Ekonomisteilla ei yhteistä kantaa rahapolitiikan viritykseen

Neljännes ekonomisteista väljentäisi euroalueen inflaatiotavoitetta kilpailukykyerojen tasoittamisen ja työllisyyden kohentamisen nimissä. Hieman suurilukuisempi ryhmä (35%) ei pidä nykyistä inflaatiotavoitetta ongelmana. Moni myös huomauttaa, ettei EKP ole viime...

Maahanmuuttajille voitaisiin maksaa alempaa palkkaa

Ekonomistien selvä enemmistö katsoo, että väliaikainen palkka-ale saattaisi auttaa kotoutuvia maahanmuuttajia työllistymään paremmin. Kysymys: Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat....