Jos taantuma iskee, enemmistö ekonomisteista turvautuisi elvytykseen

Vain vähemmistö (9 %) ekonomisteista lähtisi taantuman sattuessa sopeuttamaan julkista taloutta leikkausten kautta. Selvä enemmistö, lähes kolme neljästä (73 %) antaisi julkisten menojen kasvaa matalasuhdanteessa. Kommentit tuovat esiin selviä painotuseroja...

Epävarmuus sopivasta finanssipolitiikan linjasta on laajaa

Vain viidesosa ekonomisteista (19 %) pitää Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittista linjaa suhdannetilanteeseen sopivana. Toista mieltä on hieman suurempi joukko (28 %), josta useimmat pitävät hallitusohjelman linjaa liian löysänä. Epävarmuus sopivasta...

Finanssipolitiikan viritys herättää kysymyksiä

Peräti 45 prosenttia ekonomistipaneeliin vastanneista on epävarma valtion vuoden 2019 budjetin sopivuudesta suhdannetilanteeseen. Viidennes (18 %) pitää finanssipolitiikan linjaa sopivana, mutta selvästi suurempi osuus (38 %) toruu budjettia liian löysäksi....

Finanssipolitiikan viritys herättää kysymyksiä

Suomalaiset ekonomistit ovat erimielisiä siitä, miten tämän vuoden budjetin finanssipoliittinen linja istuu suhdannetilanteeseen. Kriittisesti suhtautuvista osa toivoisi kireämpää finanssipolitiikkaa. Kysymys: Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on...