TIEDOTE. 69 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että talouskasvu ei edellytä luonnonvarojen käytön jatkuvaa kasvua. Vain 12 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo jatkuvan talouskasvun johtavan väistämättä myös aineellisen kulutuksen ja luonnonvarojen käytön kasvuun. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kannat ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

19 prosenttia vastaajista on asiasta epävarmoja, mutta yksikään ei vailla mielipidettä. Tutkijat toteavat kommenteissaan, että talouskasvu voi olla osin myös täysin aineetonta tai perustua luonnonvarojen aiempaa tehokkaampaan käyttöön.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen ilmastonmuutosta sivuavaan kysymykseen. 48 prosenttia ekonomisteista pitää energiaveron palautusjärjestelmän poistamista fossiillisten energialähteiden osalta tehokkaana keinona hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 35 prosenttia on epävarma, 13 prosenttia vailla mielipidettä ja viisi prosenttia eri mieltä.

Mikä EKONOMISTIKONE on?

Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön, esimerkiksi Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikoneen tiedote 2.10.2019 STT Infossa