Ohto Kanninen

Tutkimuskoordinaattori
Palkansaajien tutkimuslaitos

  • Liittynyt 3.4.2019

Vastaukset

Työn tuottavuuden kasvu mahdollistaa työajan lyhentämisen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana niin, ettei tästä aiheudu merkittäviä kansantaloudellisia vaikeuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäTämä on melko yksinkertainen kysymys siitä, arvostammeko vapaa-aikaa vai kulutusta. Keskitetty työviikon lyhentäminen voi olla hyvä idea, jos koordinointi auttaa optimiin pääsemistä.Eri mieltä7

Työviikon lyhentyminen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana olisi kansalaisten hyvinvoinnin kannalta järkevä tavoite.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäHankalahko ja melko normatiivinen kysymys. Työviikon lyhentäminen voisi olla yksi mekanismi tasapainottaa kokonaiskysyntää ja kokonaistarjontaa. Se olisi hyvin epäortodoksinen, siis tasapainottaminen tehtäisiin kokonaistarjontaa laskemalla. Tässä taustalla on oletus, että nyt ei olla tasapainossa, mikä näkyy matalana inflaationa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Jos työllisyys Suomessa alenee lähivuosina talouden suhdanteiden heikkenemisen vuoksi, julkisen talouden leikkaukset ovat perusteltuja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaHuonot ohjelmat, kuten useat yritystuet, kannattaa leikata aina. Suurin osa hyvinvointivaltion toiminnoista kannattaa ylläpitää aina. Muistetaan, että velkaa saa tällä hetkellä nollakorolla. Matalasuhdanteessa kannattaa elvyttää, ei kiristää.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaInflaatiosta päätellen talouden kapasiteetti ei ole täytenä käytössä. Näyttää nyt siltä että EKP jatkaa elvytystä. Seurataan kuinka inflaatio reagoi siihen.Epävarma7

Suomen valtion on järkevää myydä omaisuuttaan tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin tehtävien panostusten rahoittamiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Nyt saa nollakorolla velkaa. Sitä kannattaa ottaa mielummin kuin myy tuottavaa omaisuutta. Jos kyseessä strateginen muutos, niin mahdollisesti myynti kannattaa.Epävarma7

Arvonlisäverotusta olisi järkevää muuttaa siten, että yleistä arvonlisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaEpävarma7

Suomen kilpailupolitiikassa pitäisi panostaa enemmän siihen, että yrityskaupat tai kartellit eivät haittaisi kilpailua kotimarkkinoillamme.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä7

Sopimuksettomalla Brexitillä olisi merkittävä kielteinen vaikutusSuomen tulevien vuosien talouskasvuun.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä7

Suomessa palkansaajat maksaisivat merkittävän osan yhteisöveron korotuksesta alempien palkkojen muodossa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaSamaa mieltä7