Hannu Salonen

professori
Turun yliopisto

  Vastaukset

  Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei mielipidettä8Eri mieltä6

  Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Samaa mieltä7

  Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma6Ehkä heikon osaamisen ja matalan tuottavuuden työntekijöiden kysyntä lisääntyisi. Heikentäisikö se samalla korkean osaamisen ja tuottavuuden kilpailukykyä työmarkkinoilla?Samaa mieltä7

  Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei mielipidettä5Eri mieltä8

  Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä6Epävarma6

  Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma5Lyhyellä aikavälillä sanoisin kyllä. Pitkällä aikavälillä kasvu, tekninen kehitys, yleinen koulutustaso, ym. ainakin yhtä tärkeitä. Ellei sitten haluta ajatella että työmarkkinat toimivat joko täydellisesti tai ei ollenkaan.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä8

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä5Työn tuottavuudesta oli kyse, eli tuotantomäärä per työvoiman määrä?Epävarma7

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä5Kaikista asioista ei ehkä koskaan tulla sopimaan paikallisesti. Silloin työvoiman värväämiseen saattaa liittyä edelleen kiinteitä kustannuksia joiden takia markkinat eivät ole täysin joustavat. Myös informaation kulku yms seikat vaikuttavat digitalisuudesta huolimatta siihen että oppikirjan mukainen nopeasti reagoiva joustava markkina ei täysin toteudu. Hajauttetussa neuvottelujärjestelmässä informaation kulun merkitys korostuu jotta kilpailu työvoimasta toimisi kuten pitää.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä6Epävarma6

  Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä8Taloudellisesta tasa-arvosta siis oli kysymys eikä mistään muusta.Epävarma7

  Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei mielipidettä5Epävarma7

  Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä6Eri mieltä7

  Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä5Mikäli kannusteongelmilla viitataan siihen että määrätäänkö liikaa hoitoa tai tarpeetonta hoitoa ja jäävätkö vaikeat tapaukset hoidon ulkopuolelle, niin ehkä tällaistakin ongelmaa tulee olemaan. Toisaalta en tiedä paljonko valinnanvapaus oikeastaan lisääntyy nykytilaan verrattuna. Minusta valinnanvapautta on jo nyt riittävästi.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei mielipidettä6Eri mieltä7

  Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä6Väite alkaa oletuksella, tästä voi olla mitä mieltä tahansa. Paljonko valtion enimmäkseen omistamia yhtiöitä kilpailee aloilla jotka paitsi yleishyödyllisiä myös selvästi kannattavia yksityisille yrityksillekin? Huoltovarmuuden takaamisen lisäksi joskus pidettiin luonnollisia monopoleja perusteluna julkiselle omistukselle tai ainakin vahvalle sääntelylle.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä8Samaa mieltä7

  Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma5Tätä ei luultavasti koskaan saada tietää riittävällä varmuudella. Samaa mieltä7

  Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä5Jos uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti pieniin yrityksiin, en ymmärrä miksi niitä vielä pitäisi tukea. Jos taas näitä työpaikkoja näihin yrityksiin ei synny ilman tukia, en ole varma etteikö samoilla tukimäärillä saataisi parempaa tulosta aikaan jossain muussa kohteessa. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä8

  Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Tämä on ilmeisesti paras perustelu tuelle. Edellytys kuitenkin on että telakkateollisuus olisi kilpailukykyinen siinäkin tapauksessa ettei alaa tuettaisi missään maassa Suomi mukaanluettuna. Erikoistumisen ansiosta tämä saattaa pitää paikkansa.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä6Hidastavat rakennemuutosta kyllä mutta jonkinlaisilla lyhytkestoisilla tuilla voidaan iskua vaimentaa. Kysymyksessä asetetaan rakennemuutoksen nopeus ensisijaiseksi tavoitteeksi, joten tähänkin on hiukan vaikea ottaa kantaa. Pitäisi myös tietää mitä tuetaan.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä7Vahvasti eri mieltä8

  Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Samaa mieltä7

  Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Mahtaako se olla keino ollenkaan. Jotta sillä olisi toivotunlainen vaikutus, pitäisi robottivero saada voimaan kaikissa maissa. Muuten täällä ei ole edes robotteja.Eri mieltä7

  Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma6Alesina ja muut ovat esittäneet että joissakin olosuhteissa perintöveron käytöllä voitaisiin alentaa tuloveroa, ja lisätä tätä kautta yritteliäisyyttä ja kasvua. Kuulostaa järkevältä jos omaisuus periytyy suuremmalla todennäköisyydellä kuin älykkyys ja muut kyvyt. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7