Vain kuudesosa suosisi pieniä yrityksiä ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin. Selvä enemmistö torjuu pienten yritysten suuremmista yrityksistä poikkeavan kohtelun.

Kysymys: Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastaajaYliopisto/tutkimuslaitosVastausVarmuusKommenttiProfiili ja vastaukset
Jyrki Ali-YrkköETLAVahvasti eri mieltäProfiili ja vastaukset
Tom BerglundHankenVahvasti eri mieltä8Tappiollisen yritystoiminnan suosiminen julkisilla varoilla on resurssien tuhlausta.Profiili ja vastaukset
Petri BöckermanJyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABOREVahvasti eri mieltä8Profiili ja vastaukset
Essi EerolaVATTEri mieltäProfiili ja vastaukset
Bengt HolmströmMITEri mieltäRiippuu tuen muodosta mutta paasantoisesti haitallisia yrittajyydelle - myos tuen saajille.Profiili ja vastaukset
Anni HuhtalaVATTEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Ari HyytinenHankenEri mieltä8Profiili ja vastaukset
Edvard JohanssonÅbo AkademiEri mieltä5Profiili ja vastaukset
Esa JokivuolleSuomen PankkiEpävarma5Profiili ja vastaukset
Juha JunttilaJyvaskylan yliopistoVahvasti samaa mieltä10Profiili ja vastaukset
John M. JuseliusSuomen PankkiEpävarma5By such measures we might also create firms that cannot compete on an equal basis and needs support to survive.Profiili ja vastaukset
Markus JänttiTukholman yliopistoVahvasti eri mieltä8Yritysten tukeminen julkisin varoin on aniharvoin perusteltua, pl. yleisen verovaroin rahoitetun infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito.Profiili ja vastaukset
Panu KalmiVaasan yliopistoSamaa mieltäKysymys on muotoiltu melko epämääräisesti. Alkuvaiheen yritykselle annettu rajoitettu tuki esim. neuvonta- ja muiden palveluiden muodossa lienee perusteltua.Profiili ja vastaukset
Seppo KariVATTEri mieltä8Perustelu heikko. Joitain syitä tukemiseen voi löytyä, mutta liittyvät muihin kysymyksiin.Profiili ja vastaukset
Karlo KaukoSuomen PankkiEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Jaakko KianderEpävarma5Yrityskoosta riippuvat tuet ovat ongelmallisiaProfiili ja vastaukset
Juha KilponenSuomen PankkiEri mieltä8Profiili ja vastaukset
Jarmo KontulainenEri mieltä10Profiili ja vastaukset
Iikka KorhonenSuomen PankkiEri mieltä6Vääristää markkinoita ja kannustimia.Profiili ja vastaukset
Pekka J. KorhonenSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Mika KortelainenTurun yliopistoEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Tuomas KosonenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEri mieltä7Vastaukseni riippuu verohelpotuksen tai tuen muodosta. Pienien yritysten toimintaedellytyksiä voisi helpottaa jollain tavoin. Ylimalkaisesti astetetut yritystuet kuitenkin helposti vain lisäävät yritysten voittoja ilman, että ne johtavat merkittäviin työllisyyslisäyksiin. Silti pienissä yrityksissä on myös kasvun edellytyksiä ja niiden toimintaympäristön pitäisi haitata näitä edellytyksiä mahdollisimman vähän.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Kaisa KotakorpiTampereen yliopisto; VATTEri mieltäPieniä yrityksiä voisi olla järkevä tukea verohelpotuksin, jos sillä korjataan jotakin markkinahäiriötä joka estää pieniä yrityksiä palkkaamasta tarvitsemaansa työvoimaa. Esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen myönnetty tuki ei lisännyt työllisyyttä.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Markku KotilainenElinkeinoelämän tutkimuslaitos - EtlaEri mieltä7T&k:ta kannattaa tukea. Kaikki pienet yritykset eivät ole elinkelpoisia, joten yleinen pk-yritysten tukeminen ei ole järkevää. Yrittäjyyttä sinänsä kannattaa edistää, mutta “kannettu vesi ei kaivossa kestä“.Profiili ja vastaukset
Klaus Kulttihelsingin yliopistoEri mieltä8Profiili ja vastaukset
Timo KuosmanenTurun kauppakorkeakoulu, Turun yliopistoVahvasti eri mieltä8Yrityksen perustamiseen tarvitaan tukea, mutta jo toimivien pienten yritysten tukeminen voi luoda vääriä kannustimia ja vääristää kilpailua. Mielestäni olisi tärkeämpää tukea pienten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.Profiili ja vastaukset
Tomi KyyräValtion taloudellinen tutkimuskeskusEri mieltä7Profiili ja vastaukset
Marita LaukkanenValtion taloudellinen tutkimuskeskusSamaa mieltä8TK&I-tuille löydetään tutkimuskirjallisuudessa yleisesti suurempia tukivaikutuksia pienille yrityksille. Tulee kuitenkin muistaa, että pientenkin yritysten osalta tukitoimien kohteena tulisi olla sellainen TK&I-toiminta, jota yritykset eivät ilman tukea toteuttaisi - eli hankkeet, joista on hyötyä myös muualla taloudessa. Mihinkään muuten vain yleisesti pienille yrityksille suunnattuihin yritystukiin en näe perustetta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jani LuotoHelsingin yliopistoVahvasti eri mieltä10Profiili ja vastaukset
Mika MailirantaTyön ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopistoVahvasti eri mieltä9Tutkimuskirjallisuus kokonaisuudessaan ei tue väitettä, että pienet yritykset olisivat pitkällä aikavälillä kansantalouden työllisyyden kannalta erityisen hyödyllisiä, eikä varsinkaan kansantalouden tuottavuuden kannalta. Uusien yritysten markkinoille tulon edellytykset ovat tärkeämpi tekijä.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Topi MiettinenSvenska HandelshögskolanEri mieltä6Verokiila on varmasti pienissä palvelualan yriityksissä erittäin ongelmallinen, mutta taitaa olla aika valheellista ajatella, että valtaosa uusista työpaikoista syntyy niihin. Sen sijaan vastuullisen ja työllistävän yrittäjäkulttuurin, yrittäjyyden, ja paikallisen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi hyvin suunnitellut ja satunnaiskokeilla koetellut verokiilan kaventamiskeinot pienyrityksissä voisivat olla paikallaan. Toisaalta verohelpotukset vain joillekin yrityksille saattavat aiheuttaa tehottomuutta ja asettaa yritykset eriarvoiseen asemaan.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Hennamari MikkolaKansaneläkelaitosSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Niku MäättänenHelsingin yliopisto ja Helsinki GSEVahvasti eri mieltä9Pienten yritysten tukeminen suuriin yrityksiin verrattuna tarkoittaa yritysten kasvukannustimien heikentämistä ja yritysten välisen kilpailuasetelman vääristämistä. Sitä on vaikea pitää järkevänä. Kansalaisten hyvinvoinnin kannalta olisi toivottavaa, että yritykset joissa työn tuottavuus on korkea kasvaisivat nopeasti suuriksi.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Katariina Nilsson HakkalaAalto yliopisto/ ETLASamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Elias OikarinenOulun yliopistoEpävarma5Profiili ja vastaukset
Tapio PalokangasHelsingin yliopistoEpävarmaTämä on vielä uskon asia. En nähnyt mitään empiiristä näyttöä väittämän tueksi.Profiili ja vastaukset
Tuomas PekkarinenVATTEri mieltäProfiili ja vastaukset
Hannu PiekkolaVaasan yliopistoEri mieltä8Erityisesti pienten yritysten työllistävästä vaikutuksesta en ole vaikuttunut. Ehkä moni niistä on todellisuudessa alihankkijoita suurille yrityksille. Eli missä on muna ja kana.Profiili ja vastaukset
Jukka PirttiläHelsingin yliopistoEpävarma6Verotuksen kannattanee olla lähes vääristämätöntä yrityskoon suhteen. Pienillä yrityksillä verotuksen toimeenpaneminen on suhteessa kalliimpaa, mikä puoltaa pieniä kevennyksiä ja yksinkertaisempaa järjestelmää niille.Profiili ja vastaukset
Matti PohjolaAalto-yliopisto kauppakorkeakouluVahvasti eri mieltä8Yrityksen koko ei ole tukemisen järkevä kriteeri.Profiili ja vastaukset
Petri RouvinenETLA, Elinkeinoelämän tutkimuslaitosVahvasti eri mieltä8Yrityskoon ei pitäisi olla lainkaan erottelevana tekijänä elinkeinotoiminnan julkisia kannustimia pohdittaessa, joskin koko on toki usein yhteydessä järkevämpiin erotteleviin tekiijöihin kuten yrityksen ikään.Profiili ja vastaukset
Olli-Pekka RuuskanenPellervon taloustutkimus, Vaasan yliopistoEri mieltä5Profiili ja vastaukset
Hannu SalonenTurun yliopistoEri mieltä5Jos uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti pieniin yrityksiin, en ymmärrä miksi niitä vielä pitäisi tukea. Jos taas näitä työpaikkoja näihin yrityksiin ei synny ilman tukia, en ole varma etteikö samoilla tukimäärillä saataisi parempaa tulosta aikaan jossain muussa kohteessa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Rune StenbackaSvenska handelshögskolanEri mieltä5Profiili ja vastaukset
Olli TahvonenHelsingin yliopistoEri mieltäProfiili ja vastaukset
Juha TervalaHelsingin yliopistoVahvasti eri mieltä7Suuret yritykset ovat tuottavampia kuin pienet. Lisäksi verojärjestelmän tulee olla neutraali, eikä suosia tietyn kokoisia yrityksiä toisten kustannuksella.Profiili ja vastaukset
Marko TerviöAalto-yliopistoVahvasti eri mieltä9Profiili ja vastaukset
Roope UusitaloHelsingin yliopistoEri mieltä8Profiili ja vastaukset
Jari VainiomäkiTampereen yliopistoEri mieltä9Jos uudet työpaikat jo nyt syntyvät pienissä yrityksissä niin miksi ne tarvitsisivat tukia? Jos ne syntyvät puolestaan vain tukien avulla, niin ollaan samoissa ongelmissa kuin kaikkien tukien kohdalla.Profiili ja vastaukset
Hannu VartiainenHelsingin yliopistoSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Vesa VihriäläHelsingin yliopistoEri mieltä8Pienten yritysten suosimiselle muiden kustannuksella ei ole erityistä perustetta.Työpaikkoja synnyttävät pikemminkin uudet yritykset (jotka ovat poikkeuksetta aluksi pieniä) eivät niinkään vanhat pient yritykset. Innovaatiotoiminnan tukemiselle on perusteita kaikissa yrityskokoluokissa. Usein innovatiiviset yritykset ovat uusia ja samalla pieniä.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jouko VilmunenTurun yliopisto/kauppakorkeakouluSamaa mieltä4Sanoisin pikemminkin niin, että menestyviä liiketoimintaideoita voisi tukea. Usein nämä liittyvät pieniin yrityksiin, mutta eriytymätöntä tukea pieniin yrityksiin en kannata. Kyllä niissäkin on tehottomuuksia.Profiili ja vastaukset
Sami VähämaaVaasan yliopistoSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Juuso VälimäkiAalto yliopiston kauppakorkeakouluEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Eva ÖsterbackaÅbo AkademiEpävarma6Profiili ja vastaukset