Ekonomisteilta vahva selkänoja yritysten koronatuille

Lähes kaikki (98 %) ekonomistipaneelin jäsenet pitävät suoria, väliaikaisia ja mittavia yrityksille kohdistettuja tukitoimia perusteltuina koronavirusepidemian vuoksi. Toista mieltä asiasta on vain kaksi prosenttia. Ekonomistit toteavat, että liikkumisrajoitusten...

Selvä enemmistö ekonomisteista leikkaisi yritystukia

Jopa 85 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti. Eri mieltä on kuusi prosenttia ja epävarmoja tai vailla mielipidettä 10 prosenttia ekonomisteista. Kysymys: Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan...

Niukka enemmistö luopuisi alennetuista alv-kannoista

Hieman yli joka toinen taloustieteilijä luopuisi alennetuista arvonlisäverokannoista alentaen samalla yleistä arvonlisäveroa. Alennettuja kantoja pidetään yleisesti tehottomana tukimuotona. Eri mieltä olevat huomauttavat, että vaihtoehtoisten tukimekanismien...

Ekonomistit erimielisiä alv-velvollisuuden alarajasta

Ekonomistipaneelin mielipiteet jakautuvat täysin kysyttäessä pitäisikö arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen toiminnan liikevaihdon rajaa nostaa nykyisestä 10 000 eurosta. Jopa 42 prosenttia taloustieteilijöistä ei ota asiaan kantaa. Kysymys: Elinkeinotoiminnan...