Vuoden 2020 budjetin linja herättää kysymyksiä

Vain vajaa viidesosa ekonomisteista (18 %) pitää valtion vuoden 2020 budjetin linjaa suhdannetilanteeseen nähden sopivana. Lähes puolet (46 %) kritisoi sitä ja varsin moni (36 %) on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä. Valtaosa vastauksiaan kommentoivista...

Jos taantuma iskee, enemmistö ekonomisteista turvautuisi elvytykseen

Vain vähemmistö (9 %) ekonomisteista lähtisi taantuman sattuessa sopeuttamaan julkista taloutta leikkausten kautta. Selvä enemmistö, lähes kolme neljästä (73 %) antaisi julkisten menojen kasvaa matalasuhdanteessa. Kommentit tuovat esiin selviä painotuseroja...

Epävarmuus sopivasta finanssipolitiikan linjasta on laajaa

Vain viidesosa ekonomisteista (19 %) pitää Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittista linjaa suhdannetilanteeseen sopivana. Toista mieltä on hieman suurempi joukko (28 %), josta useimmat pitävät hallitusohjelman linjaa liian löysänä. Epävarmuus sopivasta...

Finanssipolitiikan viritys herättää kysymyksiä

Peräti 45 prosenttia ekonomistipaneeliin vastanneista on epävarma valtion vuoden 2019 budjetin sopivuudesta suhdannetilanteeseen. Viidennes (18 %) pitää finanssipolitiikan linjaa sopivana, mutta selvästi suurempi osuus (38 %) toruu budjettia liian löysäksi....