Palkkaharmonisointi voi heikentää sote-työmarkkinoiden toimivuutta

Hieman alle puolet (46 %) ekonomistipaneelin vastaajista arvioi, että julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkaharmonisaatio heikentää työvoiman saatavuutta seuduilla, joissa ilmenee rekrytointihaasteita. Eri mieltä on kahdeksan prosenttia ja kannastaan epävarmoja...

Sotessa kilpailu myös julkisten toimijoiden kesken voi tuoda hyötyjä

Reilu kolmannes (36 %) taloustieteilijöistä arvioi, että sote-uudistus tarvitsee lisää kilpailullisia elementtejä julkisten toimijoiden kesken. Eri mieltä on vain reilu kymmenesosa (12 %) mutta asiasta epävarmojen osuus on suurehko (32 %). Varmuuspainotetuissa...