Suomalaisekonomistit varjelisivat tiukasti EKP:n itsenäisyyttä

Ekonomistipaneeliin vastanneista käytännössä kaikki (92 %, varmuuspainotetuissa vastauksissa 100 %) pitävät EKP:n pääjohtajan itsenäistä asemaa politiiseen päätöksentekoon nähden talouden kannalta tärkeänä asiana. Vastanneista yksikään ei ole asiasta toista mieltä....

Suomalainen EKP:n pääjohtaja ei voisi suosia Suomea

32 prosenttia taloustieteilijöistä arvelee, että Suomelle olisi hyödyllistä, jos EKP:n pääjohtajaksi nimitettäisiin suomalainen. 26 prosenttia on asiasta eri mieltä. Ekonomistit toteavat yleisesti, ettei EKP voi tehdä päätöksiä Suomen näkökulman mukaisesti. Sitä...

EKP:n pääjohtajalta odotetaan selkeää viestintää

Suomalaisekonomistien enemmistö (65 %) pitää tärkeänä, että EKP:n tuleva pääjohtaja avaisi julkisesti talouspoliittista ajatteluaan. Toista mieltä on vain kuusi prosenttia taloustieteilijöistä. Kommenteissaan useat ekonomistit alleviivaavat tulevan pääjohtajan...

EKP:n määrällinen keventäminen on ollut hyödyllistä

Valtaosa ekonomisteista on sitä mieltä, että EKP:n viime vuosina harjoittama määrällinen keventäminen on ollut hyödyllistä. Kolmannes ekonomisteista on asiasta epävarma tai ei ota siihen kantaa. Kommenteissaan taloustieteilijät kritisoivat etenkin sitä, että...

EKP:n on aika lopettaa määrällinen keventäminen

Suomalaisekonomistien selvä enemmistö (67%) lopettaisi EKP:n määrällisen keventämisen vuoden lopussa, eikä yksikään vaadi sen jatkamista. Kommenteissaan ekonomistit toteavat, että käytännössä keventämisestä on irtaannuttava vaiheittain. Kolmannes (34%) ekonomisteista...