Palkkaharmonisointi voi heikentää sote-työmarkkinoiden toimivuutta

Hieman alle puolet (46 %) ekonomistipaneelin vastaajista arvioi, että julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkaharmonisaatio heikentää työvoiman saatavuutta seuduilla, joissa ilmenee rekrytointihaasteita. Eri mieltä on kahdeksan prosenttia ja kannastaan epävarmoja...

Nato-jäsenyys hyödyttäisi Suomen kansantaloutta

Suuri enemmistö (79 %) ekonomisteista arvioi, että Suomen liittymisellä Natoon olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen. Eri mieltä ei ole kukaan ja kannastaan epävarmoja on kuudesosa (16 %). Kommenteissaan useat ekonomistit...