Mikael Collan

Ylijohtaja
VATT

Vastaukset

Kansantalouden tilinpidossa pitäisi soveltaa kattavan varallisuuden (inclusive wealth) käsitettä luonnon tilan huomioimiseksi taloudellisen kehityksen mittaamisessa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäMielestäni luonnon tilan mittareita ja kansantalouden mittareita ei ole nykytiedon valossa kovinkaan helppoa yhdistää. Kummankin mittaaminen erikseenkin on haasteellista.Samaa mieltä7

Luontokatoa on tehokkaampaa hillitä alueen lajiston arvosta riippuvilla maankäyttömaksuilla kuin valtion asettamilla määrärajoituksilla (esim. Natura-alueet).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäEpävarma6

Suurilta investointihankkeilta tulisi edellyttää yhteiskunnallista kustannus-hyötyanalyysia, jonka taloudellisissa vaikutusarvioinneissa arvotetaan myös luontovaikutukset (esim. biodiversiteetti).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltäMeillä on jo käytössä ympäristölupajärjestelmä, joka ottaa kantaa näihin asioihin.Samaa mieltä7

Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettäRiippuu puhtaasti siitä miten ilmastokriteerit määritellään ja mihin “taso“ asetetaan. Samaa mieltä7

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
EpävarmaUlkoistukset ovat toimiva tapa vähentää kustannuksia ainoastaan silloin, kun julkinen tapa järjestää palveluita on kykenemätön tehokkaaseen toimintaan. Lähtökohtaisesti voittoa tavoittelevan kerroksen lisääminen palveluiden tuotantoon ei tuo tehokkuutta lisää, mutta käytännössä näin voi tapahtua, sillä julkisella sektorila on jopa ylitsepääsemättömiä jäykkyyksiä. Olisi tärkeää pystyä tehostamaan julkista palveluntuotantoa ja priorisoida julksten varojen käyttö niihin palveluihin, jotka ovat välttämättömiä. Käytännössä tämä tarkoittaa karsintaa, tilalle saattaa syntyä yksityistä palveluntuotantoa markkinahintaan. Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8“Voisivat“ = “he pystyisivät rahallisesti?“ vai “heidän pitäisi?“. Eniten ansaitsevat maksavat jo nyt eniten kuntaveroja. Eri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat asuntojen hintoja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Isossa kuvassa hintavaikutus lienee negatiivinen ja se on ilmeisesti pieni. Suuret kiinteistöveron korotukset voivat vaikuttaa paljonkin, erityisesti seuduilla, joilla kysyntä on hyvin pientä. Vaikutus on päinvastainen grynderiltä ostettaessa - grynderi laittaa maksamansa veron myyntihintaan. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Kiinteistöverot (rakennus ja maapohja) nostavat vuokria.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Millä nopeudella vaikutus toteutuu on hyvä kysymys, mutta kaikki vuokrattuihin kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset jyvittyvät ennemmin tai myöhemmin vuokriin. Epävarma7

Maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä7Jos kiinteistöveroa kiristetään ja vastaavasti verotusta työn tekemisen osalta kevennetään, olisi yhteisvaikutus positiivinen. Omistamisen kustannusten lisääminen ei ole yhteensopivaa maaseudun autioitumisen kanssa vaan rankaisee niitä, jotka jo kärsivät ilmiöstä.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa verotusta kiristämällä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Kun veroasteet ovat jo verrattaen korkealla ei verojen kiristäminen luultavasti johda tasapainon kannalta positiiviseen lopputulokseen vaan päin vastoin.Samaa mieltä7

Julkista taloutta tulee tasapainottaa menoja leikkaamalla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä9Menojen leikkaus erityisesti tehostamalla julkisen sektorin toimintaa siellä missä se on tehotonta on tärkeää. Myös sosiaaliturvaan liittyvää harkintaa on tehtävä.Samaa mieltä7

Julkisen talouden tasapainotustoimet tulee aloittaa tämän eduskuntavaalikauden aikana.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Mitä aiemmin aloitetaan, sitä kivuttomammin voidaan edetä. Samaa mieltä7

Mikäli julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä toimivat jatkossa itsehallinnolliset hyvinvointialueet, tulee niiden toiminta rahoittaa pääosin valtion budjetista, eikä alueille ole syytä antaa verotusoikeutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä6Jos alueet keräävät käyttövaransa itse omalta väestöltään voi se johtaa alueiden väliseen kilpailuun, joka mahdollisesti auttaa tehokkuuteen, mutta voi luoda eriarvoisuutta. Vaikea kysymys.Epävarma6

Marinin hallituksen esitys Sote-uudistukseksi sisältää riittävät kannustimet hyvinvointialueille tehokkaaseen ja laadukkaaseen palvelutuotantoon.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma7On hyvin vaikeaa arvioida esityksen insentiivien tehoa tuottaa palveluita mahdollisimman tehokkaasti, kun raha tulee valtiolta. Eri mieltä6

Autoveron poisto olisi tehokas keino uudistaa Suomen autokantaa vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Olisi tehokas keino, mutta onko realistinen? Eri mieltä6

Fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristettävä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä4Fossiilisten liikennepolttoaineiden verotus on jo korkealla. Olen epävarma siitä onko verojen nostaminen enää teholtaan paras toimenpide, vai onko olemassa joku muu toimenpide, jolla on enemmän tehoa ja pienempi negatiivinen vaikutus mm. taloudelliseen toimeliaisuuteen. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

Polttoaineveron sijaan auton käyttöä tulisi verottaa paikantamiseen perustuvalla kilometriverolla, jonka suuruus vaihtelisi sen mukaan, missä autoilu tapahtuu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä8Kyseessä on mielestäni liian monimutkainen järjestely, joka vaatii byrokratiaa, jonka kustannukset saattavat jopa nollata hyödyt.Eri mieltä7

Romutuspalkkio on tehokas keino uudistaa Suomen liikennettä vähäpäästöisemmäksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3En tunne kustannus / teho suhdetta - tyypillisesti vanhoja autoja, joiden ympäristökuormitus on suurempi kuin uusien poistuu markkinasta.Epävarma7

Talouspolitiikan tärkein tehtävä tällä hetkellä on ehkäistä työttömyyden kasvua, konkursseja ja tuotantorakenteen tuhoutumista välittämättä julkisen talouden alijäämän kasvusta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Eri mieltä8Välittämättä julkisen sektorin alijäämästä ei pidä toimia. Kysymys on ladattuSamaa mieltä7

Koronakriisi on jatkunut jo niin pitkään, että sillä on väistämättä pidempiaikaisia tuotantopotentiaalia alentavia vaikutuksia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Yritysten rahoitusasema on voimakkaasti heikentynyt niillä aloilla, joihin pandemia on vahvasti iskenytEpävarma7