Taloustieteilijöiden selvä enemmistö pitää perintöveroa muita veroja vähemmän haitallisena, jos mittapuuna pidetään verotuksen talouskasvulle aiheuttamia haittoja.

Kysymys: Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastaajaYliopisto/tutkimuslaitosVastausVarmuusKommenttiProfiili ja vastaukset
Jyrki Ali-YrkköETLASamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Tom BerglundHankenEri mieltä8Vaikuttaa avoimessa taloudessa siihen, että varallisuus siirtyy maihin jossa perintöveroa ei ole.Profiili ja vastaukset
Petri BöckermanJyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABORESamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Essi EerolaVATTSamaa mieltä5Luultavasti perintövero on vähemmän vääristävä kuin tuloverotuksen eri muodot. Näin muun muassa siksi, että osa perinnöistä jätetään suunnittelematta. Toisaalta perintövero ei varmaankaan ole vähemmän haitallinen kuin vaikkapa maapohjaan kohdistuva kiinteistövero.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Bengt HolmströmMITEpävarma4Profiili ja vastaukset
Anni HuhtalaVATTSamaa mieltä6Perintövero puoltaa paikkansa nykyisessä verojärjestelmässä; tästähän on VATT:n Policy Brief 1-2015. Koplaus talouskasvuun on mielenkiintoinen, mutta viitattaneen kyvykkyyden periytymiseen/periytymättömyyteen.Profiili ja vastaukset
Ari HyytinenHankenSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Edvard JohanssonÅbo AkademiSamaa mieltä5Profiili ja vastaukset
Esa JokivuolleSuomen PankkiSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Juha JunttilaJyvaskylan yliopistoSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
John M. JuseliusSuomen PankkiEri mieltä5Profiili ja vastaukset
Markus JänttiTukholman yliopistoEi mielipidettäTiedossani ei ole, että perintöveron vaikutuksia talouskasvuun (suhteessa muiden verojen talouskasvuvaikutukset) oltaisiin tutkittu.Profiili ja vastaukset
Panu KalmiVaasan yliopistoEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Seppo KariVATTSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Karlo KaukoSuomen PankkiEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Jaakko KianderEpävarma6Lyhyellä aikavälillä näin on, pidemmällä aikavälillä voi vaikuttaa säästämiseen ja investointeihinProfiili ja vastaukset
Juha KilponenSuomen PankkiEpävarma10Profiili ja vastaukset
Jarmo KontulainenSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Iikka KorhonenSuomen PankkiSamaa mieltä7Vähän käyttäytymisvaikutuksia. Evidenssi ei tue käsitystä, että perhefirmojen parhaita jatkajia olisivat automaattisesti perheenjäsenet.Profiili ja vastaukset
Pekka J. KorhonenVahvasti samaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Mika KortelainenTurun yliopistoSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Tuomas KosonenValtion taloudellinen tutkimuskeskusSamaa mieltä4Vastaukseni riippuu paljon siitä mitä muita veroja ajatellaan. Jotkut muut verot jotka kohdistuvat hyödykkeisiin joiden tarjonta on erittäin jäykkää, kuten maan tai kiinteistöjen verotus voivat olla talouskasvun kannalta vielä vähemmän haitallisia.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Kaisa KotakorpiTampereen yliopisto; VATTVahvasti samaa mieltä9Profiili ja vastaukset
Markku KotilainenElinkeinoelämän tutkimuslaitos - EtlaSamaa mieltä5Korostan sanoja “kasvun“ ja “muita veroja“.Profiili ja vastaukset
Klaus Kulttihelsingin yliopistoEri mieltä7Profiili ja vastaukset
Timo KuosmanenTurun kauppakorkeakoulu, Turun yliopistoSamaa mieltä9Viitaten Thomas Pikettyn esittämiin perusteluihin, perintövero on mielestäni tarpeellinen taloudellisen tasa-arvon kannalta ja sellaisena vähemmän haitallinen kuin esim. ansiotuloihin ja kulutukseen kohdistuvat verot, Oikein kohdistettuina erilaiset haittaverot voivat kuitenkin luoda perintöveroa tehokkaampia kannustimia.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Tomi KyyräValtion taloudellinen tutkimuskeskusSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Marita LaukkanenValtion taloudellinen tutkimuskeskusSamaa mieltä7“Muut verot“ on laaja käsite, mutta pitäisin perintöveroa vähemmän haitallisena kuin esimerkiksi tuloveroa, sillä perintöveron vaikutukset työn tarjontaan lienevät pienemmät. Toisaalta perintöverolla voi kuitenkin olla vaikutuksia työn tarjontaan ja se voi siksi olla talouskasvun kannalta haitallisempi kuin haittaverot.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jani LuotoHelsingin yliopistoEi mielipidettä 5Profiili ja vastaukset
Mika MailirantaTyön ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopistoVahvasti samaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Topi MiettinenSvenska HandelshögskolanSamaa mieltä7Teorettisesti on selvää että esim. korkea ansiotulo- ja pääomatuloverotus pienentää perinnön antajan yritteliäisyyttä ja työn tarjontaa koko aktiivisen elinajan aikana vähentäen tuottojen kaikkia käyttömahdollisuuksia. Perintövero sen sijaan vaikuttaa tuottojen käyttömahdollisuuksiin vain perinnönjättömotiivin osalta, ja siten se vähentää yritteliäisyyttä ja työn tarjontaa ansio- ja pääomatuloveroa vähemmän. Näin ollen pitkällä aikavälillä on ilman muuta selvää, että ansio- ja pääomatuloverot ovat tehokkuuden kannalta ongelmallisempia. Tiettyä verokertymää tavoiteltaessa kannattaa siis ensisijaisesti olla lakkauttamatta perintöveroa ja pikemminkin järkeistää ansiotulo- ja pääomatuloverotusta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Hennamari MikkolaKansaneläkelaitosEpävarmaEn ole perehtynyt aiheeseenProfiili ja vastaukset
Niku MäättänenHelsingin yliopisto ja Helsinki GSESamaa mieltä7Perintöverotus toki pienentää kansantuloa heikentämällä kannusteita investointeihin ja varallisuuden kerryttämiseen. Toisaalta perintövero kohdistuu myös ns. suunnittelemattomiin perintöihin, jotka liittyvät siihen, että ihmiset eivät tiedä elinaikaansa. Siltä osin perintöverotus ei vääristä säästämispäätöksiä lainkaan. Suomen nykyinen, varsin maltillinen perintöverotus tuskin on ainakaan suurempi ongelma talouskasvun kannalta kuin esimeriksi yhteisö- ja pääomatuloverotus.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Katariina Nilsson HakkalaAalto yliopisto/ ETLAEri mieltä8Ruotsalainen tutkimus osoittaa että perinnöillä ja perintöverolla on vastaikkaiset vaikutukset varallisuuden jakaumaan kun mitä yleisesti uskotaan. Perinnöt tasoittavat varallisuuden jakaumaa, mutta perintövero lisää varallisuuseroja. Yllättävä tulos selittyy sillä, että ne joilla on pieni tai olematon varallisuus saivat perinnön joka suuri suuhteessa siihen mitä he omistivat, mutta joutuivat myös maksamaan perintöveron joka oli suuri suhteessa heidän omaisuuteen. Varakkaiden perijöiden joukossa perintövero oli taas mitätön suhteessa heidän omaisuuteen. Elinder, Erixson, ja Waldenström (2016), ”Inheritance and Wealth Inequality:Evidence from Population Registers”, CEPR Discussion Paper 11191. Suuret varallisuuserot korreloivat negatiivisesti talouskasvun kanssa. Perintöverolla voi olla myös haitallisia vaikutuksia perheyritysten siirtyessä seuraavallle sukupolvelle, jos verotaakka on niin suuri ettei perijöillä varaa maksaa sitä muutoin kuin myymällä yrityksen.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Elias OikarinenOulun yliopistoSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Tapio PalokangasHelsingin yliopistoEpävarma5Perintövero voi joko kiihdyttää tai hidastaa talouskasvua. Olennaista on, mihin verotetut varat käytetään. Jos niitä ei käytetä tuottavasti, niin perintövero hidastaa talouskasvua. Jos taas ne käytetään esim. koulutukseen ja tuotekehittelyyn, niin talouskasvu voi kiihtyä.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Tuomas PekkarinenVATTSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Hannu PiekkolaVaasan yliopistoEri mieltä7Tulonjako keinona tehokkaampi kuin työn korkea marginaaliverotusProfiili ja vastaukset
Jukka PirttiläHelsingin yliopistoEi mielipidettä5Riippuu mihin veroon verrataan. Perintövero voi olla vähemmän haitallinen kuin progressiivinen tulovero, mutta en tiedä onko se vähemmän haitallinen kasvulle kuin ALV.Profiili ja vastaukset
Matti PohjolaAalto-yliopisto kauppakorkeakouluVahvasti samaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Petri RouvinenETLA, Elinkeinoelämän tutkimuslaitosEpävarma3Profiili ja vastaukset
Olli-Pekka RuuskanenPellervon taloustutkimus, Vaasan yliopistoSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Hannu SalonenTurun yliopistoEpävarma6Alesina ja muut ovat esittäneet että joissakin olosuhteissa perintöveron käytöllä voitaisiin alentaa tuloveroa, ja lisätä tätä kautta yritteliäisyyttä ja kasvua. Kuulostaa järkevältä jos omaisuus periytyy suuremmalla todennäköisyydellä kuin älykkyys ja muut kyvyt.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Rune StenbackaSvenska handelshögskolanEpävarma3Profiili ja vastaukset
Olli TahvonenHelsingin yliopistoEri mieltä5Profiili ja vastaukset
Juha TervalaHelsingin yliopistoSamaa mieltä3Profiili ja vastaukset
Marko TerviöAalto-yliopistoVahvasti samaa mieltä8Perinnöt on suhteellisen joustamaton veropohja, eli niiden verottaminen pienentää kakkua vähemmän kuin esim työn tai voittojen verotus. Veron “ärsyttävyyttä“ voisi vähentää asuntojen osalta esim automaattisesti tarjottavalla verovelkavaihtoehdolla, joka lankeaa maksuun vasta myydessä/vuokratessa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Roope UusitaloHelsingin yliopistoVahvasti samaa mieltä10Oikeudenmukainen melkein könttäsummavero.Profiili ja vastaukset
Jari VainiomäkiTampereen yliopistoVahvasti samaa mieltä10Profiili ja vastaukset
Hannu VartiainenHelsingin yliopistoEri mieltäProfiili ja vastaukset
Vesa VihriäläHelsingin yliopistoSamaa mieltä9Perintövero ei vääristä työn tarjontaa, ponnistuksia tai riskinottoa koskevia päätöksiä samalla tavalla kuin tuloihin kohdistuva verotus. Siltä osin kuin perintöverotulo käytetään enemmän vääristävien verojen alentamiseen, sen voi olettaa lisäävän työpanosta ja tuottavuutta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jouko VilmunenTurun yliopisto/kauppakorkeakouluSamaa mieltä9Kuolinajankohta on stokastinen. Olisin yllättynyt, jos perilliset suunnittelisivat perinnön varaan.Profiili ja vastaukset
Sami VähämaaVaasan yliopistoSamaa mieltä5Profiili ja vastaukset
Juuso VälimäkiAalto yliopiston kauppakorkeakouluVahvasti samaa mieltä9Profiili ja vastaukset
Eva ÖsterbackaÅbo AkademiSamaa mieltä5Profiili ja vastaukset