Mika Maliranta

Tutkimusjohtaja / Professori
Etla / Jyväskylän yliopisto

Toimin tutkimusjohtajana Etlassa ja professorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkimusalana talouskasvu, työmarkkinat ja tuottavuus.

Vastaukset

Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Sen ei pitäisi olla ainakaan yhtään elvyttävämpi.Eri mieltä6

Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Ratkaisuun tulee kytkeä muutokset sosiaaliturvaan sekä kotouttamispanostuksiin niin että maahanmuuttajien kohtuullinen tulotaso turvataan palkanalennuksesta huolimatta.Samaa mieltä7

Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä5Samaa mieltä7

Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Eri mieltä8

Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Epävarma6

Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä8Samaa mieltä8

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Paikallisen sopimisen lisääminen saattaa parantaa heikosti tuottavien työntekijöiden työllistymistä, mikä alentaa laskennallisesti kansantalouden tuottavuutta.Toisaalta paikallisen sopimisen lisääminen saattaa tehostaa myös työn organisointia yrityksissä, mikä parantaa myös kansantalouden tuottavuutta aidossa mielessä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä7Joku saattaa keksiä jonkun vieläkin nopeamman keinon, mutta uskoisin tämän olevan yksi nopeimmista ja järkevimmistä keinoista.Epävarma7

Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä3Vaikea sanoa varmasti, piru on yksityiskohdissa. Riippuu paljon siitä, miten perustulo sovitetaan muiden etuuksien ja verotuksen kanssa. Ymmärrän järjestelmän viehätyksen. Olen kuitenkin hyvin varma, että se vähentäisi työn tarjontaa, ellei siitä tehtäisi erittäin julmaa kaikkein köyhimpiä kohtaan. Sitä Suomessa tuskin juuri kukaan haluaisi.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Ei mielipidettä10Epävarma7

Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Epävarma7

Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä3Hyvin olennaista on, millaista tuloerojen kasvun lisääntyminen olisi ja mistä se johtuisi. Suomen tuloerot ovat tällä hetkellä niin pienet, etten usko että niiden kasvulla olisi merkittävää negatiivista vaikutusta, jos mahdollisuuksiein tasa-arvosta huolehditaan hyvillä julkisilla palveluilla.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Epävarma7

Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä5Eri mieltä7

Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä7Samaa mieltä7

Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Ajattelen tässä myös muita kuin BKT:llä mitattavia asioita.Samaa mieltä7

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä4Etumerkistä olen sangen varma -- epävarmuus koskee lähinnä sitä, kuinka suuri tuo vaikutus on. Todennäköisesti ei valtavan suuri, mutta tuli sekin kuitenkin tarpeeseen.Samaa mieltä7

Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä9Tutkimuskirjallisuus kokonaisuudessaan ei tue väitettä, että pienet yritykset olisivat pitkällä aikavälillä kansantalouden työllisyyden kannalta erityisen hyödyllisiä, eikä varsinkaan kansantalouden tuottavuuden kannalta. Uusien yritysten markkinoille tulon edellytykset ovat tärkeämpi tekijä.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä6Yksittäisessä tapauksessa tällaiset asiat ovat jonkin verran epävarmempia kuin yleisellä tasolla katsottuna. Todistamisen taakka kuitenkin kuuluu mielestäni yritystuen ehdottajalle ja todistelussa pitää ottaa huomioon myös epäsuorat negatiiviset vaikutukset. Sellaiset alat, jota kaikkialla tuetaan, eivät ole todennäköisesti Suomelle kannattavia pitkällä aikavälillä ja niiden tilalle tarvittaisiin aidosti kannattavampia aloja. Ongelma-alojen saamat yritystuet estävät tällaista uudistumista.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Epävarma8Toisin kuin usein luullaan, syvän taantuman aikana “luova tuho“ vähenee, eli uudistuminen hyytyy. Haaste on se, miten tuet kannattaisi suunnata, ettei se haittaisi uusiutumista. Ainakin tuet pitäisi olla uskottavasti väliaikaisia ja yleisempiin toimintaedellytyksiin keskittyviä. Kriisitilanteisiin soveliaat tukimuodot ovat tavallaan lyhytaikaisia elvytysvälineitä.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä10Vahvasti eri mieltä8

Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Samaa mieltä2Samaa mieltä7

Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti eri mieltä3Eri mieltä7

Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä7