TIEDOTE. Suurin osa ekonomisteista on epävarmoja tai vailla mielipidettä siitä, onko hallituksen valmistelema niin kutsuttu pohjoismaisen työnhaun malli tehokas keino työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi. Vain kolmasosa pitää mallia tehokkaana kohtaanto-ongelmien vähentäjänä. Yhdeksän prosenttia on eri mieltä. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kantoja ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Vain kolmasosa (34 %) ekonomisteista katsoo, että hallituksen työvoimapalveluiden uudistus pohjoismaisen mallin mukaan ratkaisee tehokkaasti työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Yhdeksän prosenttia on eri mieltä. 46 prosenttia Ekonomistikoneeseen vastanneista taloustieteilijöistä on kannastaan kuitenkin epävarma ja yksitoista prosenttia vailla mielipidettä.

Taloustieteilijät pitävät työvoimapalveluiden kehittämistä järkevänä, mutta hallituksen mallin vaikutuksia vaikeasti ennakoitavana. Kommenteissaan moni toteaa myös, että muiden pohjoismaiden Suomea korkeampaan työllisyyteen on muitakin syitä kuin työvoimapalveluiden laatu ja resursointi.

”Työnhaun tuki parantaa siihen osallistuneiden työllisyyttä vertailuryhmään nähden lyhyellä aikavälillä. On kuitenkin luotettavaa näyttöä siitä, että työnhaun tuella on merkittäviä susbtituutiovaikutuksia, eli se vaikuttaa pääosin siihen ketkä työllistyvät, eikä työllisyyden kokonaistasoon”, kommentoi Suomalaisen ekonomistipaneelin raadin uusi puheenjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

Ekonomistien tarkemmat vastaukset ja aiemmat kysymykset ovat luettavissa sivustolla ekonomistikone.fi. Seuraa kysymyksiä myös Twitterissä: @ekonomistikone. Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikone.fi perustuu Suomalaiseen Ekonomistipaneeliin, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee taloustutkijoista koostuva raati: Antti Kauhanen (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Janne Tukiainen. Ekonomistipaneeliin on kutsuttu vastaajiksi kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Ekonomistikoneen tiedote 17.11.2021 STT Infossa