Tuukka Saarimaa

Apulaisprofessori
Aalto-yliopisto

Vastaukset

Valtion vuoden 2022 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltäEpävarma6

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat asuntojen hintoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Kiinteistöverot tai niiden nostot päinvastoin laskevat asuntojen hintoja. Lisätietoa täältä: https://blogit.apu.fi/asiatonlehdistokatsaus/milloin-kiinteistovero-voi-vaikuttaa-vuokriin-ja-miten-asiaa-voi-tutkia/Eri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat vuokria.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Maahan kohdistuva kiinteistövero on maanomistajan rasitteeksi koituva könttäsummavero. Luotettaviin tutkimusasetelmiin perustuvat ekonometriset tutkimukset tukevat tätä teoreettista tulosta. Rakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveron korotus voi nostaa vuokria pitkällä aikavälillä, mutta vain jos asuntotarjonta pienenee korotuksen takia. ARA-asunnoissa tilanne on toinen, koska niiden vuokrat eivät määräydy markkinoilla vaan ns. omakustannusperiaatteen mukaan. ARA-asunnoissa kiinteistöveron korotus mahdollistaa vuokrankorotuksen. Asiasta lisää täältä: https://blogit.apu.fi/asiatonlehdistokatsaus/milloin-kiinteistovero-voi-vaikuttaa-vuokriin-ja-miten-asiaa-voi-tutkia/Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä9Maapohjaan kohdistuva vero ei vääristä maanomistajan käyttäytymistä olipa veron määräytymisperuste lähestulkoon millainen tahansa. Lisäksi maan arvoon perustuva vero johtaa niin sanotun ”hyötyjä maksaa” -periaatteen toteutumiseen paikallisten julkisten palvelujen tuotannossa. Tämä johtuu siitä, että monien paikallisten palveluiden arvo kapitalisoituu maan hintaan. Toisin sanoen tontit ovat kalliimpia ja kiinteistövero korkeampi siellä, missä on paremmat julkiset palvelut tai liikenneyhteydet.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Suomen kilpailupolitiikassa pitäisi panostaa enemmän siihen, että yrityskaupat tai kartellit eivät haittaisi kilpailua kotimarkkinoillamme.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltäSamaa mieltä7