Ekonomistit epävarmoja autojen romutuspalkkioiden järkevyydestä

Reilu neljäsosa (27 %) ekonomisteista pitää vanhojen autojen romutuspalkkiota tehokkaana keinona uudistaa Suomen liikennettä vähäpäästöisemmäksi. Toista mieltä on hieman useampi (29 %) ja peräti neljä kymmenestä (43 %) on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä....

Ruuhkamaksut toimivat, kunhan niitä sovelletaan oikein

Suomalaisten taloustieteilijöiden selvä enemmistö (79 %) pitää ruuhkamaksuja tehokkaana tapana torjua liikenteestä aiheutuvia haittoja. Eri mieltä asiasta on vain kahdeksan prosenttia. Kommenteissaan ekonomistit painottavat, että toteutus ratkaisee: Väärin...

Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen pohdituttaa

Hieman alle puolet (48 %) ekonomisteista pitää energiaveron palautusjärjestelmän poistamista fossiilisten polttoaineiden osalta tehokkaana keinona hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Toista mieltä on vain harva (7 %), mutta reilu kolmannes (34 %)...