Epävarmuus ilmastopolitiikan keinojen paremmuudesta on laajaa

Suurin osa (42 %) ekonomistipaneelissa kantaa ottaneista on epävarma hiiliveron paremmuudesta ilmastopolitiikan keinona verrattuna päästökauppaan. Kolmannes (33 %) pitää hiiliveroa päästökauppaa parempana ja noin puolet pienempi osuus (17 %) argumentoi päästökaupan...

Ekonomistit: ilmastonmuutos ei hidastu ilman politiikkatoimia

Suomalaisekonomistit ovat lähes yksimielisiä (94 % samaa mieltä) siitä, että ilmastonmuutos ei hidastu ilman politiikkatoimia, joilla päästöistä rangaistaan ja yksilöitä ja yrityksiä ohjataan matalapäästöisempiin toimintatapoihin. Kommenteissaan ekonomistit...