Vajaa puolet (46 %) ekonomisteista katsoo, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus olisi tehokas työllisyyskeino nykyisessä taloustilanteessa. Toista mieltä on paljon pienempi joukko (14 %) mutta huomattavan moni (34 %) on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä (5%). Varmuuspainotetuissa (ks. sivupalkki) vastauksissa epävarmuus ja erimielisyys vahvistuvat selvästi. Kommenteissaan moni ekonomisti toteaa, että tutkimusnäyttöä asiasta löytyy molempiin suuntiin ja lopputulos riippuisi myös mahdollisista muista työttömyysturvaan tehtävistä muutoksista

Kysymys: Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus olisi tehokas keino kasvattaa työllisyyttä nykyisessä taloustilanteessa.

VastaajaYliopisto/tutkimuslaitosVastausVarmuusKommenttiProfiili ja vastaukset
Petri BöckermanTurun kauppakorkeakoulu / Palkansaajien tutkimuslaitosEpävarma5Profiili ja vastaukset
Essi EerolaVATTEpävarma5On epäselvää, olisiko porrastus tehokas keino. Vaikutukset riippuisivat siitä, miten porrastus tehtäisiin, mutta myös järjestelmän muista parametreista, erityisesti työttömyysturvan tasosta ja sen kestosta. Profiili ja vastaukset
Mika HaapanenJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluEpävarma7Teoriaa ja kv-evidenssiä löytyy puolesta ja vastaan. Tulokset eivät ole yhdensuuntaisia sen suhteen, tulisiko olla aluksi korkea vai matalampi.Profiili ja vastaukset
Seppo HonkapohjaAalto Yliopiston KKKSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Anni HuhtalaVATTEpävarma10Tutkimuskirjallisuus ei yksiselitteisesti tue porrastamista, ja on epäselvää tulisiko sen olla nouseva vai laskeva. Jos haetaan työllistymiseen kannustamista, työttömyysturvan uudistus olisi nähtävä osana muun sosiaaliturvan ja verotuksen yhteensovittamista. Kannattaa lukea tutkimusprofessori Tomi Kyyrän viimeisin raportti mm. Talouspolitiikan arviointineuvostolle: https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Kyyra2020.pdf Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Ari HyytinenHankenEi mielipidettä10Profiili ja vastaukset
Edvard JohanssonÅbo AkademiSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Esa JokivuolleSuomen PankkiSamaa mieltä6Edellyttäen että porrastus ajoitetaan riittävän varhaiseenProfiili ja vastaukset
John M. JuseliusSuomen Pankki EpävarmaProfiili ja vastaukset
Markus JänttiTukholman yliopistoEpävarma9Ei ole selvää lyhenisivätkö työttömyysjaksot porrastuksen myötä (vaikka se on mahdollista). Vaikka ne lyhenisivät, ei ole selvää olisiko niiden lyheneminen tehokasta - tämä taas riippuu niin tavoitteenasettelusta kuin siitä, minkälaisiin työpaikkoihin työllistytään (ja jos työllistytään; työttömyysjakso voi myös päättyä työvoimasta poistumiseen). Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Panu KalmiVaasan yliopistoEi mielipidettäProfiili ja vastaukset
Aki KangasharjuElinkeinoelämän tutkimuslaitosSamaa mieltä7Riippuu siitä tehdäänkö porrastus pelkästään leikkaamalla pidempään työttömänä olevien korvausta vai budjettineutraalistin niin, että samall myös korotetaan korvausta työttömyyden alussa.Profiili ja vastaukset
Vesa KanniainenHelsingin yliopistoSamaa mieltä8Työvoiman kohtaan-ongelma on vakava, mutta siihen on Suomessa monia syitä: työpaikat sijaitsevat etelässä ja työttömät asuvat muualla, osaaminen ei vastaa yritysten tarpeita eivätkä myöskään palvelut ole onnistuneet saattamaan työtä hakevia ja yrityksiä yhteen. Silti ansioturvalla lienee oma merkityksensä. Tässä kysymyksessä olisi hyvä marssittaa alan tutkimustyö lähtökohdaksi. En ole sitä kaikelta osin pystynyt seuraamaan. Ihmiset kuitenkin reagoivat kannusteisiin ja työttömyysturvan porrastus voi olla keino, jolla on merkitystä. Tutkimusten puutteessa intuitio tukee tätä. Sitä paitsi aikaisempi tutkimus jo osoitti, että työttömyyden pitkittyessä työttömän osaaminen heikkenee ja työllistymistodennäköisyys laskee voimakkaasti.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Ohto KanninenPalkansaajien tutkimuslaitosEri mieltä8Uusimman tutkimuksen mukaan 1) säästöt on syöty pitkällä työttömyysjaksolla, mikä nostaa etuuden rajahyötyä työttömyysjakson keston funktiona ja 2) reagointi kannustimiin heikkenee keston funktiona. Kumpikin havainto on argumentti laskevaa porrastusta vastaan. En tosin tiedä, onko esitetty muitakin argumentteja laskevan profiilin puolesta. http://personal.lse.ac.uk/spinnewi/dynamicUI.pdf Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Seppo KariVATTSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Antti KauhanenElinkeinoelämän tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluEpävarma5Teoreettisesti ei ole selvää miten työttömyyskorvauksen suuruuden tulisi riippua työttömyyden kestosta, eikä empiirisetkään tutkimukset ole tuoneet tähän selvyyttä. Profiili ja vastaukset
Karlo KaukoSuomen PankkiSamaa mieltä2Paljon riippuu siitä, miten tuo porrastus toteutettaisiin. Profiili ja vastaukset
Jarmo KontulainenSuomen PankkiSamaa mieltä9Profiili ja vastaukset
Iikka KorhonenSuomen PankkiSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Mika KortelainenTurun yliopistoEpävarma8Profiili ja vastaukset
Tuomas KosonenPalkansaajien tutkimuslaitosEri mieltä8Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston tai tason leikkaus loppupäästä porrastamalla varmasti kaanustaisi joitakin nykyisiä työttömiä töihin. Tutkimusten mukaan reagointi tähän, ja muihin työn tarjonnan kannustimiin on kuitenkin vaimeaa. Siten keinoa ei voi sanoa tehokkaaksi. Nykyisessä taloustilanteessa on hyvin tarjolla työpaikkoja, joten siten tässä tilanteessa kannustimien parantaminen voi olla parempi idea kuin laskusuhdanteessa jolloin työpaikkoja on avoinna vähemmän. Toisaalta hyvää taloustilannetta on jatkunut jo pidempään ja moni sellainen työtön joka löytäisi helposti työtä on jo työllistynyt. Yleisesti ajatellen Suomessa on enemmän kohtaanto-ongelma kuin alhaisten työllistymiskannustimien ongelma, eli suurempi joukko työttömiä haluaisi kyllä tehdä työtä jos vain omaan osaamiseen sopiva työ löytyisi ja pienempi joukko “laiskottelee“ kotona työttömyysturvan varassa. Tämän osoittaa kannustintoimien pienet vaikutukset.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Klaus Kulttihelsingin yliopistoSamaa mieltä9Profiili ja vastaukset
Timo KuosmanenAalto yliopiston kauppakorkeakouluEpävarma8Kannatan kyllä porrastusta kannustinvaikutuksen näkökulmasta. Koska kysymys on ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta, vaikutus olisi kuitenkin hyvin vähäinen mm. nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen kannalta, siis kaikkein hankalimmin työllistyvien osalta. Siten en näe ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksella olevan kovin merkittäviä työllisyysvaikutuksia, varsinkaan lyhyellä tähtäimellä. Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Tomi KyyräValtion taloudellinen tutkimuskeskusEpävarma4Porrastus voi nopeuttaa työllistymistä, jos etuuden alenemisella on merkittävä psykologinen vaikutus. Toisaalta iso osa ansioturvan saajista on työttömänä vain lyhyen aikaa ja moni heistä palaa takaisin entiselle työnantajalle. Tämä porukka tuskin reagoi päivärahan muutoksiin, jos heillä on jo työpaikka tiedossa. He ovat myös verraten hyvässä asemassa taloudellisesti, joten etuuksien kohdentaminen heille pitkäaikaistyöttömien kustannuksella ei olisi mielekästä. Korkeampi päiväraha jakson alussa voi myös kannustaa entistä useampaa hakemaan etuuksia ja pienentää lomauttamisen kynnystä. Lyhyen aikaa työttömänä olleet voivat myös reagoida voimakkaammin päivärahan tasoon kuin pitkään työttömänä olleet, koska heidän joukossaan on enemmän henkilöitä, joiden osaamiselle on kysyntää. Tällöin riskinä on, että päivärahan korottaminen jakson alussa hidastaa työllistymistä voimakkaammin kuin sen alentaminen myöhemmässä vaiheessa. Porrastuksen vaikutus työllisyyteen on siis epäselvä.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Teemu LyytikäinenValtion taloudellinen tutkimuskeskusEpävarmaProfiili ja vastaukset
Mika MailirantaEtla / Jyväskylän yliopistoEpävarma6Profiili ja vastaukset
Niku MäättänenEtlaEpävarma5Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen niin, että korvaustasoa vain lasketaan työttömyysjakson pitkittyessä, hyvin todennäköisesti kasvattaisi työllisyyttä ja samalla pienentäisi työttömyysturvan kustannuksia. Toisaalta tällainen uudistus tietysti laskisi niiden työttömien tuloja, jotka eivät edelleenkään työllisty ennen uutta porrasta. Uudistus ei kuitenkaan heikentäisi taloudellisesti kaikkein huonoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta, sillä he eivät saa ansiosidonnaista korvausta. On vähän makuasia pitääkö tällaista uudistusta “tehokkaana“. Sellainenkin uudistus, jossa porrastuksen vastapainoksi työttömyysjakson alussa maksettavaa korvausta nostetaan, saattaisi kasvattaa työllisyyttä. Tällainen uudistus ei välttämättä laskisi kenenkään (eri kuukausilta yhteenlaskettuja) tuloja. Vaikutus työllisyyteen ja tulkiseen talouteen on kuitenkin epävarma. Ehkä tätä voisi tutkia satunnaistetun kenttäkokeen avulla.Näytä lisääNäytä vähemmänProfiili ja vastaukset
Tuomas PekkarinenVATTEri mieltä5Porrastuksesta ei voi puhua irrallaan tasosta ja kestosta. Viimeaikainen kirjallisuus opitimaalisen porrastuksen suunnasta antaa aihetta varovaisuuteen.Työttömyysturvan vaikutuksia ei myöskään voida mitata pelkillä työllisyysvaikutuksilla.Profiili ja vastaukset
Matti PohjolaAalto-yliopisto kauppakorkeakouluSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Olli-Pekka RuuskanenPellervon taloustutkimusSamaa mieltä4Profiili ja vastaukset
Hannu SalonenTurun yliopistoEpävarma6Profiili ja vastaukset
Matti SarvimäkiAalto-yliopiston kauppakorkeakouluEri mieltä3Olen lähtökohtaisesti skeptinen, mutta tämä kysymys johon voidaan helpohkosti vastata huolellisesti suunnitellulla kokeilulla.Profiili ja vastaukset
Rune StenbackaSvenska handelshögskolanSamaa mieltä6Profiili ja vastaukset
Juha TervalaHelsingin yliopistoSamaa mieltä4Profiili ja vastaukset
Marko TerviöAalto-yliopistoSamaa mieltä8Profiili ja vastaukset
Janne TukiainenTurun yliopistoSamaa mieltä7Profiili ja vastaukset
Roope UusitaloHelsingin yliopistoEri mieltä9Tästä on koko lailla ristiriitaista tutkimusta, mutta sen yhteenveto ei oikein voi olla että porrastus olisi erityisen tehokas, vaikka olisikin mahdollisesti vaikuttava keino.Profiili ja vastaukset
Hannu VartiainenHelsingin yliopistoSamaa mieltäProfiili ja vastaukset
Jutta ViinikainenJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluSamaa mieltä4Profiili ja vastaukset
Juuso VälimäkiAalto yliopiston kauppakorkeakouluVahvasti eri mieltäProfiili ja vastaukset
Eva ÖsterbackaÅbo AkademiSamaa mieltäProfiili ja vastaukset