Pysyvä akateeminen asiantuntijapaneeli

Suomalaiseen ekonomistipaneeliin on kutsuttu mukaan 90 johtavaa suomalaista taloustieteilijää. Joukkoon kuuluvat kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä ne taloustieteen tutkijat, jotka ovat sijoittuneet RePEc-julkaisutietokannan kärkeen (paras 25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT, Etla, PT, PTT) sekä Suomen pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat. Paneelia täydennetään edellä mainittujen kriteerien mukaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja elokuussa.

Osallistumisestaan päättäneet panelistit laativat itse omat profiilinsa ekonomistikoneeseen ja vastaavat paneelin kysymyksiin itselleen sopivana ajankohtana. Panelistien antamat vastaukset ovat heidän henkilökohtaisia asiantuntijamielipiteitään, eivätkä ne välttämättä edusta heidän työnantajatahojensa kantoja. Tällä sivulla voit tarkastella panelistien vastauksia ja profiileja.

Ekonomistit

Etsi ekonomistia

Ehdota kysymystä

Mitä toivot kysyttäväksi suomalaiselta ekonomistipaneelilta? Muotoile
kysymysehdotuksesi väittämäksi, jonka kanssa voi olla joko samaa tai eri
mieltä.

Ehdota kysymystä: