Selvä enemmistö ekonomisteista leikkaisi yritystukia

Jopa 79 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti. Eri mieltä on seitsemän prosenttia ja epävarmoja tai vailla mielipidettä 14 prosenttia ekonomisteista. Kysymys: Yritystukia olisi syytä ryhtyä...

Niukka enemmistö luopuisi alennetuista alv-kannoista

Hieman yli joka toinen taloustieteilijä luopuisi alennetuista arvonlisäverokannoista alentaen samalla yleistä arvonlisäveroa. Alennettuja kantoja pidetään yleisesti tehottomana tukimuotona. Eri mieltä olevat huomauttavat, että vaihtoehtoisten tukimekanismien...

Ekonomistit erimielisiä alv-velvollisuuden alarajasta

Ekonomistipaneelin mielipiteet jakautuvat täysin kysyttäessä pitäisikö arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen toiminnan liikevaihdon rajaa nostaa nykyisestä 10 000 eurosta. Lähes joka toinen taloustieteilijä ei ota asiaan kantaa. Kysymys: Elinkeinotoiminnan...