Sote-rahoitusmallin tarkoituksenmukaisuus jakaa mielipiteet

Viidennes (21 %) ekonomista pitää Marinin hallituksen sote-uudistukseen sisältyvää rahoitusmallia tarkoituksenmukaisena. Eri mieltä on noin yhtä moni (22 %). Suurin osa taloustieteilijöistä on kuitenkin kannastaan epävarma (31 %) tai vailla mielipidettä (26 %)....

Lisätalousarvion toimenpidekokonaisuuden ajoitus pääosin kohdillaan

Hieman yli puolet (53 %) ekonomisteista katsoo, että hallituksen lisäbudjetin yhteydessä esittämä 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuus on ajoitettu talouden elpymisen kannalta oikein. Toista mieltä on neljännes (24 %) ja osapuilleen yhtä moni (23 %) on kannastaan...

Koronalisäbudjetin paketti on oikeansuuntainen mutta rönsyilee liikaa

Kolmasosa (34 %) ekonomistipaneelin jäsenistä katsoo, että hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuus kohdistuu talouden elpymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Toista mieltä on kuudesosa (16 %) mutta huomattavan moni...