Taksikilpailu periaatteessa OK, mutta toteutus ontuu

Neljä kymmenestä ekonomistista (40 %) katsoo, että taksimarkkinoiden vapauttaminen on ollut järkevää politiikkaa, mutta kolmannes (33 %) on kannastaan epävarma. Reilu viidennes (22 %) kritisoi taksimarkkinoiden vapauttamista. Valtaosa vastauksiaan kommentoivista...

Ekonomistit lähes yksimielisiä: valtion rahapelitulot budjettiin

85 prosenttia taloustieteilijöistä ei korvamerkitsisi valtion rahapelituloja tiettyihin kohteisiin, vaan asettaisi ne budjetissa muiden tulojen joukkoon. Vain harva (4 %) on asiasta eri mieltä. Kommenteissaan ekonomistit huomauttavat muun muassa, että pelaamisen...

Suomen pitää ajaa tiukempaa ilmastopolitiikkaa

Suomalaisekonomistien valtaenemmistö (89 %) suosittaa, että Suomi ajaisi kunnianhimoisempia kansainvälisiä päästötavoitteita. Ekonomistien mukaan lisätoimet EU:n tasolla ovat hyvä alku, mutta päästöt tulisi saada kuriin maailmanlaajuisesti. Kysymys:...