Ohto Kanninen

Tutkimuskoordinaattori
Palkansaajien tutkimuslaitos

  • Liittynyt 3.4.2019

Vastaukset

Suomen valtionvelan kasvu suhteessa BKT:een on nykytilanteessa järkevää, koska korkotaso tulee pysymään hyvin alhaisena vielä pitkään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6Euroalueella ei kannata antaa velkasuhteen nousta yli keskeisten euromaiden tason. Kreikka on tästä varoittava esimerkki. Pientä pelivaraa kullakin jäsenmaalla on elvyyttää ja se kannattaa, jos jossakin jäsenmaassa suhdanne laahaa omassa tahdissaan. Yhteisen laskusuhdanteen aikanana kannattaisi elvyttää keskitetysti tai koordinoidusti.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Valtion vuoden 2020 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma5Nyt luultavasti voitaisiin elvyttää taloutta jonkun verran menemättä inflaatiotavoitteen yli. Euroalueella on saavutettu inflaatiotavoite viimeksi noin vuonna 2013. Elvytystä kannattaisi harrastaa joko koordinoidusti muiden euromaiden kanssa tai sitten järjestää finanssipoliittinen vastuu keskitetysti euromaiden kesken. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

Ruuhkamaksut ovat tehokas tapa vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Siinä hinnoitellaan ulkoisvaikutus eli jokaisen auton viemä julkinen tila. Järjestelmä on tehokas, kunhan ns. transaktiokustannukset eivät nouse korkeiksi eli järjestelmä saadaan teknisesti sujuvaksi.Samaa mieltä7

Valtion rahapelituloja ei pitäisi korvamerkitä, vaan ne tulisi asettaa budjetissa muiden tulojen joukkoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä6Samaa mieltä8

Valtion rahapelimonopoli on tehokas keino hillitä pelaamisen haittoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma6En varsinaisesti tunne alan tutkimusta. Lähtökohtaisesti monopoli mahdollistaa pelaamisen haittojen minimoinnin. Käytännännössä näin ei välttämättä tapahdu jos kannustimet ovat ristiriidassa tavoitteen kanssa.Epävarma7

Jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista ilman, että myös aineellinen kulutus ja luonnonvarojen käyttö kasvavat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä6On mahdollista kasvaa x %/vuosi jos tuotanto per luonnonvarat kasvaa yli x %/vuosi. Tämä on niin ilmeinen kysymys, että en oikein ymmärrä mitä tällä haetaan. Tämä fakta ei tue tai heikennä business-as-usual -näkemystä. Ceteris paribus nopeampi kasvu lisää luonnonvarojen kulutusta.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen fossiilisten energialähteiden osalta on tehokas keino hiilioksidipäästöjen vähentämiseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä10Jos CO2-päästöt huolettaa, niin ei nyt ainakaan erityisesti tueta sellaista toimintaa.Samaa mieltä7

Työn tuottavuuden kasvu mahdollistaa työajan lyhentämisen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana niin, ettei tästä aiheudu merkittäviä kansantaloudellisia vaikeuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäTämä on melko yksinkertainen kysymys siitä, arvostammeko vapaa-aikaa vai kulutusta. Keskitetty työviikon lyhentäminen voi olla hyvä idea, jos koordinointi auttaa optimiin pääsemistä.Eri mieltä7

Työviikon lyhentyminen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana olisi kansalaisten hyvinvoinnin kannalta järkevä tavoite.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäHankalahko ja melko normatiivinen kysymys. Työviikon lyhentäminen voisi olla yksi mekanismi tasapainottaa kokonaiskysyntää ja kokonaistarjontaa. Se olisi hyvin epäortodoksinen, siis tasapainottaminen tehtäisiin kokonaistarjontaa laskemalla. Tässä taustalla on oletus, että nyt ei olla tasapainossa, mikä näkyy matalana inflaationa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Jos työllisyys Suomessa alenee lähivuosina talouden suhdanteiden heikkenemisen vuoksi, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaHuonot ohjelmat, kuten useat yritystuet, kannattaa leikata aina. Suurin osa hyvinvointivaltion toiminnoista kannattaa ylläpitää aina. Muistetaan, että velkaa saa tällä hetkellä nollakorolla. Matalasuhdanteessa kannattaa elvyttää, ei kiristää.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaInflaatiosta päätellen talouden kapasiteetti ei ole täytenä käytössä. Näyttää nyt siltä että EKP jatkaa elvytystä. Seurataan kuinka inflaatio reagoi siihen.Epävarma7

Suomen valtion on järkevää myydä omaisuuttaan tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin tehtävien panostusten rahoittamiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Nyt saa nollakorolla velkaa. Sitä kannattaa ottaa mielummin kuin myy tuottavaa omaisuutta. Jos kyseessä strateginen muutos, niin mahdollisesti myynti kannattaa.Epävarma7

Arvonlisäverotusta olisi järkevää muuttaa siten, että yleistä arvonlisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarma7

Suomen kilpailupolitiikassa pitäisi panostaa enemmän siihen, että yrityskaupat tai kartellit eivät haittaisi kilpailua kotimarkkinoillamme.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä7

Sopimuksettomalla Brexitillä olisi merkittävä kielteinen vaikutusSuomen tulevien vuosien talouskasvuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä7

Suomessa palkansaajat maksaisivat merkittävän osan yhteisöveron korotuksesta alempien palkkojen muodossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä7