TIEDOTE. Vain 25 prosenttia taloustieteilijöistä antaa tukensa valtion vuoden 2022 budjetin finanssipoliittiselle linjalle. 39 prosenttia katsoo, ettei finanssipoliittinen linja ole tilanteeseen sopiva, ja 28 prosenttia on kannastaan epävarmoja. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kantoja ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Vain 25 prosenttia taloustieteilijöistä pitää valtion vuoden 2022 budjetin finanssipoliittista linjaa suhdannetilanteeseen sopivana. 39 prosenttia torjuu väitteen. 35 prosenttia ei osaa sanoa tai on vailla mielipidettä.

Kommenteissa moni ekonomisti arvioi budjetin tässä tilanteessa liian elvyttäväksi. Epävarmuutta ekonomistien näkemyksiin tuo toisaalta koronapandemian jatkuminen.

”Suhteessa syksyn tilanteeseen ja talousennusteisiin finanssipolitiikan linja vaikutti liian löysältä. Erityisesti huomio koskee valtiontalouden kehysmenettelyä ja hallituksen päätöstä nostaa kehystä edelleen vuosille 2022 ja 2023. Toisaalta vuoden 2021 loppua kohti koronapandemian aiheuttama epävarmuus on kasvanut uudelleen”, kirjoittaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimusjohtaja ja Ekonomistipaneelin raadin jäsen Essi Eerola.

Koronakriisin aikaisten yritystukien kohdentuminen epäilyttää

Vain 17 prosenttia Ekonomistipaneelin vastaajista arvioi, että valtion koronakriisin aikaiset yritystuet ovat kohdentuneet onnistuneesti. Eri mieltä on 36 prosenttia ja kannastaan epävarmoja vielä enemmän, 39 prosenttia. Kriisin alkuvaiheen kehittämisavustukset kohdentuivat kehnosti, mutta koronatukien osumatarkkuus parani kustannustuen käyttöönoton myötä, toteavat ekonomistit kommenteissaan. Koronakriisin pitkittyessä tukien kohdentamista olisi pitänyt kyetä parantamaan, lisää moni.

Ekonomistien tarkemmat vastaukset ja aiemmat kysymykset ovat luettavissa sivustolla ekonomistikone.fi. Seuraa kysymyksiä myös Twitterissä: @ekonomistikone. Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikone.fi perustuu Suomalaiseen Ekonomistipaneeliin, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee taloustutkijoista koostuva raati: Antti Kauhanen (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Janne Tukiainen. Ekonomistipaneeliin on kutsuttu vastaajiksi kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (Labore, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Ekonomistikoneen tiedote 26.1.2022 STT Infossa