niiden arvoa. Pitkällä aikavälillä kiinteistöverot voivat kuitenkin nostaa vuokria, mikäli ne vähentävät asuntotarjontaa.

Kysymys: Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat vuokria.

VastaajaYliopisto/tutkimuslaitosVastausVarmuusKommenttiProfiili ja vastaukset
Petri BöckermanJyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABORESamaa mieltä5Profiili ja vastaukset
Mikael CollanVATTSamaa mieltä8Millä nopeudella vaikutus toteutuu on hyvä kysymys, mutta kaikki vuokrattuihin kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset jyvittyvät ennemmin tai myöhemmin vuokriin.Profiili ja vastaukset
Essi EerolaVATTEpävarma4Kiinteistöveron nosto laskee omistajan tuottoa verrattuna vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuottoon, mikä voi vähentää vuokra-asuntojen tarjontaa ja nostaa vuokratasoa. Toisaalta kiinteistövero laskee asuntojen hintatasoa ja nostaa siten tuottoa verrattuna vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Mika HaapanenJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluSamaa mieltä7Pitkällä aikavälillä nostaa. Lyhyellä aikavälillä ei välttämättä.Profiili ja vastaukset
Jarkko HarjuTampereen yliopistoEri mieltä Profiili ja vastaukset
Seppo HonkapohjaAalto Yliopiston KKKSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Anni HuhtalaVATTEpävarmaProfiili ja vastaukset
Ari HyytinenHankenEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Esa JokivuolleSuomen PankkiSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
John M. JuseliusSuomen PankkiEpävarmaProfiili ja vastaukset
Markus JänttiTukholman yliopistoEpävarma5Teorian mukaan niin ei käy ja ymmärtääkseni empiriakin tätä tukee. Moni teoreettinen varmuus on kuitenkin kaatunut tai muuttunut epävarmaksi nk. uskottavuusvallankumouksen myötä, mikä tuottaa epävarmuutta.Profiili ja vastaukset
Panu KalmiVaasan yliopistoSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Vesa KanniainenHelsingin yliopistoVahvasti samaa mieltä 9Mainitussa kirjoituksessani Kanava-lehdessä 4/2021 käsitellään myös kiinteistöverotusta. Viittaan siihen.Profiili ja vastaukset
Seppo KariVATTEri mieltäProfiili ja vastaukset
Karlo KaukoSuomen PankkiEri mieltä8Vastaus koskee vapaiden markkinoiden vuokria.Profiili ja vastaukset
Ilkka KiemaTyön ja talouden tutkimus LABORESamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Juha KilponenSuomen PankkiSamaa mieltä Profiili ja vastaukset
Jarmo KontulainenEpävarma 4Profiili ja vastaukset
Iikka KorhonenSuomen PankkiEri mieltäProfiili ja vastaukset
Tuomas KosonenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEpävarma6Profiili ja vastaukset
Klaus Kulttihelsingin yliopistoVahvasti eri mieltä10Profiili ja vastaukset
Timo KuosmanenTurun kauppakorkeakoulu, Turun yliopistoEri mieltä7Kiinteistön omistaja pyrkii yleensä siirtämään kaikki kiinteistöstä aiheutuvat kulut vuokralaisten maksettavaksi, joten hyvin lyhyellä aikavälillä kiinteistövero voi luoda paineita nostaa vuokria. Kiinteistön omistaja voi kuitenkin vähentää kiinteistöveron omassa tuloverotuksessaan, jolloin kiinteistövero ei siirry täysimääräisesti vuokralaisten maksettavaksi. Toisaalta kiinteistövero laskee kiinteistöjen arvoa (ks. vastaukseni edelliseen kysymykseen), jolloin vuokra-asuminen tulisi suhteellisesti kalliimmaksi. Kilpailullisilla markkinoilla myös vuokrataso laskee.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Tomi KyyräValtion taloudellinen tutkimuskeskusEpävarmaProfiili ja vastaukset
Markus LahtinenPTTEri mieltäKiinteistöveron korotus ei nosta markkinavuokria, koska kapitalisoituu hintoihin. .Asuinrakennuksen vero nostaa ARA-vuokria (kustannusperiaate).Profiili ja vastaukset
Teemu LyytikäinenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEri mieltäYksittäisen kiinteistön kiinteistöverojen korotus ei oletettavasti nosta sen markkinavuokraa. Kiinteistövero ei vaikuta vuokralaisen maksuhalukkuuteen ja jos vuokranantaja pystyisi perimään korkeampaa vuokraa, se varmaan perisi sitä myös ilman kiinteistöveron korotusta. Kiinteistöveron vuokravaikutuksista ei kuitenkaan ole kovin hyvää empiiristä evidenssiä. Ehkäpä jotkut vuokranantajat yrittävät nostaa vuokria kiinteistöveron noustessa. Tällöin heidän on vaikeampi löytää vuokralaisia ja asunto on pidempään tyhjillään, jolloin vuokratuotto ei välttämättä kasva vaikka kuukausivuokra kasvaisikin. Ara-asunnoissa vuokrat eivät määräydy markkinoilla vaan kustannusperusteisesti, jolloin kiinteistöveron korotus voi nostaa vuokraa. Rakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveron korotus voi kuitenkin nostaa yleistä vuokratasoa, koska se heikentää asuntorakentamisen kannusteita ja voi siksi pitkällä aikavälillä pienentää asuntokantaa. Maan verolla ei ole vastaavaa vaikutusta rakentamisen kannusteisiinNäytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Mika MailirantaTyön ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopistoEri mieltä4Profiili ja vastaukset
Topi MiettinenSvenska HandelshögskolanEri mieltä5Profiili ja vastaukset
Pauli MurtoAalto-yliopistoEpävarma Profiili ja vastaukset
Niku MäättänenHelsingin yliopisto ja Helsinki GSEEpävarma5Rakennuksiin kohdistuva kiinteistövero voi nostaa vuokria vähentämällä asuntorakentamista ja siten asuntojen tarjontaa. Tämä vaikutus lienee kuitenkin jokseenkin olematon ainakin pääkaupunkiseudulla, missä asuntojen rakentamista rajoittaa ennen kaikkea niukkuus kaavoitetuista tonteista. Tällöin kiinteistövero ei vaikuta asuntojen kokonaismäärään, vaan ainostaan laskee asuntojen hintoja. Tällöin on myöskään vuokrat tuskin nousisivat ainakaan pysyvästi. Matalampi asuntojen hinta kompensoisi kiinteistöveron nousun vuokranantajien kannalta. Toisaalta kiinteistövero ei suoraan vaikuta vuokralaisten maksuhalukkuuteen. Toisin sanoen, ainakin valtaosan kiinteistöveron korotuksesta maksaisivat asunnonomistajat, eivät vuokralaiset. Veronmaksajien subventoimat ara-asunnot, jotka vuokrataan “omakustannehintaan“, ovat tosin vielä oma lukunsa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Elias OikarinenOulun yliopistoVahvasti samaa mieltä10Profiili ja vastaukset
Tapio PalokangasHelsingin yliopistoEri mieltä 9Omistaja ei voi välttää kiinteistöveroa vaihtamalla sen käyttötarkoitusta.Profiili ja vastaukset
Matti PohjolaAalto-yliopisto kauppakorkeakouluEri mieltä8Profiili ja vastaukset
Timm PreinHelsingin yliopisto ja Helsinki GSEEpävarma7Profiili ja vastaukset
Elina PylkkänenPalkansaajien tutkimuslaitosEpävarmaProfiili ja vastaukset
Ritva ReinikkaEpävarma5Profiili ja vastaukset
Olli-Pekka RuuskanenPellervon taloustutkimus, Vaasan yliopistoEri mieltä7Profiili ja vastaukset
Tuukka SaarimaaAalto-yliopistoVahvasti eri mieltä9Maahan kohdistuva kiinteistövero on maanomistajan rasitteeksi koituva könttäsummavero. Luotettaviin tutkimusasetelmiin perustuvat ekonometriset tutkimukset tukevat tätä teoreettista tulosta. Rakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveron korotus voi nostaa vuokria pitkällä aikavälillä, mutta vain jos asuntotarjonta pienenee korotuksen takia. ARA-asunnoissa tilanne on toinen, koska niiden vuokrat eivät määräydy markkinoilla vaan ns. omakustannusperiaatteen mukaan. ARA-asunnoissa kiinteistöveron korotus mahdollistaa vuokrankorotuksen. Asiasta lisää täältä: https://blogit.apu.fi/asiatonlehdistokatsaus/milloin-kiinteistovero-voi-vaikuttaa-vuokriin-ja-miten-asiaa-voi-tutkia/Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Hannu SalonenTurun yliopistoEpävarma5Rakennusten verotus vaikeuttaa ongelmaa. Kuinka suurista veroista on kyse, mikä on maan ja mikä rakennusten osuus? Onko vuokran nousu merkittävä vs veron määrä?Profiili ja vastaukset
Rune StenbackaSvenska handelshögskolanSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Tuomo SuhonenTyön ja talouden tutkimus LABOREEpävarma5Profiili ja vastaukset
Juha TervalaHelsingin yliopistoEpävarma4Profiili ja vastaukset
Marko TerviöAalto-yliopistoVahvasti eri mieltä9Profiili ja vastaukset
Janne TukiainenTurun yliopistoEri mieltä4Ei pitäisi olennaisesti näkyä vuokrissa ainakaan lyhyellä tähtäimellä, koska eivät vaikuta kysyntään ja tuskin paljon tarjontaankaan.Profiili ja vastaukset
Roope UusitaloHelsingin yliopistoEpävarma9Tähän on myös “oikea“ vastaus, mutta minusta kaivattaisiin parempaa empiiristä näyttöä.Profiili ja vastaukset
Hannu VartiainenHelsingin yliopistoEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Jutta ViinikainenJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluEpävarma7Profiili ja vastaukset
Jouko VilmunenTurun yliopisto/kauppakorkeakouluSamaa mieltä 6Profiili ja vastaukset
Juuso VälimäkiAalto yliopiston kauppakorkeakouluEri mieltäProfiili ja vastaukset
Pablo WarnesAalto UniversityEpävarmaProfiili ja vastaukset