TIEDOTE. 70 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että työajan lyhentäminen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana ei ole mahdollista ilman merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. Toista mieltä on kolme prosenttia vastanneista. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kannat ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

28 prosenttia vastaajista on epävarmoja, mutta yksikään ei vailla mielipidettä. Tutkijat toteavat kommenteissaan, että vaikka tuottavuuskasvu olisi nopeatakin, ei suuren julkisen sektorin ylläpitäminen mahdollista työajan lyhentämistä.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen, työaikaa käsittelevään kysymykseen. 56 prosenttia ekonomisteista ei pidä työviikon lyhentymistä nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana kansalaisten hyvinvoinnin kannalta järkevänä tavoitteena. 15 prosenttia taloustieteilijöistä uskoo, että kansalaisten hyvinvointi kohenisi, 24 prosenttia on epävarmoja ja kuusi vailla mielipidettä.

Mikä EKONOMISTIKONE on?

Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön, esimerkiksi Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikoneen tiedote 5.9.2019 STT Infossa