Jos taantuma iskee, enemmistö ekonomisteista turvautuisi elvytykseen

Vain vähemmistö (5 %) ekonomisteista lähtisi taantuman sattuessa sopeuttamaan julkista taloutta leikkausten kautta. Selvä enemmistö (71 %) antaisi julkisten menojen kasvaa matalasuhdanteessa. Kommentit tuovat esiin selviä painotuseroja taloustieteilijöiden välillä:...

Epävarmuus sopivasta finanssipolitiikan linjasta on laajaa

Vain 17 prosenttia ekonomisteista pitää Antti Rinteen hallituksen ohjelman finanssipoliittista linjaa suhdannetilanteeseen sopivana. Toista mieltä on suurempi joukko (31 %), josta useimmat pitävät hallitusohjelman linjaa liian löysänä. Epävarmuus sopivasta...

Finanssipolitiikan viritys herättää kysymyksiä

Peräti 38 prosenttia ekonomistipaneeliin vastanneista on epävarma valtion vuoden 2019 budjetin sopivuudesta suhdannetilanteeseen. Viidennes (20 %) pitää finanssipolitiikan linjaa sopivana, mutta selvästi suurempi osuus (36 %) toruu budjettia liian löysäksi....

Finanssipolitiikan viritys herättää kysymyksiä

Suomalaiset ekonomistit ovat erimielisiä siitä, miten tämän vuoden budjetin finanssipoliittinen linja istuu suhdannetilanteeseen. Kriittisesti suhtautuvista osa toivoisi kireämpää finanssipolitiikkaa. Kysymys: Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on...