Vain 11 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo jatkuvan talouskasvun johtavan väistämättä myös aineellisen kulutuksen ja luonnonvarojen käytön kasvuun. Kahden kolmasosan (70 %) mielestä näin ei ole: talouskasvu voi jatkua myös ilman, että rasitus luonnolle kasvaa. Kommenteissaan ekonomistit huomauttavat, että vaikka talouskasvu usein onkin materiaalista, voi se osin olla myös täysin aineetonta tai perustua luonnonvarojen aiempaa tehokkaampaan käyttöön

Kysymys: Jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista ilman, että myös aineellinen kulutus ja luonnonvarojen käyttö kasvavat.

VastaajaYliopisto/tutkimuslaitosVastausVarmuusKommenttiProfiili ja vastaukset
Petri BöckermanJyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABOREEpävarma5Profiili ja vastaukset
Essi EerolaVATTEri mieltä6Teoriassa näin esim. hyödyntämällä uudistuvia energialähteitä tehokkaasti. Käytännössä poliittinen järjestelmämme ei näytä tuottavan sellaisia päätöksiä, joilla tähän suuntaan mentäisiin.Profiili ja vastaukset
Mika HaapanenJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Seppo HonkapohjaAalto Yliopiston KKKEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Anni HuhtalaVATTEri mieltä10Talouskasvu ymmärretään aina materiaalisena kasvuna; pitäisi ymmärtää käsitteet arvonlisä ja maksuhalukkuus - ja mitä BKT mittaa ja ei mittaaProfiili ja vastaukset
Ari HyytinenHankenVahvasti eri mieltä8Profiili ja vastaukset
Edvard JohanssonÅbo AkademiEri mieltäProfiili ja vastaukset
Esa JokivuolleSuomen PankkiEri mieltä7Profiili ja vastaukset
John M. JuseliusSuomen PankkiEri mieltäProfiili ja vastaukset
Markus JänttiTukholman yliopistoEri mieltä5Talouskasvu ei vaadi aineellisen kulutuksen ja luonnonvarojen käytön kasvamista. On kuitenkin todennäköistä, että nämä kasvavat talouskasvun mukana. On mahdollista, että erilaiset julkiset inteventiot voivat tätä yhteyttä heikentää. Todennäköisesti se kuitenkin vaatisi mittavia toimia, joille ei ole helppo nähdä poliittista tai laajemmin yhteiskunnallista kannatusta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Aki KangasharjuElinkeinoelämän tutkimuslaitosEri mieltä7Edellyttää merkittävää talouden palveluvaltaistumista ja digitalisaation ja muun teknologian edistymistäProfiili ja vastaukset
Vesa KanniainenHelsingin yliopistoSamaa mieltä7Kasvu perustuu kuluttajien kyltymättömään kysyntään, mutta kasvun mahdollistaa teknologinen kehitys. Jos kuluttajat siirtyvät haluamaan ei-aineellisia palveluita, päästään lähelle tilannetta, jossa luonnonvarojen käyttöä voidaan rajata. Tällaisesta kysynnän siirtymästä on merkkejä, mutta ne ovat yhä liian heikkoja myös länsimaissa. Vanhuusväestön kulutustarpeet ovat rakalliset, mutta nuoriso jatkaa shoppailua ja tuskin on valmis tinkimään. Kouluihin mennään mopoilla ja harrastuksiin monoautoilla, vaikka polkupyöräkin on keksitty. Teknologinen kehitys auttaa ei-aineellista taloudellista kasvua, koska tärkein tuotantopanos on tieto. Tiedon hyödyntämisellä ei ole rajoja, jolloin jatkuva kasvu olisi periaatteessa mahdollista. Mihin se suuntautuu, määräytyy kuitenkin kuluttajien preferenssien pohjalta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Ohto KanninenLaboreEri mieltä 6On mahdollista kasvaa x %/vuosi jos tuotanto per luonnonvarat kasvaa yli x %/vuosi. Tämä on niin ilmeinen kysymys, että en oikein ymmärrä mitä tällä haetaan. Tämä fakta ei tue tai heikennä business-as-usual -näkemystä. Ceteris paribus nopeampi kasvu lisää luonnonvarojen kulutusta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Seppo KariVATTEri mieltäJos talouskasvu perustuu palvelujen ja digitaalisten hyödykkeiden kulutuksen kasvuun ja samalla vähennetään luonnonvaroja eniten tuhlaavaa kulutusta, kasvu ilman luonnonvarojen lisääntyvää kulutusta varmaankin on mahdollinen.Profiili ja vastaukset
Karlo KaukoSuomen PankkiEpävarma7Periaatteessa on mahdollista, jos luonnonvarojen käytön hyötysuhde (=tuotos / luonnonvarojen käyttö) kasvaa jatkuvasti nopeammin kuin tuotanto. Työn tuottavuuden osalta näin on käynyt. Tuotos työntekijää kohti on nykyään paljon suurempi kuin 100 vuotta sitten, vaikka työtunteja työllistä kohti on vuodessa selvästi vähemmän. Työtuntia kohti laskettu tuottavuus on noussut huimasti. Ehkä oikea kysymys olisi, onko realistista olettaa, että luonnonvarojen käytön hyötysuhde paranee jatkuvasti enemmän kuin talous kasvaa. Onko tällaisia innovaatioita tulossa riittävästi?Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Ilkka KiemaTyön ja talouden tutkimus LABORESamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Juha KilponenSuomen PankkiSamaa mieltä Profiili ja vastaukset
Jarmo KontulainenVahvasti eri mieltä 8Profiili ja vastaukset
Iikka KorhonenSuomen PankkiEri mieltä6Suomessa (ja monissa muissa maissa) BKT:n ja luonnonvarojen käytön välinen linkki on katkennut jo.Profiili ja vastaukset
Mika KortelainenTurun yliopistoEri mieltä7Profiili ja vastaukset
Tuomas KosonenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEpävarma6Nykyisellään talouskasvu edellyttää myös materiaalisen kulutuksen kasvamista. Teoriassa on kuitenkin mahdollista, että kulutus siirtyy yhä enemmän palveluihin ja esimerkiksi digitaalisiin tuotteisiin, joihin ei liity samalla tavalla ympäristöhuolia. Myös tuotanto voi tehostua. Empiirisesti on vaikea sanoa missä määrin tämä on mahdollista.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Klaus Kulttihelsingin yliopistoEri mieltä10Profiili ja vastaukset
Timo KuosmanenTurun kauppakorkeakoulu, Turun yliopistoSamaa mieltä7Periaatteessa aineettomat hyödykkeet kuten palvelut voivat toki toimia kasvun moottorina ja uusiutuvia luonnonvaroja voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä laajemmin ja tehokkaammin, joten uskon että kasvun rajoja ei ole vielä saavutettu. Kaikkia uusiutumattomia luonnonvaroja on kuitenkin mahdotonta korvata, ja täydellisesti toimiva kierrätyskään ei ole mahdollinen entropian takia, joten äärellisessä maailmassa kasvu ei voi jatkua loputtomiin.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Tomi KyyräValtion taloudellinen tutkimuskeskusVahvasti eri mieltä7Luonnonvarojen käyttöä voidaan edelleen tehostaa ja kierrätystä lisätä. Iso ja edelleen kasvava osuus talouskasvusta tulee aineettomasta kulutuksesta, kuten palveluista.Profiili ja vastaukset
Markus LahtinenPTTEri mieltäProfiili ja vastaukset
Marita LaukkanenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEpävarma5Kysymyksen muotoilu heijastuu vastauksessani. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä on mahdollista lisätä kestävästi ja pidän myös kestävää kasvua sikäli mahdollisena.Profiili ja vastaukset
Teemu LyytikäinenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEri mieltä7Samalla luonnonvarojen määrällä tuotetut uudet tuotteet ja palvelut voivat olla kuluttajille vanhoja arvokkaampia.Profiili ja vastaukset
Mika MailirantaTyön ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopistoVahvasti eri mieltä7Profiili ja vastaukset
Topi MiettinenSvenska HandelshögskolanEpävarma7Esimerkki (myönnettäköön sen hypoteettisuus) valaisee sitä selvää tosiasiaa, että tämä on epäselvää: lahjoitetaan kaikki luonnonvarat, joiden omistusoikeudet eivät ole hyvin määritellyt (esim. maailman valtameret) yksityisomistukseen (nille, joista tämä kuulostaa kauhistuttavalta, voidaan huomauttaa, että lahjan saaja voisi olla esimerkiksi WWF). Omistaja(t) alkavat rahastaa luonnonvaran hyödyntämisestä positiivista hintaa. Maailman BKT kasvaa, sillä syntyy uusi markkina, jota aiemmin ei ollut. Samalla ko. luonnonvarojen hyödyntäminen vähenee, sillä niiden hinta on noussut nollasta positiiviseksi. (Huomaa, että päästökauppa toimii tällä tapaa eli päästökaupan laajentaminen globaaliksi saisi aikaan sekä talouskasvua, että luonnovarojen hyödyntämisen vähenemistä.).Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Niku MäättänenHelsingin yliopisto ja Helsinki GSEVahvasti eri mieltä9En näe mitään perustavaa laatua olevaa syytä, miksi talouskasvu väistämättä edellyttäisi kasvavaa luonnonvarojen käyttöä. Samasta määrästä luonnonvaroja voidaan tuottaa kuluttajien kannalta yhä arvokkaampia hyödykkeitä ja samalla yhä enemmän BKT:ta kasvattavaa arvonlisää. Luonnonvaroja voidaan myös kierrättää. Toisaalta myös aineeton kulutus eli palvelut nostavat BKT:ta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Elias OikarinenOulun yliopistoEri mieltä8Mahdollisten uusien innovaatioiden avulla on mahdollista. Eri asia sitten on se, miten todennäköistä sellainen kehitys on...Profiili ja vastaukset
Tapio PalokangasHelsingin yliopistoEri mieltä 9Talouskasvu merkitsee sitä, että samalla määrällä työtä ja luonnonvaroja saadaan edemmän palveluja. On poliittinen kysymys, käytetäänkö tämä liikkumavara kulutuksen lisäämiseen vai työajan tai luonnonvarojen säästämiseen.Profiili ja vastaukset
Jukka PirttiläHelsingin yliopistoEri mieltäProfiili ja vastaukset
Matti PohjolaAalto-yliopisto kauppakorkeakouluEpävarma7Profiili ja vastaukset
Olli-Pekka RuuskanenPellervon taloustutkimus, Vaasan yliopistoEri mieltä8Profiili ja vastaukset
Hannu SalonenTurun yliopistoEpävarma5Profiili ja vastaukset
Matti SarvimäkiAalto-yliopiston kauppakorkeakouluEpävarma6Profiili ja vastaukset
Olli TahvonenHelsingin yliopistoVahvasti eri mieltä 10Profiili ja vastaukset
Juha TervalaHelsingin yliopistoVahvasti eri mieltä4Profiili ja vastaukset
Marko TerviöAalto-yliopistoEri mieltä8Kysymys jatkuvasta talouskasvusta on samantyyppinen kuin kysymys jatkuvasta tieteen edistyksestä. Jatkuuko se ain--- kenpä tietää? En tiedä minäkään. Mutta tiiedän, että julistukset sen mahdottomuudesta perustuvat yleensä tietämättömyyteen reaalisen bkt:n/talouskasvun käsitteestä. http://blog.hse-econ.fi/?p=431Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Janne TukiainenTurun yliopistoVahvasti eri mieltä9Profiili ja vastaukset
Roope UusitaloHelsingin yliopistoSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Hannu VartiainenHelsingin yliopistoVahvasti eri mieltä Profiili ja vastaukset
Jutta ViinikainenJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluEri mieltä8Profiili ja vastaukset
Jouko VilmunenTurun yliopisto/kauppakorkeakouluEpävarma 5Luonnonvarojen käytön kasvun kautta ajatellen asia todellakin näyttäisi väitteen mukaiselta. Mutta avainasemassa on mm. väestönkasvu, teknologinen kehitys yms. Per capita tulo voi kasvaa, vaikka talouden tulotaso ei kasvaisikaan.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Juuso VälimäkiAalto yliopiston kauppakorkeakouluEri mieltä8Profiili ja vastaukset
Eva ÖsterbackaÅbo AkademiEri mieltäProfiili ja vastaukset