TIEDOTE. Yli puolet taloustieteilijöistä ei nostaisi eniten ansaitsevien kuntaveroa. Hyvätuloisten kuntaveron kiristämistä kannattaa 16 prosenttia taloustieteilijöistä. Ekonomistit ottavat nyt kantaa Ylen vaalikoneen kysymykseen ”Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään”. Ekonomistit vastaavat myös kahteen Helsingin Sanomien vaalikonekysymykseen. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kantoja ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

16 prosenttia Ekonomistikoneeseen vastanneista taloustieteilijöistä katsoo, että eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään. 59 prosenttia torjuu kuntaveron progression, 26 prosenttia on vailla mielipidettä tai epävarma.

Suomalaisen ekonomistipaneelin raadin jäsen, Turun yliopiston taloustieteen professori Janne Tukiainen perustelee kantaansa seuraavasti:

”Kuntaveroon ei ole mielekästä tuoda progressiota nykyistä vähennystä enempää. Kokonaisprogression taso on tarkempaa ja tehokkaampaa hoitaa valtion verotuksen kautta. Kuntaveron progressio korostaisi kuntien eriarvoista asemaa tuloveropohjan suhteen.”

Ekonomistit toteavat kommenteissaan myös, että ansiotuloverotus on nyt jo kireää, eikä veroprogressiota lisäämällä voida merkittävästi lisätä kuntien tuloja.

Ekonomistit ottivat myös kantaa Helsingin Sanomien vaalikoneen väitteisiin ”Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit” ja ”Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi”.

Ekonomistien tarkemmat vastaukset ja aiemmat kysymykset ovat luettavissa sivustolla ekonomistikone.fi. Seuraa kysymyksiä myös Twitterissä: @ekonomistikone. Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikone.fi perustuu Suomalaiseen Ekonomistipaneeliin, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee taloustutkijoista koostuva raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Janne Tukiainen. Ekonomistipaneeliin on kutsuttu vastaajiksi kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen

Ekonomistikoneen tiedote 10.6.2021 STT Infossa