Ekonomisteilla ei yhteistä kantaa rahapolitiikan viritykseen

Viidennes ekonomisteista väljentäisi euroalueen inflaatiotavoitetta kilpailukykyerojen tasoittamisen ja työllisyyden kohentamisen nimissä. Suurilukuisempi ryhmä (41%) ei pidä nykyistä inflaatiotavoitetta ongelmana. Moni myös huomauttaa, ettei EKP ole viime vuosina...

Maahanmuuttajille voitaisiin maksaa alempaa palkkaa

Ekonomistien selvä enemmistö katsoo, että väliaikainen palkka-ale saattaisi auttaa kotoutuvia maahanmuuttajia työllistymään paremmin. Kysymys: Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat....