TIEDOTE. Ekonomistit ottavat kantaa talousviisaiden talous- ja työllisyyspolitiikka-arvioihin Ekonomistikoneen tänään julkaistuissa neljässä kysymyksessä. Kolme kysymyksistä käsittelee kilpailukykysopimusta ja yksi yritystukia. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kannat ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi, toteaa 63 prosenttia taloustieteilijöistä. 48 prosentin mukaan kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

Kilpailukykysopimuksen vaikutus työmarkkinauudistusten tekemiseen jakaa ekonomistien näkemykset. Peräti 60 prosenttia on epävarma tai vailla mielipidettä siitä, onko kilpailukykysopimus vaikeuttanut välttämättömien työmarkkinauudistusten tekemistä. 27 prosentin mielestä on.

Hyvin yksimielisiä taloustieteilijät ovat yritystukien leikkaamisesta: 79 prosenttia ekonomisteista on samaa mieltä väittämän ”Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti” kanssa.

Tänään julkaistuissa neljässä kysymyksessä ekonomistit ottavat kantaa ns. talousviisaiden talous- ja työllisyyspolitiikka-arvioihin. Viisi talouspolitiikan asiantuntijaa esitti valtiovarainministeriön pyynnöstä arvionsa Suomen talous- ja työllisyyspolitiikasta, ja arviot julkaistiin toukokuussa.

Mikä EKONOMISTIKONE on?

Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muunmuassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön, esimerkiksi Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikone.fi:n käyttäjät voivat verrata omia vastauksiaan ekonomistien vastauksiin Kansalaisen Ekonomistikoneessa. Vastaamaan pääsee ekonomistikone.fi-etusivulta.

Ekonomistikone osoitteessa: www.ekonomistikone.fi

Twitterissä: @ekonomistikone

Facebookissa: @ekonomistikone

Ekonomistikoneen tiedote 6.6.2018 STT Infossa