Enemmistö ekonomisteista katsoo, että irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua. Käsityksen torjuu selvästi pienempi joukko (10 %). Kommenteissaan taloustieteilijät huomauttavat, ettei ilmiöllä välttämättä ole yhteyttä yrityksen koon kanssa ja järkevintä olisi kohdella kaiken kokoisia yrityksiä samalla tavoin.

Kysymys: Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

VastaajaYliopisto/tutkimuslaitosVastausVarmuusKommenttiProfiili ja vastaukset
Jyrki Ali-YrkköETLAEpävarmaProfiili ja vastaukset
Tom BerglundHankenVahvasti eri mieltä7Kaksi vastakkaista vaikutusta: Saattaa vähentää työtekijän halua panostaa yrityskohtaisen tuottavuuden parantamiseen kun varmuus tulevaisuudesta kyseisessä yrityksessä heikkenee mutta kannustaa myös tämän tuottavuuden parantamiseen koska vähentää irtisanotuksi tulemisen riskiä. Veikkaan, että jälkimmäinen vaikutus on huomattavasti voimakkaampi.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Essi EerolaVATTSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Seppo HonkapohjaAalto Yliopiston KKKSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Ari HyytinenHankenSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Edvard JohanssonÅbo AkademiSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Esa JokivuolleSuomen PankkiSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Markus JänttiTukholman yliopistoEpävarma7Hieman samoin kuin aiemmassa, mutta pienemmällä varmuudella.Profiili ja vastaukset
Panu KalmiVaasan yliopistoSamaa mieltä Profiili ja vastaukset
Seppo KariVATTSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Antti KauhanenElinkeinoelämän tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluSamaa mieltä6Tälle väitteelle löytyy tukea kirjallisuudesta.Profiili ja vastaukset
Karlo KaukoSuomen PankkiSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Jaakko KianderEri mieltäProfiili ja vastaukset
Ilkka KiemaTyön ja talouden tutkimus LABOREEpävarma5Profiili ja vastaukset
Juha KilponenSuomen PankkiSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Jarmo KontulainenEpävarma5Profiili ja vastaukset
Iikka KorhonenSuomen PankkiEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Mika KortelainenTurun yliopistoSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Tuomas KosonenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEpävarma7Tuottavuuden mahdollinen kasvu on vielä epävarmemmalla pohjalla kuin yllä mainittu työllisyyden kasvu. Irtisanomisen helpottaminen ei suoraan vähennä yritysten kustannuksia muulloin kuin mahdollisesti irtisanomistilanteissa käytettävien pakettien tai hallinnollisten kustannusten kautta. Nämä ovat kuitenkin normaalitilanteessa keskimäärin pieniä muutoksia. Irtisanomisen helpottaminen voisi kuitenkin parantaa tuottavuutta, jos yritykset hankkiutuvat sen seurauksena vähemmän tuottavista työntekijöistä eroon ja palkkaavat tilalle tuottavampia työntekijöitä. Siten tuottavuuden kasvu riippuu juuri siitä vaikuttaako irtisanomisen helpottaminen yritysten rekrytointipolitiikkaan, mistä on vähän luotettavaa empiiristä näyttöä.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Markku KotilainenElinkeinoelämän tutkimuslaitos - EtlaEpävarma6Linkki irtisanomisten helpottamisesta tuottavuuden kasvuun on monimutkainen. Vaikutuksia on molempiin suuntiin. Tarvittaisiin tutkimustietoa.Profiili ja vastaukset
Klaus Kulttihelsingin yliopistoEpävarma10Jos työnantajan kustannukset laskevat, markkinoille tulee sellaisia jotka eivät aiemmin olleet riittävän tuottavia (sekä yrityksiä että työntekijöitä); uudet tulijat todennäköisesti laskevat tuottavuutta. Tuottavuus saadaan teoreettisesti huippuunsa, kun tehdään työllistämisestä niin vaikeaa, että vain kaikkein tuottavin työnantaja ja työntekijä ovat tuotannossa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Timo KuosmanenTurun kauppakorkeakoulu, Turun yliopistoSamaa mieltä6Tuottavuuskasvun kannalta sääntelyn purkamisesta tuskin on ainakaan haittaa. Se voisi rohkaista pieniä yrityksiä kasvamaan ja sitä kautta vahvistaa tuottavuuskasvua.Profiili ja vastaukset
Tomi KyyräValtion taloudellinen tutkimuskeskusEi mielipidettä5Profiili ja vastaukset
Marita LaukkanenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEri mieltä5Profiili ja vastaukset
Jani LuotoHelsingin yliopistoSamaa mieltä Profiili ja vastaukset
Mika MailirantaTyön ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopistoSamaa mieltä8Tuottavuutta vahvistava yritys- ja työpaikkarakenteiden muutos, eli “luova tuho“, on kansantalouden tuottavuuskasvun yksi merkittävä tekijä. Irtisanomisten helpottaminen luultavasti lisäisi työntekijöiden liikkuvuutta yritysten välillä ja kiihdyttäisi tuon mekanismin toimintaa, ja tätä kautta nopeuttaisi kansantalouden tuottavuuden kasvua. Toisaalta se, että irtisanomisuoja vaihtelee yritysten välillä koon perusteella vääristää työvoiman kohdentumista ja tällä on negatiivinen vaikutus talouden kasvuunNäytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Topi MiettinenSvenska HandelshögskolanSamaa mieltä 6Profiili ja vastaukset
Hennamari MikkolaKansaneläkelaitosSamaa mieltä 3Profiili ja vastaukset
Niku MäättänenHelsingin yliopisto ja Helsinki GSESamaa mieltä3Tuottavuuden kannalta olisi hyvä, että työntekijät liikkuvat nopeasti yrityksiin, joissa heidän osaamisestaan on eniten hyötyä. Tiukka irtisanomissuoja jarruttaa tätä prosessia. Tiukka irtisanomissuoja voi myös suoraan vähentää joidenkin työntekijöiden motivaatiota tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. On selvää, että jokaisen yksittäisen työntekijän palkkaaminen on irtisanomissuojan takia erityisen iso riski pienille yrityksille. Tuottavuuden kannalta on silti ainakin jossakin määrin ongelmallista, että irtisanomissuojaa kaavaillaan heikennettäväksi vain pienten yritysten osalta. Tällöin yrityksen kasvaminen yhdellä työntekijällä voi kiristää irtisanomissuojaa kaikkien työntekijöiden osalta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Katariina Nilsson HakkalaAalto yliopisto/ ETLAEpävarmaProfiili ja vastaukset
Elias OikarinenOulun yliopistoEpävarma5Profiili ja vastaukset
Tapio PalokangasHelsingin yliopistoEri mieltä Sama kuin edellä.Profiili ja vastaukset
Tuomas PekkarinenVATTSamaa mieltäNettovaikutus on taas a priori epäselvä mutta empiirinen evidenssi tukee positiivisia tuottavuusvaikutuksia. Tälläkään ei pitäisi olla mitään tekemistä yrityksen koon kanssa.Profiili ja vastaukset
Hannu PiekkolaVaasan yliopistoSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Jukka PirttiläHelsingin yliopistoSamaa mieltä3Profiili ja vastaukset
Matti PohjolaAalto-yliopisto kauppakorkeakouluEpävarma7Edistää valikoitumisen kautta mutta toisaalta heikentää kannusteita investoida osaamiseen työpaikoilla.Profiili ja vastaukset
Elina PylkkänenPalkansaajien tutkimuslaitosEpävarmaProfiili ja vastaukset
Petri RouvinenETLA, Elinkeinoelämän tutkimuslaitosSamaa mieltä7Työn tuottavuus on arvonlisäyksen ja työpanoksen suhde. Jos työpanosta voi säätää aiempaa vapaammin vastaan yrityksen kulloistakin tilannetta, mitatun tuottavuuden pitäisi nousta. Jos liikkuvuus työmarkkinoilla lisääntyy, ihmiset löytävät parhaiten itselleen sopivimman, ja myös tuottavimman, työpaikan. Lisääntynyt liikkuvuus voi ruokkia myös luovaa tuhoa, kun tuottavimpien yritysten mahdollisuudet houkutella haluamaansa lisätyövoimaa paranevat.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Hannu SalonenTurun yliopistoEpävarma6Profiili ja vastaukset
Rune StenbackaSvenska handelshögskolanSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Juha TervalaHelsingin yliopistoSamaa mieltä5Profiili ja vastaukset
Marko TerviöAalto-yliopistoSamaa mieltä3Se, että yritys voi valita tehtäviin sopivimmat työntekijät nostaa tuottavuutta. Toisaalta yrityksen kokoon perustuvat sääntöerot voivat aiheuttaa “kasvuloukkuja“, jossa kokorajan liepeillä yrityksen kannattaa pysytellä sen alapuolella.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Roope UusitaloHelsingin yliopistoSamaa mieltäNäinhän se näyttää olemasa olevien empiiristen tutkimusten mukaan olevan. Mielenkiintoisin kysymys on miten lähellä nuo tutkimukset ovat suomalaista versiota.Profiili ja vastaukset
Jari VainiomäkiTampereen yliopistoEri mieltä7Sama perustelu kuin edellisessä kysymyksessä. Molempien yhteydessä kannattaa myös huomata että irtisanomisturva tarjoaa työntekijöille turvaa (mahdollisesti epäasiallisia) irtisanomisia vastaan, jota ei voida ostaa vakuutusmarkkinoilta. Pienet työllisyys ja tuottavusmenetykset voidaan ajatella tämän vakuutusturvan hinnaksi.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Hannu VartiainenHelsingin yliopistoSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Vesa VihriäläHelsingin yliopistoSamaa mieltä7Helpompi irtisanomismahdollisuus parantaa mahdollisuuksia muokata työvoiman rakennetta paremmaksi kulloinkin käsillä oleviin tehtäviin. Samoin irtisanomisen helpottuminen voi vahvistaa työn tekijän kannustimia toimia tehokkaasti.Näiden voi olettaa lisäävän tuottavuutta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jouko VilmunenTurun yliopisto/kauppakorkeakouluVahvasti samaa mieltä 10Profiili ja vastaukset
Juuso VälimäkiAalto yliopiston kauppakorkeakouluEpävarmaProfiili ja vastaukset