Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen pohdituttaa

Hieman alle puolet (48 %) ekonomisteista pitää energiaveron palautusjärjestelmän poistamista fossiilisten polttoaineiden osalta tehokkaana keinona hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Toista mieltä on vain harva (7 %), mutta reilu kolmannes (34 %)...

Kestävän kehityksen arvonlisävero jakaa mielipiteitä

Noin kolme kymmenestä (34 %) taloustieteilijästä katsoo, että arvonlisäverotusta olisi järkevää muuttaa siten, että yleistä arvonlisäverokantaa laskettaisiin ja sen päälle lisättäisiin kunkin tuotteen päästöjen mukaan määräytyvä erillinen päästövero. Eri mieltä...

Ekonomisteilta vihreää valoa hiilitulleille

Enemmistö (63 %) ekonomisteista tukee ajatusta, että EU:n pitäisi asettaa hiilitulli tuonnille maista, joissa päästörajoitteet ovat EU:ta väljempiä. Ajatuksen hiilitulleista torjuu yhdeksän prosenttia ekonomistipaneeliin vastanneista. Kommenteissaan sekä tulleja...

Epävarmuus ilmastopolitiikan keinojen paremmuudesta on laajaa

Suurin osa (42 %) ekonomistipaneelissa kantaa ottaneista on epävarma hiiliveron paremmuudesta ilmastopolitiikan keinona verrattuna päästökauppaan. Kolmannes (33 %) pitää hiiliveroa päästökauppaa parempana ja noin puolet pienempi osuus (17 %) argumentoi päästökaupan...