Ohto Kanninen

Johtava tutkija
Labore

  • Liittynyt 3.4.2019

Vastaukset

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla on jo kevään 2022 palkkaratkaisussa otettava huomioon sote-uudistukseen liittyvästä palkkojen yhteensovittamisesta (palkkaharmonisaatio) vuodesta 2023 alkaen aiheutuvat palkankorotukset.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Kuulostaa fiksulta ottaa faktat huomioon.Samaa mieltä6

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkaharmonisaatio heikentää työvoiman saatavuutta seuduilla, joissa ilmenee rekrytointihaasteita.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Empirian mukaan siellä missä palkkoja nostetaan, työvoimaa on enemmän tarjolla. Jos niitä lasketaan, sitä on vähemmän tarjolla. Tai siis itse tarjontakäyrään palkat eivät teoriassa vaikuta, vaan tasapainotyöllisyyteen.Samaa mieltä6

Suomen liittymisellä Natoon olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma10Samaa mieltä7

Mikäli Venäjän kykyä rahoittaa sotatoimia öljyn ja kaasun viennistä saamillaan tuloilla halutaan rajoittaa, tullimaksut ovat siihen parempi keino kuin määrärajoitukset tai tuontikiellot.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Samaa mieltä6

Valtion koronakriisin aikaiset yritystuet ovat kohdentuneet onnistuneesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Tukien onnistuminen selvinnee tarkemmin tutkimuksissa, mutta osittain niiden ansioksi voidaan sanoa, että työllisyys ei romahtanut kriisissä nähtyä pahemmin ja toipuminen on ollut nopeaa.Epävarma6

Valtion vuoden 2022 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6On äärimmäisen vaikea arvioida elvytyksen tarvetta koronavuodelle etukäteen. Tärkeintä on ylläpitää kokonaiskysynnän tasoa, joka tukee työllisyyttä.Epävarma6

Mikäli julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä toimivat jatkossa itsehallinnolliset hyvinvointialueet, tulee niiden toiminta rahoittaa pääosin valtion budjetista, eikä alueille ole syytä antaa verotusoikeutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma2Epävarma6

Marinin hallituksen esitys Sote-uudistukseksi sisältää riittävät kannustimet hyvinvointialueille tehokkaaseen ja laadukkaaseen palvelutuotantoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma2Eri mieltä6

Autoveron poisto olisi tehokas keino uudistaa Suomen autokantaa vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä5Eri mieltä6

Fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristettävä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Samaa mieltä7

Polttoaineveron sijaan auton käyttöä tulisi verottaa paikantamiseen perustuvalla kilometriverolla, jonka suuruus vaihtelisi sen mukaan, missä autoilu tapahtuu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEri mieltä7

Romutuspalkkio on tehokas keino uudistaa Suomen liikennettä vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarma7

Nykyisen hallituksen esittämä sote-rahoitusmalli, jossa hyvinvointialueiden saama rahoitus määräytyy pääosin palvelutarvekertoimen mukaan, on tarkoituksenmukainen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Epävarma7

Suomeen on syytä säätää minimipalkkalaki, mikäli useampi ala irtautuu metsäteollisuuden tapaan liittokohtaisesta työehtosopimusmenettelystä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Epävarma6

On todennäköistä, että koronakriisin seurauksena taloudessa syntyy digiloikka, joka johtaa merkittävään tuottavuusharppaukseen kriisin jälkeen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Makrotalouden keskeisenä haasteena tuntuu olevan krooninen kokonaiskysynnän vähäisyys, mikä näkyy esim. korkeana työttömyytenä ja matalana inflaationa. Vaikea nähdä, että koronakriisin jälkeen tämä asia jotenkin korjaantuisi ja talous lähtisi nopeaan kasvuun. Ainoa tapa miten BKT/työtunnit voisi siten helposti harpata, olisi juuri työtuntien merkittävä vähentyminen taloudessa.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Päivittäisen säännöllisen työajan lyhentäminen lainsäädännöllä ja yleissitovilla työehtosopimuksilla on hyvä tapa ohjata työaikojen kehitystä Suomessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Suunta voi olla lyhentäminen tai pidentäminen. Olennaista on, että koordinoidusti voidaan päästä lopputulemiin, joihin ei hajautetusti päästä. Jos nämä lopputulemat ovat hyvinvoinnin kannalta parempia, koordinointi kannattaa. Jonkun verran koordinointia on luultavasti optimi.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on ajoitettu talouden elpymisen kannalta oikein.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Tämä paketti vaikuttaa oikea-aikaiselta. Uusia paketteja tulee pohtia kun saamme lisää tietoa taloustilanteesta.Samaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus on mitoitukseltaan oikea suhdannetilanne huomioon ottaen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Tämä paketti on kokoluokaltaan hyvä. Jatkossa luultavasti tarvitaan lisää finanssipoliittista elvytystä. Kaikkia paukkuja ei kuitenkaan kannata laittaa heti, koska emme vielä voi tietää miten koronatilanne kehittyy.Samaa mieltä6

Hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 mrd euron toimenpidekokonaisuus kohdistuu talouden elpymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma2Epävarma7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että Suomessa on tarpeen siirtyä pitkäksi aikaa huomattavasti interventionalistisempaan talouspolitiikkaan, jossa kilpailun ja markkinamekanismien roolia vähennetään ja julkisen vallan sääntelytoimia lisätään merkittävästi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Ei tule mieleen mitään esimerkkiä, missä markkina-/hintamekanismia kannattaisi vähentää. Merkittäviä interventioita tarvitaan ja on tulossa tulonsiirtoihin ja kokonaiskysyntään liittyen. Vinkki kysymysenasetteluun: sanat “huomattavasti“ ja “merkittävästi“ kannattaisi pudottaa pois, sillä vastausvaihtoehdoissa on jo “vahvasti“.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että koronakriisin aiheuttama taantuma seuraa V-käyrää, jossa talouden pudotusta seuraa nopea palautuminen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä6Tästä näyttäisi tulevan syvä ja pitkä lama. Paljon riippuu julkisen vallan elvytystoimista. Omat odotukseni eivät ole kovin korkealla tarpeeksi suuren raha- ja finanssipoliittisen elvytyksen suhteen. Nyt on jo leikkauslistat mainittu.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Vaikka koronavirusepidemia on vienyt maamme poikkeustilaan, tulisi hallituksen siitä huolimatta pitää kiinni itselleen aiemmin asettamista työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista koskevista tavoitteista.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä6Tällaisen shokin iskiessä työllisyys- ja budjettitasapainotavoite ovat keskenään ristiriidassa. Jos budjettitasapainosta pidetään kiinni, työllisyys laskee enemmän ja toisin päin. Vielä on tosin epäselvää, kuinka suuri shokki tästä tulee.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Suorat, väliaikaiset ja mittavat yrityksille kohdistetut kansalliset tukitoimet ovat nyt perusteltuja, koska valtioiden koronavirusepidemian vuoksi aloittamat poikkeustoimet uhkaavat kaataa elinkelpoisia yrityksiä ja johtaa pidempikestoiseen talouskriisiin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä6Tässä voisi hahmotella tukiohjelmaan ainakin seuraavia näkökulmia. 1) Strategisten alojen spesifi tukeminen. Alat, joiden kaatumisella on erityinen negatiivinen ulkoisvaikutus muuhun talouteen. Pankkijärjstelmän kaatumisella olisi suuri negatiivinen vaikutus. Teollisen sektorin konkurssit voisivat jättää pääomaa käyttämättömäksi suuria määriä. Tuen vastineeksi voidaan (ja luultavasti kannattaisi) ottaa omistusoikeuksia valtiolle yritysten velkataakan kasvattamisen sijaan. 2) Tuloshokin korvaaminen niille joihin se iskee. Tavallinen sosiaalivakuutusjärjestelmä ei ole ottanut huomioon lockdown-tilanteita. Tähän asiaan on jo tehty muutoksia. 3) Agregaattishokkiin reagoiminen elvyttämällä. 1) ja 2) + automaattiset vakauttajat eivät luultavast riitä välttämään työttömyyden selkeää kasvua. Tätä vastaan tarvitaan laajempikin elvytyspaketti. Julkinen velka ei kuitenkaan voi Suomessa kasvaa liikaa, koska Suomi ei ole rahapoliittisesti suvereeni. Optimipaketti riippuu siis myös EU:sta.Näytä lisääNäytä vähemmänVahvasti samaa mieltä8

EU-maiden on lisättävä keskinäistä finanssipoliittista koordinaatiotaan, koska nykyoloissa rahapolitiikka on menettänyt tehoaan.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä6Koordinointi tai keskittäminen EU:lle tai muulle euroalueen instituutiolle.Samaa mieltä6

Valtioiden, jotka voivat ottaa velkaa omassa valuutassaan, ei tarvitse olla huolissaan julkisen talouden allijäämistä, koska ne voivat aina luoda rahaa velkojensa maksuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Kysymys on asetettu väärin. Huolissaan oleminen ei ole mikään politiikkatoimenpide. Lähtökohtaisesti tärkeä asia, mutta tähän kysymykseen ei ikävä kyllä voi vastata. Kokonaiskuva on se, että jos velat on omassa valuutassa, ne voi aina keskuspankki ostaa pois. Tällaisessa tilanteessa reaalitalous on se, joka rajoittaa julkisen sektorin kykyä operoida finanssipolitiikalla.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

Työllisyysasteen kasvattamiseksi kannattaisi poistaa työttömyysturvan lisäpäiväjärjestelmä (eläkeputki).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Samaa mieltä7

Suomen valtionvelan kasvu suhteessa BKT:een on nykytilanteessa järkevää, koska korkotaso tulee pysymään hyvin alhaisena vielä pitkään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Euroalueella ei kannata antaa velkasuhteen nousta yli keskeisten euromaiden tason. Kreikka on tästä varoittava esimerkki. Pientä pelivaraa kullakin jäsenmaalla on elvyyttää ja se kannattaa, jos jossakin jäsenmaassa suhdanne laahaa omassa tahdissaan. Yhteisen laskusuhdanteen aikanana kannattaisi elvyttää keskitetysti tai koordinoidusti.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Valtion vuoden 2020 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Nyt luultavasti voitaisiin elvyttää taloutta jonkun verran menemättä inflaatiotavoitteen yli. Euroalueella on saavutettu inflaatiotavoite viimeksi noin vuonna 2013. Elvytystä kannattaisi harrastaa joko koordinoidusti muiden euromaiden kanssa tai sitten järjestää finanssipoliittinen vastuu keskitetysti euromaiden kesken.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Ruuhkamaksut ovat tehokas tapa vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Siinä hinnoitellaan ulkoisvaikutus eli jokaisen auton viemä julkinen tila. Järjestelmä on tehokas, kunhan ns. transaktiokustannukset eivät nouse korkeiksi eli järjestelmä saadaan teknisesti sujuvaksi.Samaa mieltä7

Valtion rahapelituloja ei pitäisi korvamerkitä, vaan ne tulisi asettaa budjetissa muiden tulojen joukkoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä6Samaa mieltä8

Valtion rahapelimonopoli on tehokas keino hillitä pelaamisen haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6En varsinaisesti tunne alan tutkimusta. Lähtökohtaisesti monopoli mahdollistaa pelaamisen haittojen minimoinnin. Käytännännössä näin ei välttämättä tapahdu jos kannustimet ovat ristiriidassa tavoitteen kanssa.Epävarma7

Jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista ilman, että myös aineellinen kulutus ja luonnonvarojen käyttö kasvavat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä 6On mahdollista kasvaa x %/vuosi jos tuotanto per luonnonvarat kasvaa yli x %/vuosi. Tämä on niin ilmeinen kysymys, että en oikein ymmärrä mitä tällä haetaan. Tämä fakta ei tue tai heikennä business-as-usual -näkemystä. Ceteris paribus nopeampi kasvu lisää luonnonvarojen kulutusta.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen fossiilisten energialähteiden osalta on tehokas keino hiilioksidipäästöjen vähentämiseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä 10Jos CO2-päästöt huolettaa, niin ei nyt ainakaan erityisesti tueta sellaista toimintaa.Samaa mieltä7

Työn tuottavuuden kasvu mahdollistaa työajan lyhentämisen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana niin, ettei tästä aiheudu merkittäviä kansantaloudellisia vaikeuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäTämä on melko yksinkertainen kysymys siitä, arvostammeko vapaa-aikaa vai kulutusta. Keskitetty työviikon lyhentäminen voi olla hyvä idea, jos koordinointi auttaa optimiin pääsemistä.Eri mieltä7

Työviikon lyhentyminen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana olisi kansalaisten hyvinvoinnin kannalta järkevä tavoite.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäHankalahko ja melko normatiivinen kysymys. Työviikon lyhentäminen voisi olla yksi mekanismi tasapainottaa kokonaiskysyntää ja kokonaistarjontaa. Se olisi hyvin epäortodoksinen, siis tasapainottaminen tehtäisiin kokonaistarjontaa laskemalla. Tässä taustalla on oletus, että nyt ei olla tasapainossa, mikä näkyy matalana inflaationa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Jos työllisyys Suomessa alenee lähivuosina talouden suhdanteiden heikkenemisen vuoksi, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaHuonot ohjelmat, kuten useat yritystuet, kannattaa leikata aina. Suurin osa hyvinvointivaltion toiminnoista kannattaa ylläpitää aina. Muistetaan, että velkaa saa tällä hetkellä nollakorolla. Matalasuhdanteessa kannattaa elvyttää, ei kiristää.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaInflaatiosta päätellen talouden kapasiteetti ei ole täytenä käytössä. Näyttää nyt siltä että EKP jatkaa elvytystä. Seurataan kuinka inflaatio reagoi siihen.Epävarma7

Suomen valtion on järkevää myydä omaisuuttaan tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin tehtävien panostusten rahoittamiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Nyt saa nollakorolla velkaa. Sitä kannattaa ottaa mielummin kuin myy tuottavaa omaisuutta. Jos kyseessä strateginen muutos, niin mahdollisesti myynti kannattaa.Epävarma7

Arvonlisäverotusta olisi järkevää muuttaa siten, että yleistä arvonlisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma Epävarma7

Suomen kilpailupolitiikassa pitäisi panostaa enemmän siihen, että yrityskaupat tai kartellit eivät haittaisi kilpailua kotimarkkinoillamme.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma Samaa mieltä7

Sopimuksettomalla Brexitillä olisi merkittävä kielteinen vaikutusSuomen tulevien vuosien talouskasvuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä7

Suomessa palkansaajat maksaisivat merkittävän osan yhteisöveron korotuksesta alempien palkkojen muodossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä7