TIEDOTE. 57 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, ettei valtionvelkaa ole järkevä kasvattaa suhteessa BKT:en alhaisesta korkotasosta huolimatta. 24 prosenttia ekonomisteista pitää valtionvelan kasvattamista nykytilanteessa järkevänä. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kannat ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Kuusitoista prosenttia vastaajista on asiasta epävarmoja ja kolme prosenttia vailla mielipidettä. Kommenteissaan ekonomistit painottavat, että lisävelan järkevyys riippuu paitsi suhdannetilanteesta, myös siitä, käytetäänkö sitä juokseviin menoihin vai tulevia verotuloja kasvattaviin investointeihin.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen kysymykseen. Toinen kysymyksistä käsittelee vuoden 2020 finanssipolittista linjaa. 18 prosenttia taloustieteilijöistä pitää vuoden 2020 finanssipoliittista linjaa suhdannetilanne huomioon ottaen sopivana. 46 prosenttia ekonomisteista on eri mieltä, 21 prosenttia on kannastaan epävarma, 15 prosenttia on vailla mielipidettä.

Mikä EKONOMISTIKONE on?

Vuonna 2017 aloittaneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön, esimerkiksi Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikoneen tiedote 8.1.2020 STT Infossa