Ekonomistien enemmistö katsoo, että uhka työttömyyspäivärahan pienenemisestä kannustaa työtöntä hakeutumaan lyhytaikaisiin töihin tai koulutukseen.

Kysymys: Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

VastaajaYliopisto/tutkimuslaitosVastausVarmuusKommenttiProfiili ja vastaukset
Jyrki Ali-YrkköETLASamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Tom BerglundHankenVahvasti samaa mieltä10Järkevää maksaa suurempi tuki niille jotka aktiivisesti pyrkivät parantamaan mahdollisuuksiaan löytää sopiva työpaikka, kuin niille jotka eivät. Vaikea nähdä, että saman tuen maksaminen olisi jossain mielessä oikeudenmukaisempaa.Profiili ja vastaukset
Petri BöckermanJyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABORESamaa mieltä 7Profiili ja vastaukset
Essi EerolaVATTEpävarmaSaattaa nostaa työllisyysastetta, mutta aiheuttaa varmasti myös kustannuksia. Se, onko lopulta järkevää, riippunee toteutuksen yksityiskohdista.Profiili ja vastaukset
Bengt HolmströmMITSamaa mieltä7Tanskalainen malli on toiminut hyvin, mutta kesti aikansa ennenkuin tahan pisteeseen paastiin. On loydettava looginen kokonaisuus joka toimii kontekstissa. Tama vaatii avointa mielta esiintyvien epakohtien suhteen, ja sikali kun ne ovat merkittavia kokonaitarkastelussa korjauksia tarvitaan. Tama koskee uusien kannustinjarjestelmien kayttoonottoa yleisesti.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Seppo HonkapohjaAalto Yliopiston KKKSamaa mieltä3Riippuu yksityiskohdista, joten ei voi vastata kunnollaProfiili ja vastaukset
Anni HuhtalaVATTEi mielipidettä10Kerrankin asia, josta on paljon tutkimustietoa, jopa suomalaisella aineistolla, ja voi muodostaa mielipiteensä ihan tutkimustiedon avulla. Esim. Kyyrä, Pesola ja Rissanen raportti löytyy täältä: http://vatt.fi/unemployment-insurance-in-finland-a-review-of-recent-changes-and-empirical-evidence-on-behavioral-responsesProfiili ja vastaukset
Ari HyytinenHankenSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Edvard JohanssonÅbo AkademiSamaa mieltä5Profiili ja vastaukset
Esa JokivuolleSuomen PankkiEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
John M. JuseliusSuomen PankkiSamaa mieltä5Long spells of unemployment can deplete human capital. As long as there are no big impediments (eg distance to the workplace), short employment opportunities should also be incentivized.Profiili ja vastaukset
Markus JänttiTukholman yliopistoEri mieltä8Työttömyysvakuutuksen tehtävä on suojata työttömyyden tuomalta tuloriskiltä ja myös suoda mahdollisuus etsi sopivaa työpaikkaa, jotta työpaikka sopii työntekijälle (jotta “match“ [engl.] olisi hyvä); tätä tukee viimeisin tutkimuskin. Työllistyminen ansiosidonnaiselta yleensä peruspäivärahalta todennäköisempää, joten eri muotojen kohtelu samalla tavalla ei järkevää. Sinänsä aktiiviset työvoimatoimet yleisesti ottaen kannatettavia, mutta nyt käsillä olevat muutokset tuskin hyvin perusteltuja.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Panu KalmiVaasan yliopistoSamaa mieltäJärkevyys riippuu reunaehdoista, mutta työttömyysturvan on hyvä edellyttää tiettyä vastikkeellisuutta.Profiili ja vastaukset
Seppo KariVATTSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Karlo KaukoSuomen PankkiSamaa mieltä4Aidosti hyödyllistä työvoimakoulutusta pitäisi olla tarjolla, jotta siihen osallistumista voisi vaatia. Monenlaiset tavat pitää jalkaa työmarkkinoiden oven välissä pitäisi hyväksyä.Profiili ja vastaukset
Jaakko KianderSamaa mieltä6Kannustamisen tavat ja työvoimapolitiikan resurssit liittyvät toki tähän mutta ovat eri kysymysProfiili ja vastaukset
Juha KilponenSuomen PankkiSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Jarmo KontulainenSamaa mieltä10Profiili ja vastaukset
Iikka KorhonenSuomen PankkiSamaa mieltä4Profiili ja vastaukset
Pekka J. KorhonenEri mieltä9Työttömien kannustaminen sinällään on oikea toimenpide, mutta sen toteuttaminen työttömyyspäivärahaa pienentämällä ei ole. Sen toteuttamista olisi hyvä miettiä kannustuksen näkökulmasta, eli aktiivisuudesta saisi lisää sen sijaan, että passiivisuudesta rangaistaan. Ihminen vertaa muutosta nykytilanteeseen, eli aktiivisuus toisi parannuksen, kun taas passiivisuus säilyttäisi nykytilanteen. Vaikka lopputulema olisi sama, niin mentaalisesti ei.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Mika KortelainenTurun yliopistoEpävarma7Työttömien kannustaminen joko lyhyiden työjaksojen tai työvoimakoulutuksen osallistumisen kautta voi olla perusteltua, mikäli näiden ehtojen täyttymisen edellytykset eivät riipu siitä missä työtön asuu. Vaikka alueiden välillä voi olla suuria eroja työpaikkojen määrässä ja siten työpaikan tai lyhyen työsuhteen löytymisen todennäköisyydessä, alueelliset erot työvoimakoulutukseen pääsyssä ovat todennäköisesti varsin vähäisiä. Työttömien etuuksien leikkaus ei ole kuitenkaan perusteltua, mikäli alueelliset erot työvoimakoulutukseen pääsyssä osoittautuvatkin merkittäviksi.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Kaisa KotakorpiTampereen yliopisto; VATTSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Markku KotilainenElinkeinoelämän tutkimuslaitos - EtlaSamaa mieltä5Edellytyksenä on, että työttömillä on aito mahdollisuus päästä lyhytaikaisiin töihin tai koulutukseen.Profiili ja vastaukset
Klaus Kulttihelsingin yliopistoVahvasti samaa mieltä10Profiili ja vastaukset
Timo KuosmanenTurun kauppakorkeakoulu, Turun yliopistoSamaa mieltä5Profiili ja vastaukset
Tomi KyyräValtion taloudellinen tutkimuskeskusSamaa mieltä6Työttömien kannustaminen/patistelu pätkätöihin ja työvoimapoliittiseen koulutukseen on yleisesti ottaen järkevää. Tutkimusten mukaan pienimuotoinen työskentely voi auttaa työllistymään pidempiaikaisesti myöhemmin. Koulutus voi parantaa työmarkkinavalmiuksia. Lisäksi sillä saattaa olla uhkavaikutus, jos osallistumisesta kieltäytyminen johtaa matalampaan päivärahaan. Vaikea sanoa, toimiiko palkitseminen vai rankaiseminen paremmin. On syytä muistaa, että molemmat keinot ovat Suomessa olleet käytössä jo ennen aktiivimallia. Alle 2 viikon kokoaikatöiden ja osa-aikatyön tekeminen on erittäin kannattavaa työttömyysturvan suojaosan ja sovitellun päivärahan vuoksi. Työttömyysetuus voidaan myös maksaa korotettuna koulutuksen ajalta ja etuuden voi menettää, jos kieltäytyy työllistymissuunnitelmassa sovitusta toimenpiteestä.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jani LuotoHelsingin yliopistoSamaa mieltä Profiili ja vastaukset
Mika MailirantaTyön ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopistoSamaa mieltä2On sekä ihmisille että kansantaloudelle hyödyllistä että työttömyysjaksot pysyvät kohtuullisen lyhyinä ja työttömyys alhaisena. Tähän ei päästä pelkillä porkkanoilla koska rahat eivät siihen riitä. Siksi tarvitaan myös työttömien patistelua.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Topi MiettinenSvenska HandelshögskolanSamaa mieltä 6Profiili ja vastaukset
Hennamari MikkolaKansaneläkelaitosEpävarma7Josko kuitenkin kehitettäisiin positiivisia kannusteitaProfiili ja vastaukset
Niku MäättänenHelsingin yliopisto ja Helsinki GSESamaa mieltä5Jollakin tavalla on huolehdittava siitä, että työttömyysturvan vastineeksi työttömät aktiivisesti etsivät töitä ja ovat valmiita parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan esimerkiksi juuri osallistumalla työvoimakoulutukseen. Suhteellisen tiukat ehdot (täyden) työttömyysturvan saamiselle mahdollistavat korkeamman työttömyysturvan tason. Se, miten nämä ehdot kannattaa täsmälleen asettaa, on toinen asia.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Katariina Nilsson HakkalaAalto yliopisto/ ETLAVahvasti samaa mieltä9Profiili ja vastaukset
Elias OikarinenOulun yliopistoSamaa mieltä 4Profiili ja vastaukset
Tapio PalokangasHelsingin yliopistoEri mieltä Suurimpana syynä nihkeyteen vastaanottaa lyhytaikaisia työsuhteita on työttömyyskorvausten maksamiseen liittyvä byrokratia: pienikin oma aktiivisuus johtaa helposti paperisotaan ja viivästyksiin korvausten maksamisessa, mikä on maksuvalmiusrajoitteiselle vaikea paikka. Korvaukset ja satunnaistulot pitäisi sovittaa yhteen niin, että työn vastaanottaminen olisi maksuvalmuisrajoitteisellekin aina kannattavaa ja joustavaa ilman mitään ylimääräistä byrokratiaa. Esimerkki: työttömälle voitaisiin annetaan työpäiväkirja, johon hän merkitsee lyhytaikaiset työsuhteensa tunneittain ja työttömälle maksetaan säännöllinen korvaus niiltä tunneilta, joilta hän ei saa palkkaa.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Tuomas PekkarinenVATTEi mielipidettä10Miten määritellään “järkevä“ työllisyyspolitiikka? Viitataanko tässä työllisyys-, kasvuä, vai hyvinvointivaikutuksiin? Ei näin epämääräiseen kysymykseen voi vastata tutkitun tiedon perusteella.Profiili ja vastaukset
Hannu PiekkolaVaasan yliopistoSamaa mieltä8Ansiosidonnaisen työttömyystuen kannustimien parantaminen olisi vielä solidaarisempaa koska työmarkkinatuella elävien toimeentulo on jo valmiiksi tiukassa.Profiili ja vastaukset
Jukka PirttiläHelsingin yliopistoEpävarmaKannatan vastikkeellista työttömyysturvaa. Vastikkeellisuus on keino pitää korvaustaso hyvänä ilman liian suuria tehokkuustappioita. Nykyisessä toteutustavassa on kuitenkin ongelmia, esim. jos olisi halukas osallistumaan aktivointiin, mutta jos paikkoja ei ole tarjolla.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Matti PohjolaAalto-yliopisto kauppakorkeakouluVahvasti samaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Petri RouvinenETLA, Elinkeinoelämän tutkimuslaitosSamaa mieltä8Enemmistö työttömistä tekee ilman erityisiä porkkanoita tai keppejä joka tapauksessa kaikkensa työllistyäkseen mahdollisimman pian. Osan työllistymistodennäköisyys kuitenkin nousee lisäkannustimien myötä.Profiili ja vastaukset
Olli-Pekka RuuskanenPellervon taloustutkimus, Vaasan yliopistoSamaa mieltä 7Profiili ja vastaukset
Hannu SalonenTurun yliopistoVahvasti eri mieltä7Riippuu tietysti miten lyhyistä jaksoista on kyse. Oletan että puhuttiin 18h pätkistä.Profiili ja vastaukset
Rune StenbackaSvenska handelshögskolanSamaa mieltä 3Profiili ja vastaukset
Juha TervalaHelsingin yliopistoSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Marko TerviöAalto-yliopistoSamaa mieltä7On vahva näyttö siitä, että työttömyyden kestot reagoivat henkilökohtaisiin kannustimiin. Tämän tosiasian huomioiminen politiikassa ei saisi olla tabu eikä kenenkään “syyllistämistä.“ Viimeistään seuraava hallitus joutuu varmasti päivittämään näitä toimenpiteitä, mutta tabusta olisi tärkeää päästä yli.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Roope UusitaloHelsingin yliopistoEpävarma7Kokemuksia aktivointimallia vastaavista järjestelmistä ei vielä juuri ole. Työttömillä on sanktioiden uhalla ollut aikasemminkin velvollisuus ottaa vastaan työtä ja osallistua koulutukseen, mutta näitä sanktioita koskevia tuloksia ei suoraan voine sellaisenaan yleistää aktivointimallin arviointiin.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jari VainiomäkiTampereen yliopistoEpävarma6Vastattava epävarma, koska kysymyksessä yhdistetään kaksi väitettä joihin on perusteltua suhtautua eri tavoin. Päivärahan ehdollistaminen (järkevään) työvoimakoulutukseen osallistumiselle on perusteltua, mutta lyhyiden työjaksojen tekemiselle ei välttämättä.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Hannu VartiainenHelsingin yliopistoSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Vesa VihriäläHelsingin yliopistoVahvasti samaa mieltä91) Jos työvoiman kysyntä kasvaa vahvasti, kuten nyt tapahtuu, on tärkeää saada työtilaisuuksille tekijät yhtäältä sen vuoksi, että näin potentiaalinen tuotannon kasvu voi realisoitua ja toisaalta siksi, että hyvän kysynnän oloissa myös sellainen työvoima voi työllistyä joka huonommissa oloissa voisi jäädä kokonaan työttömäksi. 2) Työttömyysturvan tilapäisenkin leikkauksen voi olettaa vaikuttavan myönteisti työttömien työllistymiseen mm. työttömyyseläkeputken siirtämisestä saatujen kokemusten valossa. 3) Vaadittu aktiivisuus ei ole vaativa esim. Tanskaan verrattuna, eikä tilapäisen leikkauksen taso ankara 1980-luvulla Suomessa käytössä olleeseen leikkuriin nähden. Kun toisaalta pitkäaikaistyöttömyys on köyhyyden tärkein syy, tällaisen kannustimen tulonjakovaikutukset voivat pidemmän päälle olla tasoittavia. 4) Kannustimen toimivuuden ja reiluuden näkökulmasta on tärkeää, että viranomaisilla on koko maassa riitävät resurssit tarjota palveluita niille, jotka eivät löydä edes pätkätöitä.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Jouko VilmunenTurun yliopisto/kauppakorkeakouluEpävarma 7Profiili ja vastaukset
Sami VähämaaVaasan yliopistoSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Juuso VälimäkiAalto yliopiston kauppakorkeakouluEpävarma5Profiili ja vastaukset
Eva ÖsterbackaÅbo AkademiEri mieltä7Jos resursseja työttmien palveluihin ei riitä, yksittäisiä hekilöitä kärsii.Profiili ja vastaukset