Ekonomisteilta vihreää valoa hiilitulleille

Enemmistö (62 %) ekonomisteista tukee ajatusta, että EU:n pitäisi asettaa hiilitulli tuonnille maista, joissa päästörajoitteet ovat EU:ta väljempiä. Ajatuksen hiilitulleista torjuu yksitoista prosenttia ekonomistipaneeliin vastanneista. Kommenteissaan sekä tulleja...

Epävarmuus ilmastopolitiikan keinojen paremmuudesta on laajaa

Suurin osa (42 %) ekonomistipaneelissa kantaa ottaneista on epävarma hiiliveron paremmuudesta ilmastopolitiikan keinona verrattuna päästökauppaan. Vajaa kolmannes (31 %) pitää hiiliveroa päästökauppaa parempana ja noin puolet pienempi osuus (14 %) argumentoi...

Ekonomistit: ilmastonmuutos ei hidastu ilman politiikkatoimia

Suomalaisekonomistit ovat käytännössä yksimielisiä (98 % samaa mieltä) siitä, että ilmastonmuutos ei hidastu ilman politiikkatoimia, joilla päästöistä rangaistaan ja yksilöitä ja yrityksiä ohjataan matalapäästöisempiin toimintatapoihin. Kommenteissaan ekonomistit...