28 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. Eri mieltä on viidesosa (19 %), mutta enemmistö (54 %) ei ota asiaan kantaa puoleen tai toiseen.  Ekonomistikoneessa esitetty väittämä on peräisin Helsingin Sanomien kuntavaalikoneesta 2021. Kommenteissaan ekonomistit katsovat, että päätöksiä palveluiden ulkoistamisesta pitää tehdä pragmaattisesti, ei ideologisin perustein.  Ulkoistamisen hyödyt riippuvat aina ulkoistettavan palvelun luonteesta, kunkin palvelun tuotannon markkinarakenteesta, sekä osapuolten kyvystä saada aikaan toimivia hankintasopimuksia.

Kysymys: Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

VastaajaYliopisto/tutkimuslaitosVastausVarmuusKommenttiProfiili ja vastaukset
Petri BöckermanJyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABOREEpävarma5Profiili ja vastaukset
Mikael CollanVATTEpävarmaUlkoistukset ovat toimiva tapa vähentää kustannuksia ainoastaan silloin, kun julkinen tapa järjestää palveluita on kykenemätön tehokkaaseen toimintaan. Lähtökohtaisesti voittoa tavoittelevan kerroksen lisääminen palveluiden tuotantoon ei tuo tehokkuutta lisää, mutta käytännössä näin voi tapahtua, sillä julkisella sektorila on jopa ylitsepääsemättömiä jäykkyyksiä. Olisi tärkeää pystyä tehostamaan julkista palveluntuotantoa ja priorisoida julksten varojen käyttö niihin palveluihin, jotka ovat välttämättömiä. Käytännössä tämä tarkoittaa karsintaa, tilalle saattaa syntyä yksityistä palveluntuotantoa markkinahintaan.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Mika HaapanenJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluEpävarma8Lienee joitain toimintoja, joita voi ulkoistaa, mutta ei ainakaan luonnollisia monopoleja.Profiili ja vastaukset
Jarkko HarjuTampereen yliopistoEpävarmaProfiili ja vastaukset
Seppo HonkapohjaAalto Yliopiston KKKSamaa mieltä7Huolellisesti tapauskohtaisesti.Profiili ja vastaukset
Anni HuhtalaVATTEpävarmaRiippuu tietysti siitä, tuottaako yksityinen vai julkinen toimija palvelun paremmin/tehokkaammin; palvelusta riippuen voi olla suuriakin eroja tehokkuudessa ja siksi kunnan kannattaa ne selvittää suunnitellessaan palvelujen järjestämistä ja tuotantoa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Ari HyytinenHankenSamaa mieltä5Profiili ja vastaukset
Edvard JohanssonÅbo AkademiEpävarmaRiippuu tilanteesta ja palvelusta.Profiili ja vastaukset
Esa JokivuolleSuomen PankkiEpävarma5Profiili ja vastaukset
Panu KalmiVaasan yliopistoEpävarmaRiippuu varmastikin siitä, mistä palveluista on kysymys.Profiili ja vastaukset
Seppo KariVATTSamaa mieltäSana “tulisi“ hankala, mutta yksityisten toimijoiden asemaa palvelujen tuottamisessa ei ole syytä vierastaa.Profiili ja vastaukset
Karlo KaukoSuomen PankkiSamaa mieltäTästä ei pidä tehdä mitään ideologista kysymystä suuntaan tai toiseen, vaan kannattaa olla todella pragmaattinen.Profiili ja vastaukset
Ilkka KiemaTyön ja talouden tutkimus LABOREEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Juha KilponenSuomen PankkiSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Jarmo KontulainenSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Iikka KorhonenSuomen PankkiEpävarma7Ulkoistamisella voidaan saada kustannus- ja tehokkuushyötyjä, jos se tehdään hyvin. Aina sitä ei osata tehdä hyvin.Profiili ja vastaukset
Mika KortelainenTurun yliopistoEpävarma8On olemassa hyvin erilaisia julkisia palveluita, joista osa soveltuu palvelun luonteen takia paremmin ulkoistettavaksi kuin toiset palvelut. Ulkoistamisen hyötyjä ja haittoja olisi järkevämpää arvioida yksittäisen palvelun tapauksessa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Tuomas KosonenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEpävarma7Melko tilannekohtaista milloin yksityistämisestä on esimerkiksi tehokkuushyötyä eli saadaan samanlaatuisia palveluita pienemmällä kustannuksella. Silloin kun laatu koostuu työntekijöiden palkasta eli siitä että on tarpeeksi väkeä palveluissa töissä, ei yksityistämisestä suoraviivaisesti seuraa mainittua tehokkuusetua. Jos palvelu kilpailutetaan halvemmaksi, tällöin voi seurata palvelun laadun heikkeneminen. Eli tämäkin on viime kädessä aika poliittinen valinta, halutaanko käyttää verotuloin kerättyä rahaa laadukkaisiin palveluihin vai ei.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Klaus Kulttihelsingin yliopistoVahvasti samaa mieltä10Profiili ja vastaukset
Timo KuosmanenTurun kauppakorkeakoulu, Turun yliopistoEri mieltä3Profiili ja vastaukset
Tomi KyyräValtion taloudellinen tutkimuskeskusEpävarma5Profiili ja vastaukset
Markus LahtinenPTTEpävarmaUlkoistaminen ei ole lähtökohtaisesti hyvä tai huono ratkaisu, vaan ulkoistamisen hyödyt riippuvat aina ulkoistettavan palvelun luonteesta ja kunkin palvelun tuotannon markkinarakenteesta.Profiili ja vastaukset
Teemu LyytikäinenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEpävarmaProfiili ja vastaukset
Mika MailirantaTyön ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopistoEi mielipidettä10Profiili ja vastaukset
Topi MiettinenSvenska HandelshögskolanSamaa mieltä6Julkinen tai yksityinen tuotanto ei ole ideologiakysymys. Kuten nobelisti Tirolekin toteaa, jokaisen markkinan kohdalla on pohdittava erikseen, ovatko esim.ko. markkinalla informaatioasymmetriaan, ulkoisvaikutuksiin, markkinavoimaan liittyvät haasteet niin merkittäviä, että julkinen tuotanto on perusteltua ja kuinka kannustimista huolehditaan tässä tapauksessa. On monia tehtäviä, joissa yksityinen tuotanto tai hankinnat yksityisiltä tuottajilta ovat perusteltuja. SOTE-markkina on erittäin haastava myös kaikista kolmesta yllä mainitusta näkökulmasta.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Pauli MurtoAalto-yliopistoEri mieltä6Profiili ja vastaukset
Niku MäättänenHelsingin yliopisto ja Helsinki GSESamaa mieltä3Tähän kysymykseen liittyy paljon kiinnostavia ja hankalia näkökohtia. Läheskään kaikkia julkisia palveluita ei varmasti kannata ulkoistaa. Esimerkiksi skaalaedut ja hankintasopimuksiin liittyvät haasteet puoltavat usein julkista tuotantoa. Olen silti varovasti sitä mieltä, että Suomessa pitäisi pikemminkin antaa enemmän mahdollisuuksia yksityiselle tuotannolle, kuin päinvastoin. Jonkin palvelun ulkoistamista yksityiselle taholle kannattaa ainakin harkita, jos yksityisiä palveluntuottajia on mahdollista kilpailuttaa. Ulkoistamisen yksi hyöty on se, että se mahdollistaa julkisen ja yksityisen tuotannon kustannusten vertaamisen. Tällainen vertailutieto edesauttaa julkisen tuotannon tehostamista.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Elias OikarinenOulun yliopistoEpävarma5Tässäkin yksi keskeinen ongelmakohta lienee kuntien hankintaosaaminen ja siten ulkoistusten onnistuminen. On useita toimintoja, joissa markkinat toimivat lähtökohtaisesti kuntahierarkiaa tehokkaammin, mutta sopimuksiin (liiketoimikustannuksiin) liittyvät ongelmakohdat heikentävät kuntien mahdollisuuksia hyödyntää markkinoiden tehokkuusetuja. Hankintoihin/ulkoistuksiin liittyvää vankkaa osaamista tarvittaisiin lisää kuntiin.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Tapio PalokangasHelsingin yliopistoEri mieltäPalveluiden yksityistämisen/yhteiskunnallistamisen tulee perustua taloudelliseen vertailuun, ei ideologisiin seikkoihin.Profiili ja vastaukset
Hannu PiekkolaVaasan yliopistoEpävarmaProfiili ja vastaukset
Jukka PirttiläHelsingin yliopistoEpävarma10Profiili ja vastaukset
Matti PohjolaAalto-yliopisto kauppakorkeakouluEpävarma8Profiili ja vastaukset
Timm PreinHelsingin yliopisto ja Helsinki GSEEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Ritva ReinikkaEpävarma Profiili ja vastaukset
Olli-Pekka RuuskanenPellervon taloustutkimus, Vaasan yliopistoEpävarmaProfiili ja vastaukset
Hannu SalonenTurun yliopistoEri mieltä8Miksi pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän? Tähänastiset kokemukset eivät juuri rohkaise ulkoistamaan nykyistä enemmän.Profiili ja vastaukset
Rune StenbackaSvenska handelshögskolanSamaa mieltä 7Profiili ja vastaukset
Tuomo SuhonenTyön ja talouden tutkimus LABORESamaa mieltä7Periaatteessa en näe estettä sille, etteikö yksityistä sektoria voisi nykyistä enemmän hyödyntää esim. kunnallisten koulutus- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottamisessa. Toki tähän liittyy mahdollisia sudenkuoppia, kuten kilpailun vähyys erityisesti harvaanasutuilla alueilla. Kilpailutus- ja valinnanvapausjärjestelmät pitää suunnitella huolella, jotta palvelujen laatu oikeasti paranee.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Juha TervalaHelsingin yliopistoVahvasti eri mieltä7Profiili ja vastaukset
Janne TukiainenTurun yliopistoSamaa mieltä5Riippuu alasta, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää vaaralliselta se mittakaava missä yksityinen sektori halutaan ulos sote-palvelujen tuotannosta.Profiili ja vastaukset
Roope UusitaloHelsingin yliopistoEpävarma7Profiili ja vastaukset
Hannu VartiainenHelsingin yliopistoSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Jutta ViinikainenJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluEpävarma3Profiili ja vastaukset
Jouko VilmunenTurun yliopisto/kauppakorkeakouluSamaa mieltä 6Profiili ja vastaukset
Juuso VälimäkiAalto yliopiston kauppakorkeakouluVahvasti eri mieltä10Profiili ja vastaukset
Pablo WarnesAalto UniversityVahvasti eri mieltäProfiili ja vastaukset
Eva ÖsterbackaÅbo AkademiEri mieltä7Profiili ja vastaukset