Roope Uusitalo

Professori
Helsingin yliopisto

  Vastaukset

  EU:n tulisi globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi asettaa hiilitulli tuonnille niistä maista, joissa päästöjen hinnoittelu (päästökaupan tai hiiliveron kautta) on vähemmän kunnianhimoista kuin EU:ssa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Samaa mieltä6

  Kasvihuonekaasupäästöjen verottaminen (esimerkiksi hiiliverolla) on päästökauppaa parempi tapa harjoittaa ilmastopolitiikkaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma4Periaatteessa molemmilla voitaisiin päästä samaan lopputulokseen, mutta en tunne yksityiskohtiaEpävarma7

  Äänestäjät keskimäärin yliarvioivat kulloisenkin hallituksen toimien vaikutusta heidän omaan taloudelliseen tilanteeseensa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä6Eipä tästä taida varsinaista tutkimusnäyttöä olla, mutta talouskehitystä heiluttaa toki enemmän muut tekijät kuin hallituksen politiikkaSamaa mieltä6

  Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rajoitteita ja kannusteita yksilöiden ja yritysten toiminnalle.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä6Vahvasti samaa mieltä9

  Valtion vuoden 2019 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Budjettiesitys vuodelle 2019 on lievästi kiristävä. Noususuhdanteessa alijäämäinen budjetti on ongelmallinen, mutta hallituksen tavoitteet myös suhdannekorjatun alijäämän suhteen ovat ennusteiden mukaan toteutumassa. (Vuoden 2018 budjetti sen sijaan oli elvyttävä, mikä sopi suhdannetilanteeseen huonosti)Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

  Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että EU ja sen jäsenmaat sitoutuvat nykyistä kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin sekä ajavat kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden kiristämistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Samaa mieltä8

  Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen (quantitative easing, QE) myönteiset vaikutukset euroalueen talouteen ovat olleet kielteisiä vaikutuksia suuremmat.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä4Samaa mieltä7

  Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen lopettaminen vuoden 2018 lopussa on järkevää euroalueen taloustilanteen parantumisen takia.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä4Samaa mieltä6

  Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä9Empiirisen tutkimuksen saldo on about 0/0. Näyttö irtisanomisssuojan vaikutuksesta on ristiriitaista ja vaikeasti sovellettavissa nyt tekeillä olevan uudistuksen mahdolliisiin vaikutuksiin,Epävarma7

  Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltäNäinhän se näyttää olemasa olevien empiiristen tutkimusten mukaan olevan. Mielenkiintoisin kysymys on miten lähellä nuo tutkimukset ovat suomalaista versiota.Samaa mieltä6

  Työttömien velvoittaminen hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukauden aikana nopeuttaa työttömien työllistymistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Tästä meillä ei taida olla oikein minkäänlaista näyttöä.Epävarma5

  Valitusoikeutta maankäyttöä koskevissa asioissa tulisi rajoittaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Epävarma6

  Ulkomaisen työvoiman ns. tarveharkinta tulisi poistaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Samaa mieltä7

  Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma6Tämä on oikein mielenkiintoinen tutkimuskysymys. Enää vastaus puuttuu.Samaa mieltä6

  Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Palkkojen kasvuvauhti on ollut hitaampaa kuin muualla.Samaa mieltä7

  Suomessa olisi tullut tällä eduskuntakaudella tehdä useita työmarkkinauudistuksia kasvun tukemiseksi, kuten laajentaa paikallista palkoista sopimista. Kilpailukykysopimus on vaikeuttanut näiden työmarkkinauudistusten toteuttamista.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä6Epävarma5

  Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Samaa mieltä, mutta puhuminen yritystuista yleisesti on laiskaa. Pitäisi ottaa kantaa yhteen tukeen kerrallaan ja arvioida sen tavoiteltuja vaikutuksia, kustannuksia ja näyttöä toimivuudesta. Samaa mieltä7

  Euroalueen nykyinen inflaatiotavoite (alle 2 prosenttia) on kilpailukykyerojen umpeen kuromisen ja työllisyyden kannalta liian matala.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä3Korkeammasta inflaatiotavoitteesta saattaisi olla hyötyä, koska nollaraja olisi kauempana.Epävarma6

  Jos työttömyysaste Suomessa alenee alle 6 prosentin, palkkainflaatio alkaa kiihtyä. 

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannut7Näitä NAIRU estimaatteja on hankala tehdä, kun työttömyys on pitkään ollut korkea ja inflaatio matala. Tasapainotyöttömyys lienee jossain nykyisen työttömyysasteen alapuolella mutta vaikea sanoa kuinka kaukanaa.Epävarma6

  Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma6Valinnanvapauteen liittyy edelleen paljon avoimia kysymyksiä mm. työterveyshuoltoon, asiakkaan käytettävissä olevaan informaatioon, ns. kapitaatiomalliin ja markkinoiden kilpailullisuuteen liittyen. Olen vähintään epäileväinen onnistumisen suhteen.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Aluehallinto, joka saa koko rahoituksensaa keskushallinnolta on pikemminkin aluehallintovirasto kuin itsehallintoyksikkö. ... tosin aika moni muukin kohta olisi helpommin rakennettavissa, jos aluehallintoyksiköitä olisi vähemmänSamaa mieltä7

  Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Ainakin suunnan pitäisi olla kohti yhtenäisempää ALV-tasoa. Merkittävin ja vaikeimmin perusteltava on ruuan alennettu ALV.Samaa mieltä7

  Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Eiköhän nykyinen ole suht sopiva. Vapauttaa pienimmät mikroyritykset, mutta ei luo kaksia markkinoitaEpävarma7

  Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Hyvä julkinen koulu on suomalaisen systeemin vahvuus. Ruotsalaiset kokemukset vapaakouluista eivät ole kovin positiivisia.Eri mieltä7

  Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Kokemuksia aktivointimallia vastaavista järjestelmistä ei vielä juuri ole. Työttömillä on sanktioiden uhalla ollut aikasemminkin velvollisuus ottaa vastaan työtä ja osallistua koulutukseen, mutta näitä sanktioita koskevia tuloksia ei suoraan voine sellaisenaan yleistää aktivointimallin arviointiin. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Ilman perusasteen jälkeistä koulutusta olevin asema työmarkkinoilla on vaikea. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei yksinään kaikkia ongelmia ratkaise, mutta olisi viesti siitä että pelkkä peruskoulu ei riitä.Samaa mieltä7

  Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä9Finanssipolitiikka on vuonna 2018 useimpien mittareiden mukaan elvyttävää, vaikka talouskasvu on nopeaa ja “output gap“ useimpien arvioiden mukaan jo sulkeutunut tai sulkeutuu viimeistään 2018.Eri mieltä6

  Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Kyseessä olisi tavallaan harjoittelijanpalkka, jollaisia työehtosopimuksissa jo on. Enemmän teemasta ehkä tiedetään kun kertyy kokemuksia rakennusalan kuuden euron tuntipalkan vaikutuksista Samaa mieltä7

  Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Nykyinen palkkatuki tai työmarkkinatuki työnantajalle toimii samaan tapaan. Samaa mieltä7

  Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä8Empiirinen näyttö ei tue väitettä.Eri mieltä8

  Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei mielipidettä3Epävarma6

  Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma8Helppo väite, mutta tuskallisen vaikeasti toteennäytettävissä.Samaa mieltä8

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Paikallinen sopiminen voi pitää hengissä huonosti tuottavia yrityksiä ja siten hidastaa tuottavuuden kasvua.Epävarma7

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Ei näyttöäEpävarma7

  Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8560€ niin pieni että ei heiluttaisi työn tarjontaa. Toisaalta 560€ usein alle esim. toimeentulotukiminimin ja pienempi kuin ansiosidonaniset etuudet. Ellei perustulo korvaa näitä, ei sillä ole varsinaista vaikutusta. Epävarma6

  Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Vaikeaa, mutta pääomatulon ja ansiotulon verotuksen olisi hyvä olla lähempänä toisiaan.Epävarma7

  Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä6Kiinteistöverolla hoitunee helpommin. Verotuksen pitäisi sopia yhteen myös veronmaksajien oikeudenmukaisuuskäsitysten kanssa. Asuntotulon verotus ei sitä ainakaan vielä tee.Epävarma7

  Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä8Tuloeroilla vaikutusta talouskasvuun mm. koulutusmahdollisuuksien vuoksi. Suomessa ilmainen koulutus, mailman pienimmät tuloerot ja aika vähän näyttöä tällaisesta mekanismista. Ja tästä riippumatta tuloerojen kasvu heikentää hyvinvointia useiden mittareiden mukaan.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei mielipidettä2Hankala juttu. En ole (vielä) kerinnyt tarpeeksi perehtyä. Epävarma6

  Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä9Eri mieltä7

  Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Valtionyhtiöiden olemassaololle on muitakin perusteluja kuin huoltovarmuus. Esimerkiksi monopolin yksityistämisessä ei ole juuri järkeä. Samaa mieltä7

  Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä3Samaa mieltä7

  Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Samaa mieltä7

  Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Eri mieltä8

  Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Suomessa ei kannata tukea teollisuutta, joka ei kannata. Telakkateollisuuden kätilöinti konkurssikypsältä firmalta terveelle pohjalle oli silti fiksuaEri mieltä7

  Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä9Kannatta tukea myös sopeutumista.Epävarma7

  Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä8Vuokrasääntely vääristää markkinoiden toimintaa, johtaa keinotteluun eikä taida toimia kunnolla juuri missäänVahvasti eri mieltä8

  Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Samaa mieltä7

  Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä9Tekninen kehitys tärkein elintason kasvun lähde, Sitä ei syytä verottamalla hillitä. Eri mieltä7

  Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä10Oikeudenmukainen melkein könttäsummavero. Samaa mieltä7