TIEDOTE. 92 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että Euroopan keskuspankin pääjohtajan itsenäisyys poliittisesta vaikuttamisesta on hyödyllistä Euroopan talouskehitykselle. Vastanneista kukaan ei ole asiasta eri mieltä.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään (6.2.) vastaukset kolmeen uuteen Euroopan keskuspankkia EKP:ta koskevaan kysymykseen. 63 prosenttia ekonomisteista katsoo, että olisi tärkeää että Euroopan keskuspankin tuleva pääjohtaja kertoisi laajasti etukäteen talouspoliittisesta ajattelustaan. Kahdeksan prosenttia on eri mieltä ja 29 prosenttia epävarmoja tai vailla mielipidettä.

Kolmannessa kysymyksessä ekonomistit ottavat kantaa siihen, olisiko Suomelle hyödyllistä, mikäli EKP:n pääjohtajaksi nimitettäisiin suomalainen. 28 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että suomalainen EKP:n pääjohtaja olisi Suomelle hyödyllistä, 25 prosenttia on eri mieltä. Jopa 48 prosenttia vastaajista on asiasta epävarma tai vailla mielipidettä.

Mikä EKONOMISTIKONE on?

Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön, esimerkiksi Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikone.fi:n käyttäjät voivat verrata omia vastauksiaan ekonomistien vastauksiin Kansalaisen Ekonomistikoneessa. Vastaamaan pääsee ekonomistikone.fi-etusivulta.

Ekonomistikoneen tiedote 6.2.2019 STT Infossa