TIEDOTE. 77 prosenttia taloustieteilijöistä torjuu väitteen, jonka mukaan valtioiden, joilla on oma valuutta, ei tarvitse olla huolissaan julkisen talouden alijäämistä, koska ne voivat luoda rahaa velkojensa maksuun. Ekonomistit siis torjuvat uuden rahateorian eli Modern Monetary Theoryn perusolettaman. Vain kolme prosenttia ekonomisteista on väitteen kanssa samaa mieltä. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kannat ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Uusi rahateoria (Modern Monetary Theory tai MMT) esittää, että rahapoliittisesti suvereeneilla valtioilla on mahdollisuus harjoittaa ekspansiivista finanssipolitiikkaa alijäämistä huolimatta, koska ne pystyvät rahoittamaan alijäämänsä keskuspankkinsa avulla.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen finanssipolitiikkaa käsittelevään kysymykseen. Toinen kysymyksistä käsittelee EU-maiden finanssipoliittisesta koordinaatiota. 50 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että EU-maiden on lisättävä keskinäistä finanssipoliittista koordinaatiotaan, koska nykyoloissa rahapolitiikka on menettänyt tehoaan. 21 prosenttia ekonomisteista on eri mieltä, 19 prosenttia on kannastaan epävarma, kymmenen prosenttia on vailla mielipidettä.

Professori Kaisa Kotakorpi ekonomistipaneelin raatiin

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati, jonka uutena jäsenenä helmikuussa on aloittanut Tampereen yliopiston taloustieteen professori Kaisa Kotakorpi. Raadin muut jäsenet ovat: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola ja Roope Uusitalo.

Mikä EKONOMISTIKONE on?

Vuonna 2017 aloittaneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön, esimerkiksi Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikoneen tiedote 11.3.2020 STT Infossa