Vain noin kuudesosa ekonomisteista uskoo, että suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua. Enemmistö on toista mieltä. Monien mielestä tärkeää on myös se, miten tuloerot kasvavat (ks. ekonomistien kommentit).

Kysymys: Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastaajaYliopisto/tutkimuslaitosVastausVarmuusKommenttiProfiili ja vastaukset
Jyrki Ali-YrkköETLAEpävarmaProfiili ja vastaukset
Tom BerglundHankenVahvasti eri mieltä9Riippuu luonnollisesti siitä miten erot syntyvät. Jos It-yrittäjä miljonäärien kautta niin lisää kasvua.Profiili ja vastaukset
Petri BöckermanJyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABOREEpävarma6Profiili ja vastaukset
Essi EerolaVATTEpävarma5Riippuu siitä, mikä tuloerojen kasvun aiheuttaa. Varmasti on mahdollista esimerkiksi, jos tuloerot kasvavat sen takia, että nykyistä suurempi osuus nuorista ikäluokista jää ilman laadukasta koulutusta.Profiili ja vastaukset
Bengt HolmströmMITEri mieltä5Profiili ja vastaukset
Anni HuhtalaVATTEpävarma6Profiili ja vastaukset
Ari HyytinenHankenEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Edvard JohanssonÅbo AkademiEri mieltä5Profiili ja vastaukset
Esa JokivuolleSuomen PankkiEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Juha JunttilaJyvaskylan yliopistoVahvasti samaa mieltä9Profiili ja vastaukset
John M. JuseliusSuomen PankkiEri mieltä5I don’t think it would reduce economic growth, but it might decrease social cohesion and increase populism.Profiili ja vastaukset
Markus JänttiTukholman yliopistoEpävarmaTuloerojen ja talouskasvun välinen yhteys on alue, jossa tutkimustulokset menevät eri suuntiin. Suomi on yksi tapaus eikä kukaan pysty tutkimukseen tukeutuen tästä mitää kovin varmaa lausumaan.Profiili ja vastaukset
Panu KalmiVaasan yliopistoEri mieltäTalouskasvu varmaan sinällään johtaa tuloerojen kasvuun. Suomessa kun on kansainvälisesti poikkeuksellisen matalat tuloerot, niin vaikea nähdä, että niiden kasvu johtaisi suurin ongelmiin ainakaan talouskasvun näkökulmasta.Profiili ja vastaukset
Seppo KariVATTEri mieltä7Ei välttämättä haittaa talouskasvua. Riippuu miten tuloerojen kasvu toteutuu ja miten vaikuttaa tuottavuuden ja työllisyyden kehitykseen.Profiili ja vastaukset
Karlo KaukoSuomen PankkiEpävarma8Olennaisinta on, miksi ja miten tuloerot muuttuisivat. Tuloerojen kasvu voi nopeuttaa tai hidastaa talouskasvua, tapauksesta riippuen.Profiili ja vastaukset
Jaakko KianderEri mieltä7Tuloerojen muutosten kasvuvaikukset ovat pieniä ja epävarmojaProfiili ja vastaukset
Juha KilponenSuomen PankkiEpävarma10Profiili ja vastaukset
Jarmo KontulainenEri mieltä9Profiili ja vastaukset
Iikka KorhonenSuomen PankkiEri mieltä6Gini-kertoimen nousu vaikkapa nykyisestä 26:sta 28:aan ei vaikuttaisi kasvuun mitenkään.Profiili ja vastaukset
Pekka J. KorhonenEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Mika KortelainenTurun yliopistoEpävarmaProfiili ja vastaukset
Kaisa KotakorpiTampereen yliopisto; VATTEri mieltäSe että tuloerot olisivat aina hyvästä talouskasvun kannalta, ei ole yksiselitteistä, jos tuloerot ovat korkealla tasolla. Suomessa tuloerot ovat kuitenkin melko pienet.Profiili ja vastaukset
Markku KotilainenElinkeinoelämän tutkimuslaitos - EtlaEi mielipidettä8Pieni muutos ei varmaan vaikuttaisi kasvuun sitä eikä tätä. Suuret regiimimuutokset vaikuttaisivat. Kuinka suurta muutosta kysyjä ajattelee? Suuressa muutoksessa lopputulos riippuu myös palapelin muista osasista. Pohjoismainen malli on osoittanut toimivuutensa pitkän aikavälin kasvussa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Klaus Kulttihelsingin yliopistoEri mieltä8Profiili ja vastaukset
Timo KuosmanenTurun kauppakorkeakoulu, Turun yliopistoSamaa mieltä4Profiili ja vastaukset
Tomi KyyräValtion taloudellinen tutkimuskeskusVahvasti eri mieltä9Profiili ja vastaukset
Marita LaukkanenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEri mieltä3Profiili ja vastaukset
Jani LuotoHelsingin yliopistoEi mielipidettä 5Profiili ja vastaukset
Mika MailirantaTyön ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopistoVahvasti eri mieltä3Hyvin olennaista on, millaista tuloerojen kasvun lisääntyminen olisi ja mistä se johtuisi. Suomen tuloerot ovat tällä hetkellä niin pienet, etten usko että niiden kasvulla olisi merkittävää negatiivista vaikutusta, jos mahdollisuuksiein tasa-arvosta huolehditaan hyvillä julkisilla palveluilla.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Topi MiettinenSvenska HandelshögskolanEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Hennamari MikkolaKansaneläkelaitosEpävarmaProfiili ja vastaukset
Niku MäättänenHelsingin yliopisto ja Helsinki GSEEpävarma5Profiili ja vastaukset
Katariina Nilsson HakkalaAalto yliopisto/ ETLAEri mieltäTuloerot ovat hyvin pienet Suomessa, suuremmat tuloerot voisivat motivoida ihmisiä.Profiili ja vastaukset
Elias OikarinenOulun yliopistoEri mieltä7Profiili ja vastaukset
Tapio PalokangasHelsingin yliopistoEpävarmaTuloerojen kasvu ei haittaa talouskasvua silloin, kun varakkaat sijoittavat varansa kotimaahan ja köyhemmilläkin on mahdollisuus kouluttautua. Muussa tapauksessa se voi haitata.Profiili ja vastaukset
Tuomas PekkarinenVATTEpävarmaRiippu ihan siitä, mistä tuloerojen kasvu johtuu.Profiili ja vastaukset
Hannu PiekkolaVaasan yliopistoVahvasti eri mieltä7Tulonjakotutkimus ei tarkasstele juuri talouden kasvuvaikutuksia mikroaineistoilla, teoreettisesti keskituloisten kirein verotus lisää kannustavuutta ja työntekoa. Eli periaatteessa rajaverojen matalalla ja korkealla tulotasolla pitäisi olla alhaiset. Siis päinvastaista väitteelle.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jukka PirttiläHelsingin yliopistoEri mieltäTuloeroilla ja kasvulla ei näytä olevan robustia yhteyttä. Pienet tuloerot eivät näytä keskimäärin haittaavan eikä parantavan kasvua,Profiili ja vastaukset
Matti PohjolaAalto-yliopisto kauppakorkeakouluEpävarma8Tulonjaon ja talouskasvun välinen yhteys on tieteellisen tiedon valossa epäselvä.Profiili ja vastaukset
Petri RouvinenETLA, Elinkeinoelämän tutkimuslaitosSamaa mieltä7“Suomen mallin“ perusominaisuutena EI mielestäni ole mahdollisimman tasainen tulonjako, vaan heikoimmassa asemassa olevista huolehtiminen. Niinpä EN sinänsä näe ongelmallisena sitä, että tuloerot kasvavat hyväosaisten osuuden kasvamisen kautta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Olli-Pekka RuuskanenPellervon taloustutkimus, Vaasan yliopistoVahvasti samaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Hannu SalonenTurun yliopistoSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Rune StenbackaSvenska handelshögskolanEri mieltä7Profiili ja vastaukset
Juha TervalaHelsingin yliopistoEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Marko TerviöAalto-yliopistoEri mieltä4Talouskasvun ja tulonjaon yhteys on klassinen huono kysymys. Talouskasvu ja tulojakauman tasaisuus ovat molemmat aggregaattilukuja, joilla ei ole suoraa kausaalivaikutusta toisiinsa. On paljon tekijöitä (politiikkatoimenpiteitä, teknologian muutoksia, ym) jotka vaikuttavat niistä molempiin, joko samaan tai eri suuntaan – kaikkia neljää komboa löytyy.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Roope UusitaloHelsingin yliopistoVahvasti eri mieltä8Tuloeroilla vaikutusta talouskasvuun mm. koulutusmahdollisuuksien vuoksi. Suomessa ilmainen koulutus, mailman pienimmät tuloerot ja aika vähän näyttöä tällaisesta mekanismista. Ja tästä riippumatta tuloerojen kasvu heikentää hyvinvointia useiden mittareiden mukaan.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jari VainiomäkiTampereen yliopistoSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Hannu VartiainenHelsingin yliopistoEri mieltäProfiili ja vastaukset
Vesa VihriäläHelsingin yliopistoEri mieltä9Tutkimustulokset tuloerojena ja kasvun välisestä yhteydestä eivät ole yksiselitteisiä; korkeaan tulotason maiden joukossa on sekä korkeiden tuloerojen että pienten tuloerojen maita. Luultavimmin vaikutus on hyvin epälineaarinen. Ilman tuloeroja on mahdotonta saada aikaan työllistymisen ja tehokkuuden vaatimia aineellisia kannustimia. Toisaalta suuret tuloerot voivat johtaa useisiin talouden kasvua heikentäviin ilmiöihin. Näitä ovat pienituloisten kyvyttömyys hankkia tarpeellista koulutusta, ajan ja henkisten voimavarojen haaskaus “päivästä toiseen selviämiseen“, erilaiset sosiaaliset ja terveysongelmat sekä luottamuksen rapautuminen yhteiskunnassa. Kun Suomen tuloerot ovat kansainvälisesti hyvin pieniä, marginaalilla sellainen tuloerojen kasvu, joka palkitsee työmarkkinoille osallistumista, ponnistelua ja riskinottoa tukee pikemminkin kuin heikentää kasvua. Sen sijaan tuloerojen kasvu, joka syntyy esimerkiksi kilpailun puutteesta, on haitaksi.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jouko VilmunenTurun yliopisto/kauppakorkeakouluEri mieltä8Tiedämme tästä problematiikasta aivan liian vähän. Miten tuloerot kasvavat? Palkkatulot kyllä kasvavat, mutta rikkaan x %:n tulot kasvavat nopeammin? Vai? Tuottavat, talouskasvun kannaalta kriittisen innovaatiot tekevät keksijänsä (super)rikkaaksi, mutta toisaalta luovat talouskasvua ja mahdollisesti luovat myös työpaikkoja. NB! Defending the 1% by Greg MankiwNäytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Sami VähämaaVaasan yliopistoEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Juuso VälimäkiAalto yliopiston kauppakorkeakouluEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Eva ÖsterbackaÅbo AkademiSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset