Hannu Piekkola

Professori
Vaasan yliopisto

  Vastaukset

  Sopimuksettomalla Brexitillä olisi merkittävä kielteinen vaikutusSuomen tulevien vuosien talouskasvuun.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä6

  Suomessa palkansaajat maksaisivat merkittävän osan yhteisöveron korotuksesta alempien palkkojen muodossa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutEpävarma7

  Työllisyysasteen (työllisten osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä)nostaminen 80 prosenttiin on järkevä tavoite Suomessa..

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Pitää kestävyysvajeen kohtuumitoissa. Työllisyysasteen nousu on se kivuttominen tapa ratkaista ikääntymisen tuomat ongelmat.Samaa mieltä8

  Kestävyysvaje on hyödyllinen tapa hahmottaa julkisen sektorin tulevia menopaineita..

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä8Pitkän aikavälin rahoitushaasteita on hyvä pohtia. Kestävyysvajen on myös laskettu ja metodi kerrottu, joten siihen voi kuka tahansa perehtyä. Ikäsidonnoisisisa menoissa otetaan hyvin huomioon myös terveen eliniän piteneminen enemmän kuin varsinaisen eliniän.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Euroopan keskuspankin pääjohtajan itsenäisyys poliittisesta vaikuttamisesta on hyödyllistä Euroopan talouskehitykselle..

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltäPoliitikkojen uskottavuus on vähentynyt joten on hyvä vahvistaa muiden asemaan, rahapolitiikan liikkumatila on myös kaventunut joten toimet on oltava jämeriä.Vahvasti samaa mieltä8

  Suomelle olisi hyödyllistä, jos Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi nimitettäisiin suomalainen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltäPeriferiomaalle tämä olisi aina markkina-aseman näkyvä vahvistuminen.Epävarma7

  Olisi tärkeää, että Euroopan keskuspankin tuleva pääjohtaja kertoisi laajasti etukäteen talouspoliittisesta ajattelustaan.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma8Pitää valita henkilö jonka talouspoliittinen ajattelu tunnetaan jo entuudestaan.Samaa mieltä7

  Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi eläkkeiden tasokorotukset tulisi sitoa yksinomaan hintojen muutokseen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannut7Väestön ikääntymisen myötä palkansaajat saavat ehkä 0.5% palkankorotuksen loppuosan oletetusta talouskasvusta 1% mennessä eläke- ja terveydenhoitomenojen maksuun. Inflaatiota vastaava tasokorotus ei tunnu eläkkeensaajien osalta epäoikeudenmukaiselta tässä yhtälössä. Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

  Lakisääteistä työeläkettä hoitaisi tehokkaammin yksi suuri julkisen vallan omistama mutta asiantuntijoiden hoitama rahasto kuin nykyinen kilpailuun perustuva järjestelmä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Näinhän se menee muuallakin. Onhan paljon näyttöä että rahastoja on aikanaan käytetty uusien asiakkaiden haalimiseen eli ei tarkoituksenmukaisesti. Epävarma7

  EU:n tulisi globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi asettaa hiilitulli tuonnille niistä maista, joissa päästöjen hinnoittelu (päästökaupan tai hiiliveron kautta) on vähemmän kunnianhimoista kuin EU:ssa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Totta kai hiilivero vaatii tällaisia lisätoimia ja takaavat myös että se toimii. Hiilivero on sinänsä myös hyvä keino kerätä verotuloja kun taas päästökauppa tuo paljon vähemmän verotuloja joita voisi käyttää ympäristön tilan parantamiseen.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Kasvihuonekaasupäästöjen verottaminen (esimerkiksi hiiliverolla) on päästökauppaa parempi tapa harjoittaa ilmastopolitiikkaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Päästökaupan lisäksi tarvitaan globaali hiilidioksivero. Päästökauppa ei sen sijaan toteutune globaalisti jolloin aina jää vapaamatkustajia jotka eivät ole kaupassa mukana.Epävarma7

  Äänestäjät keskimäärin yliarvioivat kulloisenkin hallituksen toimien vaikutusta heidän omaan taloudelliseen tilanteeseensa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Samaa mieltä6

  Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii rajoitteita ja kannusteita yksilöiden ja yritysten toiminnalle.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltäHiilidioksin määrä ilmassa on parhaita esimerkkejä negatiivisesta ulkovaikutuksesta josta ketään ei voi rajata ulkopuolelle. Markkinat eivät voi toimia ilman saastuttamisen kustannuksia jotka on yhteisesti sovittu.Vahvasti samaa mieltä9

  Valtion vuoden 2019 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Hienoa että ollaan ainakin melkein päästy eroon vaalibudjeteista. Uuden hallituksen on parempi aloittaa puhtaalta pöydältä.Epävarma6

  Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että EU ja sen jäsenmaat sitoutuvat nykyistä kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin sekä ajavat kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden kiristämistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä10Ei ole muuta mahdollisuutta kuin toimia esimerkkinä muille maanosille. Suomi on myös ympäristöteknologian johtava maa.Samaa mieltä8

  Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen (quantitative easing, QE) myönteiset vaikutukset euroalueen talouteen ovat olleet kielteisiä vaikutuksia suuremmat.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä9Elvyttäminen on palauttanut luottamuksen Euroopan talouteen. Yritykset ovat investoinneet jatkuvien kustannussäästöjen sijaan. Samaa mieltä7

  Euroopan Keskuspankin määrällisen keventämisen lopettaminen vuoden 2018 lopussa on järkevää euroalueen taloustilanteen parantumisen takia.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Euroopan keskuspankki ei voi liikaa poiketa Yhdysvaltain keskuspankin linjasta. Korot noussevat ja rahan kysyntä laskee joten tarjontaakaan ei tarvita entiseen malliin.Samaa mieltä6

  Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7On mielestäni odotettavissa, että irtisanomisen helpottaminen helpottaa mahdollisuutta kokeilla uusi työntekijöitä. Ovatko he sellaisia joita työnantaja heistä toivoo. Toisaalta työntekijä on riskinkarttaja ja voi mielummin hakeutua suuriin yrityksiin, jossa työsuhde olisi turvatumpi. Näkisin kuitenkin että pienissä yrityksissä syntyy helpommin luottamuksellinen suhde työntekijän ja työnantajan välillä. Eli hyvä työntekijä löytää kyllä paikkansa pienessä yrityksessä ja vähemmän hyvän työntekijät on helpompi tunnistaa pienissä yrityksissä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltäSamaa mieltä6

  Työttömien velvoittaminen hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukauden aikana nopeuttaa työttömien työllistymistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  EpävarmaEpävarma5

  Valitusoikeutta maankäyttöä koskevissa asioissa tulisi rajoittaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä6Epävarma6

  Ulkomaisen työvoiman ns. tarveharkinta tulisi poistaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Samaa mieltä7

  Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on selvästi tukenut Suomen talouskasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä6

  Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannutSamaa mieltä7

  Suomessa olisi tullut tällä eduskuntakaudella tehdä useita työmarkkinauudistuksia kasvun tukemiseksi, kuten laajentaa paikallista palkoista sopimista. Kilpailukykysopimus on vaikeuttanut näiden työmarkkinauudistusten toteuttamista.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltäEpävarma6

  Yritystukia olisi syytä ryhtyä leikkaamaan kunnianhimoisesti.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä9Kun säästyvät rahat käytetään T&K toiminnan tukemiseen niin varmasti tuotto on korkeampi. Samaa mieltä7

  Euroalueen nykyinen inflaatiotavoite (alle 2 prosenttia) on kilpailukykyerojen umpeen kuromisen ja työllisyyden kannalta liian matala.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Ei ole odotettavissa nopeaa inflaation kiihtymistä. 2 prosentin inflaatiosta ehkä prosentti on kyvyttömyyttä laskea oikein todellista inflaatiota joten siinä mielessä inflaatiotavoitetta ei ole ainakaan syytä laskea.Epävarma6

  Jos työttömyysaste Suomessa alenee alle 6 prosentin, palkkainflaatio alkaa kiihtyä. 

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Ei vastannut7Suomessa on selvästi palkkapaineito monta vuotta jatkuneen suhteellisen maltillisten palkkaratkaisujen jälkeen. Näillä näkyminen työttömyysaste ei myöskään voi laskea kovin alas, kun työntekijäliikkuvuus teollisuudessa on luonnostaan vähäistä.Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma6

  Hallituksen esitys HE 16/2018 vp laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta on järkevä tapa lisätä kilpailua julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä9Ruotsissa kapitaatiopohjainen korvaus kattaa eri alueilla vain 45—86 prosenttia kokonaiskorvauksesta. Loppu määräytyy suoritepohjaisesti sekä laatubonusten avulla. Lisäksi on harvaan asutun alueeen lisä. 18 maakuntaa on mahdoton yhdistelmä ottaa huomioon eri alueiden eroja. Parempi siirtää valtiopohjaiseen järjestelmään kun kerran rahoituskin on valtiolta. Emme tarvitse maakunnallista kolmasta porrasta jossa edustus valitaan erillisillä vaalilla. Tällöin syntyy keskuskaupunki versus ympäröivä alue vaaleja jossa jälkimmäinen voittaa ja syrjäyttää kasvualueen alueen kehittämisessä. Näytä lisääNäytä vähemmänEpävarma7

  Jos maakunnilla on jatkossa vastuu julkisista sote-palveluista, tulisi niillä olla myös verotusoikeus.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Jos tarkoituksena on todella säästää 3 miljardia euroa niin tämä ei toteudu lisäämällä uusi hallinnollinen lisäporras. Todellisuudessa ministeriöissä on se tieto ja mahdollisuuus neuvotella tasavertaisesti yksityisen sektorin kanssa. Maakuntahallinnossa maakunta lisää poliittista voimaansa ja valtaansa tuhlailevalla järjestelmällä.Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Olisi järkevää luopua alennetuista arvonlisäverokannoista ja siirtyä yhteen arvonlisäverokantaan, jonka tuotto olisi nykyisen suuruinen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Elintarvikkeiden osalta myös tulonjakokysymys. Ravintolapalveluiden osalta en poistaisi alennusta.Samaa mieltä7

  Elinkeinotoiminnan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa (nykyisin 10 000 euron liikevaihto vuodessa) tulisi nostaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  EpävarmaKysymys on myös osakeyhtiön ja muiden yhtiömuotojen verotuksesta. Voisi olla että osakeyhtiömuoto voisi olla myös taakka monelle pienelle yrittäjälle. Vaatii kaksinkertaisen kirjanpidon ja muita osakeyhtiömuodon vaatimuksia. Epävarma7

  Yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tulisi sallia nykyistä vapaammin perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja tuotanto.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  EpävarmaEhkä parempi panostaa oppisopimuskoulutukseen. Sivistävällä koulutuksella myös tärkeä rooli toisen asteen koulutuksessa ja se voisi jäädä tämänlaisella räätälöinnillä vähäisemmäksi. Ihmistä pitää opettaa myös ajattelemaan eikä vain suorittamaan.Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Työttömien kannustaminen lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen tai työvoimakoulutukseen työttömyyspäivärahan pienentämisen uhalla on järkevää työllisyyspolitiikkaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Ansiosidonnaisen työttömyystuen kannustimien parantaminen olisi vielä solidaarisempaa koska työmarkkinatuella elävien toimeentulo on jo valmiiksi tiukassa.Samaa mieltä7

  Oppivelvollisuusikä pitäisi nostaa 18 vuoteen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Oppivelvollisuusiän nostaminen edellyttää myös uusia panostuksia koulutukseen kun nyt koulutuksessa on säästetty. Tyhjästä on paha nyhjästä.Samaa mieltä7

  Valtion vuoden 2018 budjetin finanssipoliittinen linja on suhdannetilanne huomioon ottaen sopiva.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7SOTE uudistuksen toteutuessa valtio on budjetoimassa siihen merkittäväästi tilapäisiksi suunniteltuja resursseja vuonna 2019. Täten vuoden 2018 budjetti pitäisi olla ehkä enemmän kiristävä, kun SOTE uudistus ei tuo säästöjä lyhyellä aikavälillä vaan lisää niitä, mikä oli hyvin ennakoitavissakin. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä6

  Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen vähimmäistason alittavat palkat.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä9Suomen kielen taidon puute merkitsee jo sitä että maahanmuuttaja ei ole samalla viivalla. Muutenkin huoli palkkojen polkemisesta niin että muiden palkkataso laskee ei ole kansainvälisten tutkimusten mukaan perusteltua. Maahanmuuttaja luovat pitkälle uutta työtä jolla ikääntyvän väestön eläkkeet ja sosiaaliturva turvataan pitkässä juoksussa. Näytä lisääNäytä vähemmänSamaa mieltä7

  Työntekijälle osoitettu matalapalkkatuki on pätevä keino työllistää heikon osaamisen tai matalan tuottavuuden työntekijöitä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Tietenkin tama on osin vaihtoehto negatiiviselle tuloverolle. Jossain tapauksissa matalapalkkatuki on halpa keino ylläpitää työllisyyttä.Samaa mieltä7

  Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä9Osaavan työn panostat tulee lisätä. Toisaalta matalapalkkainen tarvitsee tarpeeksi työtunteja elääkseen.Eri mieltä8

  Suomen nykyisillä työmarkkinoilla nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Nykyään voi jo palkat aika hyvin harjoittelijaksi.Epävarma6

  Työttömyysaste riippuu pitkällä aikavälillä ensi sijassa työmarkkinoiden toimivuudesta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä8Lähes määritelmän mukaan. Ennen toista maailmansotaa palkat joustivat lähes täysimääräisesti. Vaatii toki työttömyysturvaa jotta uskaltaa myös vaihtaa riskillisiin töihin.Samaa mieltä8

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden tuottavuutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Paikallisesta sopimisesta on saatu hyviä kokemuksia. Tarpeellinen kun suomalaisessa järjestelmässä palkkahajontaa vaikea kasvattaa.Epävarma7

  Paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä on nopein tapa kasvattaa kansantalouden työllisyyttä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Työllisyyden parantamiskeinona voi olla epävarma, kannustinvaikutus tärkeämpi.Epävarma7

  Jos Suomessa otettaisiin käyttöön sosiaalisen vähimmäisturvan korvaava kansalaisen perustulo, se heikentäisi työn tarjontaa. Perustulolla tarkoitetaan tässä ratkaisua, joka olisi julkisen talouden kannalta kustannusneutraali, olisi suuruudeltaan noin 560 euroa, ja kuuluisi myös työssä käyville henkilöille.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltäNäillä lähtökohdilla ainakin negatiivinen tulovero ja sen verokertymä olisi ehkä suurempi kuin nykyisen jos marginaalivero on tasainen 45%. Voisi siis harkita mutta lisäksi tulee olla kannustimia töihin.Epävarma6

  Eriytetystä ansio- ja pääomatulojen verotuksesta luopuminen ja siirtyminen yleiseen tuloveromalliin olisi järkevä tapa pienentää taloudellista epätasa-arvoa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä5Alhainen pääomavero on niitä ainoita kilpailuvaltteja ja pienessä avotaloudessa pääomavero ei voi olla liian korkea, nyt ollaan jo rajoilla. Ei paluute entisene velkatalouteen jossa minimoidaan voittoja.Epävarma7

  Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma6Poliittisesti mahdoton toteuttta ei taida olla voimassa missään maassa.Epävarma7

  Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä haittaisi talouskasvua.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti eri mieltä7Tulonjakotutkimus ei tarkasstele juuri talouden kasvuvaikutuksia mikroaineistoilla, teoreettisesti keskituloisten kirein verotus lisää kannustavuutta ja työntekoa. Eli periaatteessa rajaverojen matalalla ja korkealla tulotasolla pitäisi olla alhaiset. Siis päinvastaista väitteelle. Näytä lisääNäytä vähemmänEri mieltä7

  Hallituksen esityksen mukaiseen sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset kannusteongelmat ovat suurempia kuin valinnanvapausmallista koituva hyöty.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Eikö uudistuksessa pyrite kannustavuuteen, todellisuus voi tietysti olla toinen.Epävarma6

  Voimakkaampi finanssipolitiikan keventäminen (verojen alentaminen, valtion menojen lisääminen) olisi viime vuosina elvytysvaikutusten takia pienentänyt valtion velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Automaattista elvytystä on ollut avian liikaan ikärakenneongelmien takia.Eri mieltä7

  Koska on epätodennäköistä, että valtionyhtiöt voisivat jatkuvasti pärjätä yksityisesti omistettuja yhtiöitä paremmin, on niiden myynti perusteltua (ei koske huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä yhtiöitä).

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Epävarma7Riippuu valtonyhtiöstä, esim. Finnair pitää myydä. Samaa mieltä7

  Eurosta on tähän mennessä ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä7Pitkän aikavälin ratkaisu joka tuo luottamusta Suomen talouteen, vrt. esim. Nordean muutto Suomeen.Samaa mieltä7

  Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus oli Suomen talouskasvun kannalta oikeansuuntainen ratkaisu.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä7Hallitus osoitti toimintakykynsä kun edellinen hallitus ei saanut mitään aikaan. Myös työmarkkinat saatiin talkoisiin mukaan. Mutta kertaluonteinen ratkaisu. Nyt on edettä paikallisen sopimisen suuntaan.Samaa mieltä7

  Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Erityisesti pienten yritysten työllistävästä vaikutuksesta en ole vaikuttunut. Ehkä moni niistä on todellisuudessa alihankkijoita suurille yrityksille. Eli missä on muna ja kana.Eri mieltä8

  Suomen on järkevää tukea telakoitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa muissakin maissa tehdään niin.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Vahvasti samaa mieltä8Historia on näyttänyt onnistuneelta ratkaisulta, samalla on pyrittä etsimään vahva omistaja eli on ollut aktiivista talouspolitiikkaa.Eri mieltä7

  Äkillisen rakennemuutoksen alueille suunnatut tuet hidastavat rakennemuutosta ja ovat siksi haitallisia.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Ilman muuta aluetuet ovat nykyisin poliittisesti määrättyjä ja tehottomia, jopa nämäkin.Epävarma7

  Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokra-asuntotarjonnan pienenemistä.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä8Ei paluuta vanhaan.Vahvasti eri mieltä8

  Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Samaa mieltä8Kotitaloudet ovat omaksuneet kotitalousvähennyksen hyvin.Samaa mieltä7

  Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön keino rahoittaa sosiaaliturvaa.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Työn tuottavuus paranee ja yrityksillä jää enemmän resursseja innovoida joka on uuden taloude talouskasvun avain.Eri mieltä7

  Perintövero on talouskasvun kannalta muita veroja vähemmän haitallinen.

  VastausVarmuusKommenttiKoko paneelin vastaus (mediaani)Koko paneelin varmuus (mediaani)
  Eri mieltä7Tulonjako keinona tehokkaampi kuin työn korkea marginaaliverotusSamaa mieltä7