Finanssipolitiikan viritys herättää kysymyksiä

Peräti 45 prosenttia ekonomistipaneeliin vastanneista on epävarma valtion vuoden 2019 budjetin sopivuudesta suhdannetilanteeseen. Viidennes (18 %) pitää finanssipolitiikan linjaa sopivana, mutta selvästi suurempi osuus (38 %) toruu budjettia liian löysäksi....

Finanssipolitiikan viritys herättää kysymyksiä

Suomalaiset ekonomistit ovat erimielisiä siitä, miten tämän vuoden budjetin finanssipoliittinen linja istuu suhdannetilanteeseen. Kriittisesti suhtautuvista osa toivoisi kireämpää finanssipolitiikkaa. Kysymys: Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on...

Äkillisen rakennemuutoksen tukia ymmärretään

Noin neljäsosa ekonomisteista pitää äkillisen rakennemuutoksen alueiden tukia haitallisina. Lähes joka toinen katsoo kuitenkin niiden puolustavan paikkansa. Kysymys: Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi...