Ekonomistit eivät kiristäisi hyvätuloisten kunnallisverotusta

Kuudesosa (16 %) taloustietilijöistä katsoo, että eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään. Enemmistö (59 %) on kuitenkin toista mieltä hyvätuloisten kunnallisverotuksen kiristämisestä, ja noin neljännes (26 %) on kannastaan epävarma...

Kiinteistöverot eivät nosta asuntojen hintoja

Neljäsosa (25 %) taloustieteilijöistä katsoo, että kiinteistöverot nostavat asuntojen hintoja. Lähes kaksi kolmasosaa (63 %) on asiasta kuitenkin eri mieltä ja noin joka kymmenes (12 %) on kannastaan epävarma.  Kommenteissaan ekonomistit katsovat, että kiinteistöverot...

Kiinteistöverot rokottavat ensi sijassa omistajaa, eivät vuokralaista

Vajaa neljännes (23 %) ekonomistipaneelin jäsenistä arvioi, että kiinteistöverot siirtyvät vuokriin ja nostavat näin asumisen hintaa. Eri meiltä on selvästi useampi (40 %) on reilu kolmannes (36 %) on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä.  Kommenteissaan useat...

Maapohjan kiinteistövero on kunnalle ilmainen lounas

Selvä enemmistö (69 %) ekonomisteista katsoo, että maapohjaan kohdistuvalla kiinteistöverotuksella tulisi kerätä nykyistä enemmän verotuloja. Toista mieltä on reilu kymmenesosa (12 %), ja viidesosa (19 %) on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä. Kommenteissaan...