TIEDOTE. Puolet Ekonomistikoneeseen vastanneista taloustieteilijöistä katsoo, että julkisen talouden sopeutustoimet olisi aloitettava jo tämän vaalikauden aikana. Ekonomistit painottavat, että sopeutuksesta tulisi jo pian tehdä uskottavat linjaukset, jotta toimet voitaisiin ajoittaa oikea-aikaisesti suhdannetilanteen mukaan. Selvä enemmistö ekonomisteista tasapainottaisi julkista taloutta menoleikkauksilla. Puolet ekonomisteista kannattaa verotuksen kiristämistä julkisen talouden tasapainottamiseksi. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kantoja ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Puolet Ekonomistikoneeseen vastanneista taloustieteilijöistä arvioi, että julkista taloutta tasapainottavat toimet olisi aloitettava jo tämän vaalikauden aikana. Toista mieltä on 13 prosenttia vastaajista. Huomattavan moni, 37 prosenttia, on epävarma tai vailla mielipidettä sopeutuksen oikeasta ajankohdasta.

Ekonomistit korostavat kannastaan riippumatta, että sopeutuksen suunnitelma ja linjaukset olisi tehtävä jo tämän vaalikauden aikana. Ajankohdan oikea-aikaisuus riippuu kuitenkin useiden mukaan pitkälti koronapandemia- ja taloustilanteen kehittymisestä. Sopeutuksen uskottavat linjaukset mahdollistaisivat päätösten oikea-aikaisen toimeenpanon suhdannetilanteen mukaan.

Useampi leikkaisi julkisia menoja kuin kiristäisi verotusta

Kysymys julkisen talouden tasapainottamisesta menoja leikkaamalla saa tukea suurimmalta osalta Ekonomistikoneeseen vastanneista. Selvä enemmistö eli 71 prosenttia arvioi, että julkisia menoja tulee leikata osana julkisen talouden sopeutustoimia. Vain seitsemän prosenttia ekonomisteista torjuu leikkaukset. Kannastaan epävarmoja tai vailla mielipidettä on 23 prosenttia vastanneista.

Kommenteissaan useat ekonomistit toivovat, että julkisen talouden tasapainottamiseksi tehtävät leikkaukset laadittaisiin suunnitelmallisesti ja huolellisen harkinnan pohjalta – eikä juustohöyläämällä. Monet ekonomisteista myös korostavat, että julkisen talouden tasapainottamiseksi tarvitaan sekä menoleikkauksia että veronkiristyksiä. Osa taloustietelijöistä mainitsee vielä, että menoja tulisi leikata erityisesti tehostamalla julkisen sektorin toimintaa siellä, missä se on tehotonta.

Puolet eli 51 prosenttia ekonomistipaneelin jäsenistä tasapainottaisi julkista taloutta verotusta kiristämällä. Neljäsosa kuitenkin torjuu veronkiristykset. Epävarmoja tai vailla mielipidettä on 23 prosenttia vastanneista. Kommenteissaan ekonomistit toteavat, että mieluiten veroja pitäisi kerätä lisää esimerkiksi veropohjia laajentamalla kuin verokantoja nostamalla. Torjuvasti veronkiristyksiin suhtautuvat arvioivat, että veronkiristykset hidastavat kasvua menoleikkauksia enemmän.

Ekonomistien tarkemmat vastaukset ja aiemmat kysymykset ovat luettavissa sivustolla ekonomistikone.fi. Seuraa kysymyksiä myös Twitterissä: @ekonomistikone. Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikone.fi perustuu Suomalaiseen Ekonomistipaneeliin, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee taloustutkijoista koostuva raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Janne Tukiainen. Ekonomistipaneeliin on kutsuttu vastaajiksi kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Ekonomistikoneen tiedote 19.4.2021 STT Infossa