TIEDOTE: 49 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että sopimukseton Brexit vaikuttaa merkittävästi ja kielteisesti Suomen tulevien vuosien talouskasvuun. Eri mieltä on 14 prosenttia vastanneista. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kannat ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

37 prosenttia ekonomisteista on epävarma tai vailla mielipidettä siitä, miten Ison-Britannian poisjääminen EU:sta vailla sopimusta vaikuttaisi Suomen talouskasvuun. Kommenteissaan ekonomistit muun muassa toteavat, että kova Brexit ei vaikuttaisi merkittävästi tai että vaikutukset jäisivät suhteellisen lyhytkestoisiksi.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen kysymykseen. Toinen kysymyksistä käsittelee yhteisöveroa. 44 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että Suomessa palkansaajat maksaisivat merkittävän osan yhteisöveron korotuksesta alempien palkkojen muodossa. Neljätoista prosenttia vastaajista on eri mieltä. 42 prosenttia ekonomisteista on asiasta epävarma tai vailla mielipidettä.

Mikä EKONOMISTIKONE on?

Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön, esimerkiksi Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikoneen tiedote 3.4.2019 STT Infossa